9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafya, insan ile çevresi arasındaki karşılıklı et­kileşimleri konu edinir. Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu olamaz ?

A
Nüfusun yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörlerin açıklanması
B
Toplumsal olayların nedenlerini incelemesi
C
Yeryüzünün doğal özelliklerini tanıtması
D
Doğal olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyması
E
Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiyi incelemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biri değildir?

A
Akarsular
B
Demir yolları
C
Yer şekilleri
D
Hava olayları
E
Bulutlar
Soru 3

Yeryüzünün şekillenmesinde rol oynayan sü­reçler, aşağıdaki coğrafya alt bilim dallarından hangisinin inceleme alanı içinde yer alır?

A
Astronomi
B
Limnoloji
C
Jeomorfoloji
D
Pedoloji
E
Hidroloji
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, deniz veya okyanus­larda meydana gelen doğal olaylar arasında gösterilemez?

A
Sıcak ve soğuk su akıntılarının Ekvator’la kutuplar arasında yer değiştirmesi
B
Gelgit genliğinin fazla olduğu akarsu ağızlarında haliçlerin oluşması
C
Dalga ve akıntıların sığ kıyılarda biriktirme şekilleri meydana getirmesi
D
Buharlaşma nedeniyle binlerce ton su buharının atmosfere verilmesi
E
Kıyılara yakın bölgelerde dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi
Soru 5

Etrafımızda bulunan hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar doğal çevreyi oluşturur. Bütün bunlar arasında doğal bir denge vardır. İnsanların doğa­da yaptığı bazı değişiklikler doğal dengenin bo­zulmasına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi, doğal dengenin bo­zulmasına neden olan etkenlerden biridir?

A
Ormanların yangınlara karşı korunması
B
Ahır hayvancılığının yaygınlaşması
C
Tarım alanlarında sulama yapılması
D
Barajların çevresinin ağaçlandırılması
E
Fabrika atıklarının akarsulara bırakılması
Soru 6

I.Dağlar
II.Bulutlar
III.Akarsular
Yukarıdaki doğal unsurlardan hangileri, ge­nellikle atmosferde görülür?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 7

Dağılım ilkesi, coğrafi olayların yeryüzündeki da­ğılışlarını inceler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafya­nın dağılım ilkesiyle ilgili değildir?

A
Tropikal yağmur ormanları, Amazon ve Kongo havzalarında geniş alanlara yayılmıştır.
B
Lapya, dolin, uvala gibi şekiller kalkerli arazinin görüldüğü Toroslar’da yaygın olarak görülür.
C
Bafra, Çukurova, Gediz gibi alüvyal arazilerde yer altı suları zengin olarak bulunur.
D
Basınç farkının fazla olduğu iki bölge arasındaki rüzgârın şiddeti fazladır.
E
Savanlar, tropikal kuşakta 10° - 20° enlemleri arasında yaz aylarının yağışlı geçtiği Nijerya ve Çad gibi ülkelerde görülür.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde her zaman görülen doğal olaylardan biri değildir?

A
Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması
B
Geniş yapraklı bitkilerin her yıl sonbaharda yapraklarını dökmesi
C
Deprem sonucu kıyı bölgelerde dev dalgaların oluşması
D
Bir yerde akarsuların akımlarının kışın artıp, yazın azalması
E
Rüzgârın yön değiştirerek esmesi
Soru 9

İnsanların beslenme, giyinme ve barınma şekille­rine baktığımızda, yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğunu görürüz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

A
Kara ve denizlerin yarım kürelere dağılışıyla
B
Doğal çevrenin insan yaşamına etkisiyle
C
Nüfus artış hızının yaşama etkisiyle
D
Ekonomik seviyenin insanlar üzerindeki etkisiyle
E
Enlemin sıcaklık üzerindeki etkisiyle
Soru 10

Doğa, dört temel unsurdan oluşan bir bütündür. Aşağıdakilerden hangisi, bu unsurlardan biri değildir?

A
Atmosfer
B
Barisfer
C
Litosfer
D
Biyosfer
E
Hidrosfer
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.