9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğal ortam içerisinde yaşayan insanlar, yaşa­dıkları çevreden etkilenirler. Ancak, uygarlık sevi­yesi yükseldikçe, doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat koşulları elde edebilmek için çevre­lerini değiştirmeye çalışırlar. Gelişmişlik seviyesi göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin çevre koşul­larını daha az değişikliğe uğrattığı söylenebi­lir?

A
Kanada
B
Japonya
C
İsviçre
D
Afganistan
E
Hollanda
Soru 2

I.Konutlar
II.Kayaçlar
III.Sanayi tesisleri
IV.Akarsu ve göller
Yukarıdakilerden hangileri, doğal unsurlar arasında gösterilebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Soru 3

Kutuplara yakın ülkelerde, aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi insan yaşamına daha fazla etki eder?

A
Buzullar
B
Kayaçlar
C
Denizler
D
Akarsular
E
Bitkiler
Soru 4

I.Dağlar II.Bulutlar III.Akarsular Yukarıdaki doğal unsurlardan hangileri, ge­nellikle atmosferde görülür?

A
I ve III
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 5

I.Yeryüzü şekilleri
II.Ekonomik faaliyetler
III.Bitki ve hayvan toplulukları
IV.Göçlerin bireyler üzerindeki etkileri
V.Yer’in şekli ve hareketleri
Yukarıdakilerden hangisi, coğrafyanın ilgilen­diği konular arasında gösterilemez?

A
III
B
V
C
IV
D
II
E
I
Soru 6

I.Göller
II.Akarsular
III.Yer şekilleri
IV. Hava olayları
Yukarıdakilerden hangileri, coğrafyanın ait bölümlerinden olan hidrografyanın ilgi alanına girer?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 7

Yeryüzünün en çok yağış alan yerleri; Ekvator ve çevresi, muson yağışlarının etkili olduğu alanlar ve orta kuşak karalarının batı kıyılarıdır. Buralarda yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin üzerindedir. Buna göre, I.dağılış, II.nedensellik, III. karşılıklı ilgi incelerinden hangilerine, yukarıdaki parçada yer verilmiştir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 8

Dünya’nın şekli, boyutları, hareketleri, harita bilimi ve coğrafi koordinatlar, hangi coğrafya­nın başlıca konulandır?

A
Matematik coğrafya
B
Hidrografya
C
Ulaşım coğrafyası
D
Nüfus Coğrafyası
E
Biyocoğrafya
Soru 9

Afrika Kıtası’ndaki Selous, Serengeti, Ruaha ve Tarangi gibi ulusal parklarda inceleme yapan bir araştırma grubu, buralardaki hayvan ve bitki top­luluklarının iklim koşullarına uyum sağladığını gözlemlemiştir. Buna göre, bu araştırma grubu aşağıda veri­len coğrafya ait bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?

A
Hidrografya
B
Biyoloji
C
Litoloji
D
Jeoloji
E
Kartograya
Soru 10

Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerin bes­lenme koşullarına baktığımızda pirincin önemli bir yer tuttuğu görülür. Bu durum, ilkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Kişi başına düşen millî gelirlerinin düşük olmasıyla
B
Nüfus miktarlarının fazla olmasıyla
C
Yer şekillerinin benzerlik göstermesiyle
D
Akarsuların akımlarının düzensiz olmasıyla
E
İklim koşullarının benzerlik göstermesiyle
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.