9. Sınıf Coğrafya Heyelan Çözülme Kıyı Tipleri ve Oluşum Şekilleri Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Heyelan Çözülme Kıyı Tipleri ve Oluşum Şekilleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Heyelan Çözülme Kıyı Tipleri ve Oluşum Şekilleri Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Heyelan Çözülme Kıyı Tipleri ve Oluşum Şekilleri Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Buzulların etkili olduğu kıyılarda,
I.fiyort
II.skayer
III.limanlı
kıyı tiplerinden hangilerinin görülmesi bekle­nir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 2

Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadiler, denizin yükselmesi sonucu sular altında kalır. Denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünü­mü alarak dalmaçya tipi kıyıları oluşturur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde dal­maçya tipi kıyılar gösterilmiştir?
9.sinif-cografya-testler-52.

A
C
B
E
C
A
D
B
E
D
Soru 3

iç ve dış kuvvetlerin doğrudan ya da dolaylı et­kileriyle yeryüzünde birbirinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kıyı tiple­rinin oluşmasında daha az etkilidir?

A
Orojenez
B
Kütle hareketleri
C
Epirojenez
D
Dalga ve akıntılar
E
Buzullar
Soru 4

Aşağıdaki ova tiplerinden hangisinin oluşu­munda, karstik süreçler daha etkili olmuştur?

A
Polye ovası
B
Dağ eteği ovası
C
Tektonik ova
D
Delta ovası
E
Taban seviyesi ovası
Soru 5

9.sinif-cografya-testler-51.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös­terilen yerlerin hangilerinde fiyort ve skayer tipi kıyılara rastlanır?

A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve IV
D
II ve III
E
I ve III
Soru 6

Kimyasal çözünme daha çok sıcak ve nemli ik­lim bölgelerindeki kayaçlarda görülür.
9.sinif-cografya-testler-54.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandı­rılan yörelerden hangisinde, kayaçların kim­yasal yolla çözünmesi yaygın değildir?

A
II
B
III
C
IV
D
I
E
V
Soru 7

Heyelan olayının meydana gelmesinde,
I.toprağın suya doygun hale gelmesi,
II.kireçli arazilerin varlığı,
III.yamaç eğiminin fazla olması,
IV.ormanlık arazilerin geniş yer tutması
durumlarından hangileri daha etkilidir?

A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Heyelan olayları aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu eğimli arazilerde daha yaygındır?

A
Masif araziler
B
Kalkerli araziler
C
Tuzlu topraklar
D
Granitli yapılar
E
Killi tabakalar
Soru 9

9.sinif-cografya-testler-53. 

Topografya özelliklerinin heyelan oluşumu üze­rindeki etkisi göz önüne alındığında, hangi doğrultuda heyelan riskinin daha fazla oldu­ğu söylenebilir? 

A
II
B
III
C
I
D
V
E
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.