9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Harita Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eşit ebatlı sayfalara, sayfanın tamamı kullanı­lacak şekilde ayrı ayrı haritaları çizilen, aşağı­daki yerlerden hangisinin haritası daha küçük ölçeklidir?

A
Ege Bölgesi
B
İstanbul
C
Akdeniz Bölgesi
D
Afrika
E
Türkiye
Soru 2

İki kent arasındaki uzaklık 100 km1 dir. Bu uzaklık, birinci haritada 20 cm ile gösterilirken, ikinci ha­ritada 5 cm ile gösterilmiştir. Buna göre, ikinci haritayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hata payı artmıştır.
B
Ayrıntıları gösterme gücü azalmıştır.
C
Ölçeğin paydası küçülmüştür.
D
Ölçeği dört kat küçülmüştür.
E
Küçültme oranı artmıştır.
Soru 3

Aynı bölgeyi gösteren iki haritadan birincisinde izohips eğrileri 25 metre aralıklarla, İkincisinde 100 metre aralıklarla geçmektedir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

A
Kullanım amaçlarının farklı olmasıyla
B
Çizim yöntemlerinin aynı olmamasıyla
C
Yer şekillerinin benzer olmamasıyla
D
Yükselti değerlerinin farklı olmasıyla
E
Ölçeklerinin farklı olmasıyla
Soru 4

İki farklı ölçekle hazırlanmış Türkiye idari bölünüş haritalarından birincisinin ölçeği 1/1 000 000, İkincisinin 1/1 500 000’dür. Buna göre, iki harita incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Her iki haritada da coğrafi koordinatlar aynıdır.
B
1/1 500 000 ölçekli harita duvarda daha az yer kaplar.
C
1/1 000 000 ölçekli haritada İzmir ili daha geniş alan kaplar.
D
Her iki haritada da il sayısı aynıdır.
E
1/1 500 000 ölçekli haritada illerin gerçek alanları hesaplandığında daha küçük olduğu görülür.
Soru 5

Ormanlık bir alan yaklaşık 300 km2 dir. Bu alan bîr haritada 12 cm2 olarak gösterildi­ğine göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/400 000
B
1 /200 000
C
1 /300 000
D
1 /100 000
E
1/500 000
Soru 6

Paralel ve meridyenlerden yararlanarak küresel düzeyin aktarılması yöntemine projeksiyon denir. Dünya’nın şekline bağlı olarak haritası çizilecek bölgelerin matematik konuma göre kullanılan projeksiyon yöntemi de değişir. Buna göre, silindirik projesîyon yöntemi aşa­ğıdaki bölgelerden hangisinin harita çizimi için daha yaygın bir seçim olur?

A
Kuzey Amerika Kıtası
B
Kuzey Kutup Noktası
C
Endonezya
D
Grönland Adası
E
Antarktika Kıtası
Soru 7

I.1/800 000 II.1/500 000 III.1/1 500 000 Yukarıda verilen ölçeklerle çizilen üç ayrı Tür­kiye haritasının, duvarda kapladığı alanın bü­yük olandan küçük olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I, II ve III
B
III, II ve I
C
II, I ve III
D
II, III ve I
E
I, III ve II
Soru 8

Türkiye fizikî haritasında, aşağıdaki renkler­den hangisinin kullanıldığı yerlerin yükseltisi diğerlerinden daha fazladır?

A
Turuncu
B
Kahverengi
C
Yeşil
D
Açık yeşil
E
Sarı
Soru 9

1/8 000 000 ölçekli bir haritada iki kent arası uzaklık 6 cm olarak ölçülmüştür. Aynı uzaklık başka bir haritada 24 cm olarak ölçüldüğüne göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakîlerden hangisidir?

A
1/5 000 000
B
1/4 000 000
C
1/2 000 000
D
1/3 000 000
E
1/6 000 000
Soru 10

I.Uzunluk bulma
II.Coğrafi konum
III.Yön bulma
IV.Alan hesaplama
Yukarıda verilen özelliklerden hangilerini bu­labilmek için haritanın ölçeğini bilmeye gerek yoktur?

A
I ve IV
B
III ve IV
C
II ve IV
D
II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.