9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Harita Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 /2 000000 ölçekli haritada 15 cm2 alanı olan bir göl, gerçekte kaç km2 dır?

A
6000
B
12000
C
9000
D
5000
E
8000
Soru 2

1/ 900 000 ölçekli haritada Y cm2 genişliğinde yer kaplayan bir göl, başka bir haritada 4Y cm2 kadar yer kaplamaktadır. Buna göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/ 450 000
B
1/350 000
C
1/5 000 000
D
1/ 150 000
E
1/6 000 000
Soru 3

Harita çîzîmierinde; I.tarama, II.renklendirme, III.gölgelendirme, IV.izohips (eş yükselti eğrileri) yöntemlerinden hangilerinin kullanım alanı di­ğerlerinden daha yaygındır?

A
I ve III
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I ve II
Soru 4

Aynı ölçekle çizilen fiziki haritalarla siyasi ha­ritalar aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirinden farklıdır?

A
Çizim yöntemi
B
Kullanım amaçları
C
Coğrafî koordinatları belirleme
D
Ayrıntıları gösterme gücü
E
Uzunluk hesaplama yöntemi
Soru 5

1/100 ölçekti ev planında 120 cm olarak gös­terilen bahçe duvarının uzunluğu gerçekte kaç metredir?

A
135
B
160
C
170
D
125
E
120
Soru 6

Fizikî haritalarda yer şekilleri, aşağıdaki yön­temlerin hangisiyle üç boyutlu olarak gösteri­lir?

A
Tarama
B
İzohips
C
Kabartma
D
Renklendirme
E
Gölgelendirme
Soru 7

Bu uzaklık gerçekte 45 km olduğuna göre, ha­ritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/300 000
B
1/200 000
C
1/400 000
D
1/100 000
E
1/500 000
Soru 8

Fiziki haritalarda en yaygın kullanılan yöntemle­rin başında renklendirme yöntemi gelir. Renklendirme yönteminin fizikî haritalarda kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Yer şekillerinin yükselti değerlerini belirtmek
B
Doğal bitki örtüsünün dağılışını göstermek
C
İdari bölge sınırlarını göstermek
D
Yer şekillerinin engebe durumunu belirtmek
E
Sıcaklık ve yağış değerlerinin dağılışını göstermek
Soru 9

1/500 000 ölçekli bir haritada 5 cm2 olarak öl­çülen bir gölün alanı gerçekte kaç km2 dir?

A
50
B
40
C
80
D
125
E
120
Soru 10

Özel haritalar bir konunun uzmanları tarafından hazırlanan, ayrıntılı haritalardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel hari­talar içinde gösterilemez?

A
Fiziki
B
Toprak
C
Meteoroloji
D
Jeoloji
E
Deprem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.