9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, deniz veya okyanus­larda meydana gelen doğal olaylar arasında gösterilemez?

A
Buharlaşma nedeniyle binlerce ton su buharının atmosfere verilmesi
B
Dalga ve akıntıların sığ kıyılarda biriktirme şekilleri meydana getirmesi
C
Gelgit genliğinin fazla olduğu akarsu ağızlarında haliçlerin oluşması
D
Kıyılara yakın bölgelerde dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi
E
Sıcak ve soğuk su akıntılarının Ekvator’la kutuplar arasında yer değiştirmesi
Soru 2

Etrafımızda bulunan hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar doğal çevreyi oluşturur. Bütün bunlar arasında doğal bir denge vardır. İnsanların doğa­da yaptığı bazı değişiklikler doğal dengenin bo­zulmasına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi, doğal dengenin bo­zulmasına neden olan etkenlerden biridir?

A
Ahır hayvancılığının yaygınlaşması
B
Barajların çevresinin ağaçlandırılması
C
Tarım alanlarında sulama yapılması
D
Fabrika atıklarının akarsulara bırakılması
E
Ormanların yangınlara karşı korunması
Soru 3

Yeryüzünün şekillenmesinde rol oynayan sü­reçler, aşağıdaki coğrafya alt bilim dallarından hangisinin inceleme alanı içinde yer alır?

A
Limnoloji
B
Pedoloji
C
Hidroloji
D
Jeomorfoloji
E
Astronomi
Soru 4

İnsanların beslenme, giyinme ve barınma şekille­rine baktığımızda, yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğunu görürüz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

A
Ekonomik seviyenin insanlar üzerindeki etkisiyle
B
Nüfus artış hızının yaşama etkisiyle
C
Doğal çevrenin insan yaşamına etkisiyle
D
Enlemin sıcaklık üzerindeki etkisiyle
E
Kara ve denizlerin yarım kürelere dağılışıyla
Soru 5

Doğa, dört temel unsurdan oluşan bir bütündür. Aşağıdakilerden hangisi, bu unsurlardan biri değildir?

A
Hidrosfer
B
Litosfer
C
Atmosfer
D
Biyosfer
E
Barisfer
Soru 6

Dağılım ilkesi, coğrafi olayların yeryüzündeki da­ğılışlarını inceler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafya­nın dağılım ilkesiyle ilgili değildir?

A
Bafra, Çukurova, Gediz gibi alüvyal arazilerde yer altı suları zengin olarak bulunur.
B
Tropikal yağmur ormanları, Amazon ve Kongo havzalarında geniş alanlara yayılmıştır.
C
Lapya, dolin, uvala gibi şekiller kalkerli arazinin görüldüğü Toroslar’da yaygın olarak görülür.
D
Basınç farkının fazla olduğu iki bölge arasındaki rüzgârın şiddeti fazladır.
E
Savanlar, tropikal kuşakta 10° - 20° enlemleri arasında yaz aylarının yağışlı geçtiği Nijerya ve Çad gibi ülkelerde görülür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biri değildir?

A
Hava olayları
B
Yer şekilleri
C
Bulutlar
D
Demir yolları
E
Akarsular
Soru 8

Coğrafya, insan ile çevresi arasındaki karşılıklı et­kileşimleri konu edinir. Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu olamaz ?

A
Yeryüzünün doğal özelliklerini tanıtması
B
Nüfusun yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörlerin açıklanması
C
Toplumsal olayların nedenlerini incelemesi
D
Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiyi incelemesi
E
Doğal olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde her zaman görülen doğal olaylardan biri değildir?

A
Bir yerde akarsuların akımlarının kışın artıp, yazın azalması
B
Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması
C
Rüzgârın yön değiştirerek esmesi
D
Deprem sonucu kıyı bölgelerde dev dalgaların oluşması
E
Geniş yapraklı bitkilerin her yıl sonbaharda yapraklarını dökmesi
Soru 10

I.Dağlar
II.Bulutlar
III.Akarsular
Yukarıdaki doğal unsurlardan hangileri, ge­nellikle atmosferde görülür?

A
I ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.