9. Sınıf Coğrafya Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi, Güney Yarım Küre’deki yaz aylarından biridir?

A
Nisan
B
Haziran
C
Temmuz
D
Aralık
E
Mayıs
Soru 2

41° kuzey enlemindeki İstanbul’a güneş ışınları 21 Haziran günü öğle vakti 72° 27' iık açıyla dü­şerken, 21 Aralık’ta 25° 33' İık açıyla düşmektedir. durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yörüngenin elips şeklinde olması
B
Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
C
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D
Dünya ile Güneş arasında belli bir uzaklığın olması
E
Dünya’nın şeklinin küresel olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, 21 Hazîran’da yeryü­zünde görülen durumlardan biri değildir?

A
Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin başlaması
B
Ekvator’a eşit uzaklıktaki enlemlerden Kuzey Yarım Küre’dekilerin, güneş ışınlarını daha büyük açıyla alması
C
Kuzey Kutup Noktası’nın aydınlık olması
D
Ekvator’un güneyine doğru gidildikçe gündüz süresinin kısalması
E
Yengeç dönencesinde gece ve gündüzün eşit olması
Soru 4

Güneş ışınları 10° güney enlemine dik açıyla düş­mektedir. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki duruma bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan biridir?

A
Güney Yarım Küre’de gecelerin daha uzun olması
B
Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanması
C
Aydınlanma çizgisinin kutup noktalarından geçmesi
D
Oğlak dönencesindeki cisimlerin gölge boylarının sıfır olması
E
Güneş ışınlarının Ekvator’a öğle vakti 80° lik açıyla düşmesi
Soru 5

Ankara’dan 1 haftalığına İstanbul’a giden bir kişi, gündüz sürelerinin Ankara’dakinden daha uzun olduğunu ve her gün biraz daha arttığını gözlem­liyor. Buna göre, bu İçişinin söz konusu gezisinin aşağıdaki tarih aralıklarından hangisinde yap­mış olması beklenir?

A
13 Aralık-21 Aralık
B
24 Mart - 31 Mart
C
15 Temmuz - 22 Temmuz
D
23 Haziran - 30 Haziran
E
29 Temmuz - 5 Ağustos
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, eksen eğikliğiyle birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi­nin sonuçlarından biri değildir?

A
Gece ve gündüz uzunluğunun değişmesi
B
Yıllık sıcaklık farklarının oluşması
C
Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi
D
Mevsimlerin oluşması
E
Güneş’in gün içinde doğup batması
Soru 7

Ekvator ile ekliptik arasındaki açı 30° olsaydı, Yengeç dönencesi aşağıdaki enlemlerin han­gisinden geçerdi?

A
66° 33' güney
B
Kuzey Kutup Noktası
C
30° kuzey
D
40° 27' kuzey
E
66° 33' kuzey
Soru 8

Aydınlanma çemberi 21 Haziran’da, aşağıdaki enlemlerden hangisine teğet geçer?

A
27° 23' kuzey
B
Kuzey Kutup Noktası
C
23° 27' kuzey
D
66° 33' kuzey
E
23° 27' güney
Soru 9

K merkezine kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, Y merkezine kuzeyden esen rüzgâr­lar sıcaklığı yükseltir. Buna göre, K ve L merkezlerinin; I.boylamları, II.Ekvator’a olan uzaklıkları, III.bulundukları yarım küreler özelliklerinden hangilerinin kesinlikle farklı ol­duğu söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 10

I.21 Aralık
II.23 Eylül
III.21 Mart
IV.21 Haziran
İstanbul’da, yukarıdaki tarihlerin hangilerinde ölçülen gölge boyları aynı olur?

A
III ve IV
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.