9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İklim Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda verilenlerin hangisinde, iklim doğru olarak açıklanmıştır?  

A
Sık sık değişebilen ve kısa bir süre devam eden atmosfer olaylarıdır.
B
Atmosferin geniş bir bölümünün, sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik göstermesidir.
C
Bir bölgedeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama durumdur.
D
Belli bir süre için bir bölgedeki atmosfer olaylarının nasıl olabileceğinin kestirilmesidir.
E
Bir bölgedeki havanın en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri arasındaki farktır.
Soru 2

Belirli bîr süre için, bir yerdeki hava olayları­nın ne durumda olabileceğinin belirtilmesine ne ad verilir?

A
Hava tahmini
B
Gözlem (Rasat)
C
Hava kütlesi
D
Cephe
E
İklim
Soru 3

Termosferin özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Yer çekiminin etkisinin çok az olması
B
Gazların hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılması
C
Sıcaklık değerlerinin yüksek olması
D
Meteorların sürtünüp, yanması ve parçalanması olaylarının görülmesi
E
Bu tabakadan sonra uzay boşluğuna geçilmesi
Soru 4

Stratosferde, iklim olaylarının görülmemesi­nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekanik çözülmelerin artması
B
Mevsimlerin oluşması
C
Volkanik olayların artması
D
Sıcaklığın gün içinde daha az değişmesi
E
Rüzgârların şiddetinin artması
Soru 5

I. Barisfer
II.Mezosfer
III.Hidrosfer
IV.Troposfer
Yukarıdakilerden hangileri, atmosferin katla­rından değildir?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6

Yeryüzündeki bazı bölgelerde havanın bir günlük durumuna bakılarak, o bölgenin iklimi hakkında tahmin yapılabilir. Genelde ekvatoral ve kutup kuşaklarında, iklim ile hava durumu birbirine benzer. Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde havanın bir günlük durumuna bakılarak iklim hakkında bir yorum yapılamaz?

A
Endonezya Adaları
B
Grönland Adası
C
Sibirya’nın kuzeyi
D
Balkan Yarımadası
E
Amazon Havzası
Soru 7

Dünya üzerindeki bazı bölgelerde havanın bir günlük durumuna bakılarak o bölgenin iklimi hakkında tahmin yapılabilir. Genelde ekvatoral ve kutup kuşaklarında iklim ile hava durumu birbiri­ne benzer. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde havanın bîr günlük durumuna bakılarak iklim hakkında yorum yapılabilir?

A
ABD
B
Türkiye
C
Çin
D
İngiltere
E
Brezilya
Soru 8

Son yıllarda özellikle kozmetik sanayiinde kulla­nılan klor ve flor hidrokarbon gazlarının etkisiyle, ozon tabakasında incelme olduğu tespit edilmiş­tir. Bu yüzden yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlar­da artış olmuştur. Mor ötesi ışınlardaki bu artma, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz?

A
Çeşitli hastalıkların artmasına
B
Yer altı kaynaklarının azalmasına
C
Bitki örtüsünde değişmeler olmasına
D
Sıcaklıkların artmasına
E
Yeryüzünde radyasyon miktarının artmasına
Soru 9

Canlı hayatın devam ettiği atmosferin alt katlarını oluşturan gazların önemli bir kısmı miktarı değiş­meyen gazlardan oluşur. Buna göre; I.su buharı, II.azot, III.oksijen, IV.karbondioksit gazlarından hangilerinin atmosferdeki oranla­rı yıl içinde fazla değismez?

A
I ve III
B
I ve II
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iklimin coğrafî çevre­ye ve insan yaşamına etkisine örnek olarak verilemez?

A
Türkiye’de çeşitli kıyı tiplerinin görülmesi
B
İsviçre’de ormanların kapladığı alanın fazla olması
C
Norveç’te nüfusun ve sanayinin ülkenin güneyinde yoğunlaşması
D
Mısır’ın güneyinde taşların fiziksel yolla ayrışması olaylarının fazla olması
E
Endonezya da yerleşme sınırının yüksek olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.