9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Harita Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

400 km2 lik bir gölün alanı bir haritada 25 cm2 olarak ölçülmüştür. Buna göre, haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/100 000
B
1/200 000
C
1/400 000
D
1/600 000
E
1/800 000
Soru 2

1/800 000 ölçekli bir haritada 8 cm olarak öl­çülen bir uzaklık, 1/400 000 ölçekli başka bir haritada kaç cm ölçülür?

A
4
B
8
C
16
D
24
E
32
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, izohips eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Eğimin arttığı yerlerde eğriler sıklaşır.
B
En alçakta kalan eğri kıyı çizgisinden geçer.
C
Yükseklik arttıkça eş yükselti eğrileri genişler
D
Bir eğri üzerindeki bütün noktaların yükseltileri aynıdır.
E
Bir topoğrafya haritasında birbirini takip eden iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde eşittir.
Soru 4

200 km’lik kara yolu bir haritada 5 cm olarak öl­çülmüştür. Buna göre, haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/400 000
B
1/800 000
C
1/1 200 000
D
1/14 000 000
E
1 /8 000 000
Soru 5

Bir haritada, aşağıdaki durumların hangisinde yön oku kullanılması zorunlu olur?

A
Küçük ölçekli olması
B
Coğrafi koordinatların belirtilmemesi
C
Yer şekillerinin dağılışının gösterilmesi
D
Yalnızca idari bölünüşlerin gösterilmesi
E
Ayrıntıları gösterme gücünün fazla olması
Soru 6

I.Renkli çizilme II.Yer şekillerini gösterme III.Belli bir ölçeğe göre çizilme IV.Nesneleri kuş bakışı gösterme Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, bütün haritalar için ortaktır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli harita­ların bir özelliğidir?

A
Ülke ve kıta haritaları olmaları
B
Küçültme oranlarının fazla olması
C
Ayrıntıları gösterme gücünün fazla olması
D
Yalnızca kabartma yöntemiyle çizilebilmeleri
E
Küçük ölçekli haritlara göre duvarda daha az yer kaplamaları
Soru 8

300 kmlik bîr demir yolu, 1/300 000 ölçekli bîr haritada kaç cm ölçülür?

A
100
B
120
C
150
D
180
E
200
Soru 9

Harita üzerindeki sembollerin ne anlama gel­diğini gösteren ve genellikle haritanın ait kesi­minde yer alan bölüme ne ad verilir?

A
Lejant
B
Ölçek
C
Plan
D
Projeksiyon
E
Yön oku
Soru 10

1/800 000 ölçekli bir topoğrafya haritasında iki nokta arasındaki uzaklık 5 cm’dir. İki nokta arasındaki yükselti farkı 800 metre olduğuna gire, yolun ortalama eğimi binde kaçtır?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.