9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İklimin Temel Elemanı Sıcaklık konulu 8 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İklimin Temel Elemanı Sıcaklık Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tabloda beş merkezin enlem derece­si, yükseltileri ve bakı durumları verilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-13.

 

Diğer koşulların eşit olduğu göz önüne alın­dığında, bu merkezlerden hangisinin sıcaklık değerlerinin daha düşük olduğu söylenebilir?

A
II
B
IV
C
I
D
III
E
V
Soru 2

9.sinif-cografya-testler-11. 

B noktasının deniz seviyesine indirgenmiş sı­caklığı 12 °C olduğuna göre, A noktasının yük­seltisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
400
B
1000
C
200
D
1200
E
800
Soru 3

Kutup bölgelerinde yıl içinde Güneş altı ay sürey­le batmadığı halde sıcaklık değerleri düşüktür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Güneş ışınlarının eğik açıyla düşmesi
B
Karasallık şiddetinin fazla olması
C
Mevsimlerin belirgin olarak yaşanmaması
D
Buzulların geniş yer kaplaması
E
Kutup rüzgârlarının etkili olması
Soru 4

I.Termal kaynaklar II.Jeolojik yapı III.Nüfus ve yerleşme IV.Tarım ürünleri Yukarıdakilerden hangilerinin ortalama sıcak­lık değerlerinden etkilendiği söylenemez?

A
II ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 5

Aşağıdaki haritada 30° güney enlemi üzerinde ve deniz kıyısında yer alan Durban ve Perth kentle­ri gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-17.  

Durban kentinin sıcaklık ortalamasının Perth kentinden yüksek olmasında, I.yükselti II.denizellik III.enlem IV.okyanus akıntıları etmenlerinden hangilerinin etkili olduğu söy­lenebilir?

A
Yalnız IV
B
II ve IV
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 6

Aşağıdaki haritada deniz kıyısındaki X ve Y yöre­leri gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-14. 

Bu yörelerin yıllık sıcaklık ortalamalarının fark­lı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitki örtüsü
B
Karasallık
C
Nem oranı
D
Okyanus akıntıları
E
Enlem
Soru 7

Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara doğru dü­zenli olarak azalmasını engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Okyanus akıntıları
B
Dünya'nın şekli
C
Yer şekilleri
D
Karasallık
E
Yükselti
Soru 8

Orta kuşakta dağlık alanların geniş yer kapladığı bölgelerde bakının sıcaklık üzerindeki etkisi faz­ladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bakı etki­siyle açıklanamaz?

A
Himalaya Dağları’nın güney yamaçlarında orman üst sınırının daha yüksek olması
B
Toros Dağları’nın kuzey yamaçlarında kalıcı kar sınırının düşük olması
C
Kanada’daki dağların kuzey kesimlerinde nüfusun seyrek olması
D
Alpler’in güney yamaçlarında sıcaklık ortalamalarının yüksek olması
E
Ekvator çevresindeki dağlarda nüfusun yükseklerde daha yoğun olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.