9. Sınıf Coğrafya Dünyanın İklim Zenginliği Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Dünyanın İklim Zenginliği konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Dünyanın İklim Zenginliği Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Dünyanın İklim Zenginliği Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

9.sinif-cografya-testler-39.-Optimized


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen ik­lim tipi ve bitki örtüsü aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
D
B
A
C
E
D
B
E
C
Soru 2

9.sinif-cografya-testler-35. 

Yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılan yerlerden hangisinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim tipi görülmez?

A
III
B
II
C
V
D
I
E
IV
Soru 3

9.sinif-cografya-testler-38. 

Yukarıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış gra­fiği gösterilen iklim tiplerinin sıcaklık farkı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir? 

A
II-III-I
B
II-I-III
C
III-II-I
D
I-II-III
E
I-III-II
Soru 4

Ekvatoral iklim tipinde sıcaklık ve yağış miktarı yıl boyunca fazla, günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır. Buna göre, bu iklim tipinin görüldüğü yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kimyasal çözünme fazladır.
B
Bitki örtüsü gürdür.
C
Yağış rejimi düzenlidir.
D
Nem oranı azdır.
E
Kar yağışı görülmez.
Soru 5

Isınarak yükselen havanın soğuması ile oluşan yağışlara yükselim (konveksiyonel) yağışları de­nir. Buna göre, I.Ekvatoral II.Tundra III.Savan IV.Akdeniz iklim tiplerinden hangilerinde yükselim ya­ğışlarının görülme oranı daha azdır?

A
I ve II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve III
Soru 6

Orta kuşakta karaların iç kısımlarında bula­nan çöller ile dönenceler çevresindeki çöller I.yağış miktarı
II.günlük sıcaklık farkı
III.bitki örtüsü
IV.yıllık sıcaklık farkı
özelliklerinin hangileri bakımından benzer göstermez?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
Yalnız IV
E
II ve III
Soru 7

Aşağıda A ve B merkezlerine ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-37. 

Bu grafiklerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
A merkezinin yağış miktarı B’den azdır.
B
Her iki merkezde yağışın mevsimlere dağılışı düzensizdir.
C
A merkezinin iklimi karasal, B merkezinin denizeldir.
D
B merkezinde kış yağışları genelde kar şeklindedir.
E
A merkezinde sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar artmaktadır.
Soru 8

Aşağıda dört yörenin iklim tipine ait özellikler ve­rilmiştir. I.Bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerden oluşur. II.Orta enlemlerde görülen, yağış rejiminin dü­zenli olduğu iklim tipidir. III.Günlük sıcaklık farkı az, sıcaklık yıl boyunca yüksektir. IV.Yağışların büyük kısmının kış mevsiminde düştüğü iklimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tiplerinden biri değildir?

A
Karasal
B
Ekvatoral
C
Çöl
D
Akdeniz
E
Ilıman okyanus
Soru 9

Aşağıdaki iklim tipi ve bu iklim tipine ait bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Muson - Orman
B
Çöl - Tundra
C
Akdeniz - Maki
D
Ekvatoral - Orman
E
Karasal - Tayga
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.