9. Sınıf Coğrafya Çevre Yapısı Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Çevre Yapısı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Çevre Yapısı Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Çevre Yapısı Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerleşme sınırı, iklim koşullarına bağlı olarak de­ğişiklik gösterir.
9.sinif-cografya-testler-55.


Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandı­rılarak gösterilen yerlerden hangisinde yer­leşme sınırı daha yüksektir?

A
IV
B
II
C
I
D
V
E
III
Soru 2

Bakı faktörüne bağlı olarak orta kuşaktaki dağ­ların Ekvator’a bakan yamaçlarında nüfus ve yerleşme diğer yamaçlardan daha fazladır.
9.sinif-cografya-testler-56.
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen dağ­ların hangisinin kuzey yamacı yerleşmeye da­ha elverişlidir?

A
V
B
I
C
II
D
III
E
IV
Soru 3

Kanada, Grönland ve Sibirya dünyada nüfusun  seyrek olduğu yerlerdendir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi 2 daha etkili olmuştur?

A
Çıkarılan madenlerin değersiz olması
B
Su kaynaklarının yetersiz olması
C
Bitki örtüsünün seyrek olması
D
Yüzey şekillerinin engebeli olması
E
iklim koşullarının elverişsiz olması
Soru 4

I. Denizler
II.Çöl bölgeleri
III.Buzul alanları
IV.Karstik araziler
V.Step alanları
Yukarıdakilerden hangilerinin insan yaşamını ve yerleşmeyi sınırlandırdığı söylenemez?

A
II ve V
B
III ve IV
C
II ve III
D
IV ve V
E
I ve II
Soru 5

Aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin yaygın olduğu bir yörede nüfus miktarının yıl içinde daha cok değişmesi beklenir?

A
Deniz ürünleri üretiminin
B
Deniz turizminin
C
Eğitim hizmetlerinin
D
Maden çıkarımının
E
Tarımsal ürün ticaretinin
Soru 6

Bolivya’nın başkenti La Paz, Ekvatoral bölgede deniz seviyesinden 4000 metre yükseklikte ku­rulmuştur. Ekvatoral bölgede kentlerin yükseklerde ku­rulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alçak kesimlerin aşırı sıcak ve nemli olması
B
Doğal bitki örtüsünün gür olması
C
Zengin maden yataklarının bulunması
D
Yüzey şekillerinin engebesiz olması
E
Verimli arazilerin yaygın olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi alım-satım faaliyet­imin gelişmiş olduğu ticaret şehirlerinin ortak özelliği değildir?

A
iş bölümünün belirgin olması
B
Nüfus miktarının fazla olması
C
Çevreden göç alması
D
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E
Turizm faaliyetlerinin yaygın olması
Soru 8

Mısır’da Nil çevresi ile Mezopotamya, Hindistan ve Çin’deki akarsu boyları dünyadaki ilk yerle­şim alanlarıdır. Bu alanların yerleşim yeri olarak seçilmesinde, I.bitki örtüsünün orman olması II.verimli arazilerin varlığı III.su kaynaklarının bol olması IV.ticari faaliyetlerin yaygın olması durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
II ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 9

Coğrafya, doğa ile insan arasındaki etkileşimi inceler. Bu etkileşimde insanın çevreye yönelik bütün faaliyetleri beşeri coğrafyanın inceleme alanına girer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın dallarından biri değildir?

A
Enerji coğrafyası
B
Bitki coğrafyası
C
Ulaşım coğrafyası
D
Siyasi coğrafya
E
Tarım coğrafyası
Soru 10

Aşağıdaki yerlerin hangisinde, kırsal kesim­lerdeki evlerin daha çok ahşap olduğu söyle­nebilir?

A
Grönland kıyıları
B
Güneydoğu Asya
C
Kuzey Afrika
D
Orta Asya
E
Avustralya’nın batısı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.