9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İklimin Temel Elemanı Sıcaklık konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olamaz?

A
Ekvatoral bölgedeki yüksek dağlarda kalıcı karların bulunması
B
Deniz seviyesinden yükseldikçe nem miktarının azalması
C
Dağların denize bakan yamaçlarında nem oranının yüksek olması
D
Dağ yamacında yükseldikçe yağış miktarının artması
E
Dağ yamaçlarında bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
Soru 2

Sıcaklık üzerinde etkili olan aşağıdaki faktör­lerden hangisi, güneş ışınlarının düşme açısı üzerinde etkili olmamıştır?

A
Günlük hareket
B
Bakı
C
Mevsim
D
Okyanus akıntıları
E
Enlem
Soru 3

9.sinif-cografya-testler-9.

  

Yukarıda bir yörenin sıcaklık ve yağış grafiği ve­rilmiştir. Grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden han­gisine ulaşılabilir?

A
Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C’nin üzerindedir.
B
Kış sıcaklıkları genelde 0 °C’nin altındadır.
C
Ortalama yükseltisi fazladır.
D
En fazla yağış kış mevsiminde düşmektedir.
E
Kış yağışları genelde kar şeklindedir.
Soru 4

I.kalıcı kar sınırı II.denizlerin tuzluluk oranı III.mevsim süreleri IV.jeolojik yapı özelliklerinden hangileri üzerinde daha fazla etkili olmuştur?

A
I ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 5

9.sinif-cografya-testler-6. 

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen K noktasının gerçek sıcaklığı 8 °C olduğuna göre, indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir? 

A
10
B
20
C
12
D
14
E
16
Soru 6

9.sinif-cografya-testler-11. 

Ocak ayında haritada numaralandırılan oklar yönünde hareket edildiğinde, hangilerinde sı­caklığın yükselmesi beklenir?

A
III ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 7

Yaz aylarında deniz kıyısı ve denize yakın bölge­ler çok bunaltıcı olurken aynı sıcaklık değerleri­ne sahip olan yüksek yerler ve denizden uzak bölgeler daha az bunaltıcıdır. Bu durum iki bölgenin aşağıdakilerden han­gisi bakımından farklı olmasının sonucudur?

A
Bakı
B
Bitki örtüsü
C
Nem
D
Güneşlenme süresi
E
Enlem
Soru 8

Aşağıdaki tabloda üç merkezin sıcaklıkları ile yük­selti değerleri verilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-7. 

Bu merkezlerin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıklarının en Yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden han­gisinde verilmiştir?  

A
II -I - III
B
II - III - I
C
I-II-III
D
I - III - II
E
III - II –I
Soru 9

9.sinif-cografya-testler-10. 

Bu haritaya göre, en düşük sıcaklıkların Ku­zey Yarım Küre’de Sibirya ve Kanada çevre­sinde görülmesine neden olan faktörler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Yükselti - Sürekli rüzgârlar
B
Karasallık - Bitki örtüsü
C
Mevsim - Karasallık
D
Okyanus akıntıları - Bitki örtüsü
E
Sürekli rüzgârlar - Okyanus akıntıları
Soru 10

9.sinif-cografya-testler-8. 

Yukarıdaki şekilde X merkezinin gün içerisindeki sıcaklık değerleri verilmiştir.   Bu merkezde sabah ve akşam vakitlerinde gü­neş ışınlarının düşme açısı aynı olmasına kar­şın, sabah vakitlerinde sıcaklık değerlerinin daha düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden den hangisidir?

A
Merkezin yükseltisi
B
Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı
C
Yerin gece boyunca ısı kaybına uğraması
D
Merkezin güneşlenme süresi
E
Dünya’nın yörüngedeki hareketi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.