9. Sınıf Coğrafya Derinlerden Gelen Güç İç Kuvvetler Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Derinlerden Gelen Güç İç Kuvvetler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Derinlerden Gelen Güç İç Kuvvetler Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Derinlerden Gelen Güç İç Kuvvetler Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

9.sinif-cografya-testler-41.

A
C
B
E
C
A
D
B
E
D
Soru 2

I. Fay hatları II.Aktif volkanlar III.Eski kıvrım dağları IV.Jeosenklinaller Yukarıdaki alanlardan hangilerinde deprem riskinin fazla olduğu söylenebilir?

A
II ve IV
B
II ve III
C
I ve IV
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

Deprem, aşağıdaki bilimlerden hangisinin in­celeme alanına girer?

A
Meteoroloji
B
Klimatoloji
C
Jeoloji
D
Hidroloji
E
Sismoloji
Soru 4

I.Gediz Ovası II.Bozdağlar III.Çukurova deltası IV.Ağrı Dağı V.Pamukkale travertenleri Okyanus ve deniz diplerindeki jeosenklinallerde oluşan tortul tabakalar, levhaların birbirine yak­laşması sonucu kırılır ya da kıvrılır. Tortul tabakaların kırılması ya da kıvrılması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
I ve II
B
III, IV ve V
C
III ve IV
D
II ve III
E
I.II ve IV
Soru 5

Enerjisini yerin derinliklerinden alan iç kuv­vetler, aşağıdakilerden hangisinin oluşumun­da daha az paya sahiptir?

A
Graben
B
Tortulanma
C
Maar
D
Tsunami
E
Krater
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde epirojenik hareketlerin etkisi yoktur?

A
Ergene havzasının çökmesi
B
İskandinavya’nın yükselmesi
C
Himalayaların oluşması
D
Kanada’nın yükselmesi
E
Çukurova’nın çökmesi
Soru 7

Aşağıdaki haritada yeryüzündeki aktif volkanların dağılışı gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-44. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu alan­ların ortak özelliğidir?

A
Taş kömürü yataklarının yaygın olması
B
Buzulların etki alanının fazla olması
C
Yer kabuğunun zayıf ve hareketli olması
D
Paleozoikte oluşmuş arazilerinin geniş yer kap- laması
E
Sial tabakasının kalın olması
Soru 8

9.sinif-cografya-testler-43. 

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde tektonik kökenli deprem olasılığı daha azdır?

A
V
B
III
C
IV
D
II
E
I
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi magmanın yüzeye çık­madan çeşitli derinliklerde katılaşarak oluş­turduğu şekillerden değildir?

A
Dayk
B
Kaldera
C
Sili
D
Lakolit
E
Batolit
Soru 10

9.sinif-cografya-testler-42.

A
C
B
E
C
A
D
B
E
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.