9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İnsan ve Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğa üzerin­deki etkisine örnek olamaz?

A
Kıyı kesimlere turistik tesislerin kurulması
B
Dağlık bölgelerde ulaşımı kolaylaştıran tünel ve köprülerin yapılması
C
Doğal gazın boru hatlarıyla başka ülkelere taşınması
D
Deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla limanların yapılması
E
Bol yağışlı ve sıcak bölgelerde pirinç tarımının yaygın olması
Soru 2

Aşağıda çevrenin kirlenmesine neden olan bazı durumlar verilmiştir.
I.Fabrikalardan çıkan dumanlar
II.Araçların egzozundan çıkan gazlar
III.Sanayi tesislerinden denize bırakılan sıvı atık­lar
IV.Tarım topraklarında biriken kimyasallar
Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olan bu durumları önleme çalışmalarından biri olamaz?

A
Araçlarda kurşunsuz yakıtların ve küçük hacimli motorların kullanılması
B
Tarım topraklarının boş bırakılması
C
Fabrika bacalarına filtreler takılması
D
Tarım alanlarında doğal gübrelerin kullanıl¬ması
E
Sıvı atıkların arıtılarak denize bırakılması
Soru 3

I. Organik evsel atıklar
II.Pil atıkları
III.Kağıt atıklar
IV.Teknolojik atıklar
Yukarıdaki atık türlerinden hangilerinin doğa­ya verdiği zararın daha fazla ve uzun süreli olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve IV
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 4

Erzurum-Kars ve Rize çevresinde büyükbaş mera hayvancılığı ve arıcılık yaygınken, Konya çevresinde küçükbaş hayvancılığının yaygın olması üzerinde,
I.iklim koşulları
II.bitki örtüsü
III.akarsu ağı
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 5

İnsan etkinliklerine bağlı olarak meydana ge­len çevre sorunları ve atıklar aşağıdakilerden hangisinde kirlenme oluşturmaz?

A
Biyosfer
B
Hidrosfer
C
Atmosfer
D
Litosfer
E
Astenosfer
Soru 6

Tarımsal faaliyetlerin yetersiz, iklim koşullarının el­verişsiz olduğu ülkelerde insanlar, hayvancılık ve balıkçılık yaparak doğal çevreden yararlanma yo­luna gitmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gös­terilebilir?

A
Hindistan
B
Norveç
C
Brezilya
D
Mısır
E
Hollanda
Soru 7

Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisinin çev­resel sorunlara yol açması beklenmez?

A
Anız örtüsünün yakılması
B
Tarımsal ilaçların yoğun olarak kullanılması
C
Şehirsel atıkların denizlere bırakılması
D
Eğimli arazilerdeki tarımın taraçalarda yapılması
E
Şehirsel atıkların denizlere bırakılması
Soru 8

İnsanlar bulundukları çevrenin doğal koşullarına Dağlı olarak toprağı işlemekte ve çeşitli ürünler elde etmektedir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılan tarımsal faaliyetler doğal koşullardan büyük ölçüde bağımsızdır?

A
Konya’daki buğday tarımı
B
Antalya’daki seracılık
C
Giresun’daki fındık tarımı
D
İsparta’daki gül yetiştiriciliği
E
Rize’deki çay tarımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, doğadaki insan etkin­liklerine bağlı değişimler sonucu oluşmuştur?

A
Krater gölleri
B
Depremler
C
Fırtınalar
D
Küresel ısınma
E
Tsunami
Soru 10

İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan karbon kaynaklı gazların havadaki oranının artması kü­resel ısınmaya neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın yaşandığına kanıt olarak gösterilemez?

A
Sıcak ve kurak dönemlerin uzaması
B
Kutuplardaki buzulların erimesi
C
Asit yağmurlarının artması
D
Soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların yaşam alanlarının daralması
E
Bazı bitki türlerinin yok olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.