9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İklim Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Barisfer
II.Mezosfer
III.Hidrosfer
IV.Troposfer
Yukarıdakilerden hangileri, atmosferin katla­rından değildir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 2

Dünya üzerindeki bazı bölgelerde havanın bir günlük durumuna bakılarak o bölgenin iklimi hakkında tahmin yapılabilir. Genelde ekvatoral ve kutup kuşaklarında iklim ile hava durumu birbiri­ne benzer. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde havanın bîr günlük durumuna bakılarak iklim hakkında yorum yapılabilir?

A
ABD
B
Brezilya
C
Çin
D
Türkiye
E
İngiltere
Soru 3

Termosferin özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Meteorların sürtünüp, yanması ve parçalanması olaylarının görülmesi
B
Yer çekiminin etkisinin çok az olması
C
Sıcaklık değerlerinin yüksek olması
D
Bu tabakadan sonra uzay boşluğuna geçilmesi
E
Gazların hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılması
Soru 4

Belirli bîr süre için, bir yerdeki hava olayları­nın ne durumda olabileceğinin belirtilmesine ne ad verilir?

A
Hava tahmini
B
Cephe
C
Gözlem (Rasat)
D
Hava kütlesi
E
İklim
Soru 5

Aşağıda verilenlerin hangisinde, iklim doğru olarak açıklanmıştır?  

A
Bir bölgedeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama durumdur.
B
Atmosferin geniş bir bölümünün, sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik göstermesidir.
C
Belli bir süre için bir bölgedeki atmosfer olaylarının nasıl olabileceğinin kestirilmesidir.
D
Sık sık değişebilen ve kısa bir süre devam eden atmosfer olaylarıdır.
E
Bir bölgedeki havanın en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri arasındaki farktır.
Soru 6

Stratosferde, iklim olaylarının görülmemesi­nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüzgârların şiddetinin artması
B
Mevsimlerin oluşması
C
Mekanik çözülmelerin artması
D
Sıcaklığın gün içinde daha az değişmesi
E
Volkanik olayların artması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iklimin coğrafî çevre­ye ve insan yaşamına etkisine örnek olarak verilemez?

A
Endonezya da yerleşme sınırının yüksek olması
B
Mısır’ın güneyinde taşların fiziksel yolla ayrışması olaylarının fazla olması
C
İsviçre’de ormanların kapladığı alanın fazla olması
D
Türkiye’de çeşitli kıyı tiplerinin görülmesi
E
Norveç’te nüfusun ve sanayinin ülkenin güneyinde yoğunlaşması
Soru 8

Canlı hayatın devam ettiği atmosferin alt katlarını oluşturan gazların önemli bir kısmı miktarı değiş­meyen gazlardan oluşur. Buna göre; I.su buharı, II.azot, III.oksijen, IV.karbondioksit gazlarından hangilerinin atmosferdeki oranla­rı yıl içinde fazla değismez?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

Son yıllarda özellikle kozmetik sanayiinde kulla­nılan klor ve flor hidrokarbon gazlarının etkisiyle, ozon tabakasında incelme olduğu tespit edilmiş­tir. Bu yüzden yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlar­da artış olmuştur. Mor ötesi ışınlardaki bu artma, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz?

A
Yer altı kaynaklarının azalmasına
B
Çeşitli hastalıkların artmasına
C
Sıcaklıkların artmasına
D
Bitki örtüsünde değişmeler olmasına
E
Yeryüzünde radyasyon miktarının artmasına
Soru 10

Yeryüzündeki bazı bölgelerde havanın bir günlük durumuna bakılarak, o bölgenin iklimi hakkında tahmin yapılabilir. Genelde ekvatoral ve kutup kuşaklarında, iklim ile hava durumu birbirine benzer. Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde havanın bir günlük durumuna bakılarak iklim hakkında bir yorum yapılamaz?

A
Amazon Havzası
B
Sibirya’nın kuzeyi
C
Grönland Adası
D
Endonezya Adaları
E
Balkan Yarımadası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.