9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İnsan ve Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisinin çev­resel sorunlara yol açması beklenmez?

A
Anız örtüsünün yakılması
B
Eğimli arazilerdeki tarımın taraçalarda yapılması
C
Şehirsel atıkların denizlere bırakılması
D
Şehirsel atıkların denizlere bırakılması
E
Tarımsal ilaçların yoğun olarak kullanılması
Soru 2

İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan karbon kaynaklı gazların havadaki oranının artması kü­resel ısınmaya neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın yaşandığına kanıt olarak gösterilemez?

A
Soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların yaşam alanlarının daralması
B
Asit yağmurlarının artması
C
Bazı bitki türlerinin yok olması
D
Sıcak ve kurak dönemlerin uzaması
E
Kutuplardaki buzulların erimesi
Soru 3

Aşağıda çevrenin kirlenmesine neden olan bazı durumlar verilmiştir.
I.Fabrikalardan çıkan dumanlar
II.Araçların egzozundan çıkan gazlar
III.Sanayi tesislerinden denize bırakılan sıvı atık­lar
IV.Tarım topraklarında biriken kimyasallar
Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olan bu durumları önleme çalışmalarından biri olamaz?

A
Sıvı atıkların arıtılarak denize bırakılması
B
Fabrika bacalarına filtreler takılması
C
Tarım topraklarının boş bırakılması
D
Tarım alanlarında doğal gübrelerin kullanıl¬ması
E
Araçlarda kurşunsuz yakıtların ve küçük hacimli motorların kullanılması
Soru 4

Erzurum-Kars ve Rize çevresinde büyükbaş mera hayvancılığı ve arıcılık yaygınken, Konya çevresinde küçükbaş hayvancılığının yaygın olması üzerinde,
I.iklim koşulları
II.bitki örtüsü
III.akarsu ağı
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, doğadaki insan etkin­liklerine bağlı değişimler sonucu oluşmuştur?

A
Krater gölleri
B
Tsunami
C
Fırtınalar
D
Küresel ısınma
E
Depremler
Soru 6

Tarımsal faaliyetlerin yetersiz, iklim koşullarının el­verişsiz olduğu ülkelerde insanlar, hayvancılık ve balıkçılık yaparak doğal çevreden yararlanma yo­luna gitmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gös­terilebilir?

A
Hindistan
B
Mısır
C
Norveç
D
Hollanda
E
Brezilya
Soru 7

İnsanlar bulundukları çevrenin doğal koşullarına Dağlı olarak toprağı işlemekte ve çeşitli ürünler elde etmektedir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılan tarımsal faaliyetler doğal koşullardan büyük ölçüde bağımsızdır?

A
Antalya’daki seracılık
B
İsparta’daki gül yetiştiriciliği
C
Konya’daki buğday tarımı
D
Rize’deki çay tarımı
E
Giresun’daki fındık tarımı
Soru 8

I. Organik evsel atıklar
II.Pil atıkları
III.Kağıt atıklar
IV.Teknolojik atıklar
Yukarıdaki atık türlerinden hangilerinin doğa­ya verdiği zararın daha fazla ve uzun süreli olduğu söylenebilir?

A
II ve IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
I ve III
E
I ve IV
Soru 9

İnsan etkinliklerine bağlı olarak meydana ge­len çevre sorunları ve atıklar aşağıdakilerden hangisinde kirlenme oluşturmaz?

A
Astenosfer
B
Atmosfer
C
Litosfer
D
Biyosfer
E
Hidrosfer
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğa üzerin­deki etkisine örnek olamaz?

A
Kıyı kesimlere turistik tesislerin kurulması
B
Deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla limanların yapılması
C
Dağlık bölgelerde ulaşımı kolaylaştıran tünel ve köprülerin yapılması
D
Doğal gazın boru hatlarıyla başka ülkelere taşınması
E
Bol yağışlı ve sıcak bölgelerde pirinç tarımının yaygın olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.