9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İnsan ve Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

10° - 20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülen, aynı zamanda 0° - 10° enlemleri ara­sında 1000 metreden daha yüksek alanlarda da etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Muson
B
Ekvatoral
C
Tropikal
D
Akdeniz
E
Tundra
Soru 2

I. Tarım şehirleri
II.Ticaret şehirleri
III.Liman şehirleri
IV.İdari şehirler
V.Turizm şehirleri
VI.Maden şehirleri
Yukarıda verilen şehirlerden hangileri, yeryü­zünde ortaya çıkışlarına göre sırasıyla en ön­ce ve en sonra ortaya çıkmıştır?

A
III ve VI
B
V ve VI
C
III ve V
D
I ve II
E
I ve V
Soru 3

I. Endonezya
II.Büyük Sahra
III.Amazon Havzası
IV.İskandinav Yarımadası
Yukarıdaki bölgelerden hangilerinin iklim özellikleri birbirine en çok benzer?

A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve IV
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4

Atmosferin 20 ile 50 km arasındaki yükseklikle­rinde ozon gazı yoğun olarak bulunur. Buraya ozon tabakası adı verilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ozon tabakasının inceldiği tesbit edilmiştir. Bu duruma, aşağıdaki ekonomik etkinlikler­den hangisinin daha fazla neden olduğu söy­lenebilir?

A
Ticaret
B
Turizm
C
Tarım
D
Balıkçılık
E
Sanayi
Soru 5

Ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi(ekliptik) arasında 23° 27' lık bir açı vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu açının etkisine bağlı olarak yeryüzünde görülen bir durum değildir?

A
Ekvatoral bölgede kalıcı kar sınırının 5000 metrenin üzerinde oluşması
B
Dönenceler dışında kalan yerlerde güneş ışınlarının yatay bir düzleme dik olarak düşmemesi
C
Matematik iklim kuşaklarının sınırlarının dönenceler ve kutup dairelerinden oluşması
D
Aydınlanma çizgisinin yıl boyunca yer değiştirmesi
E
Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
Soru 6

I.Muson
II.Akdeniz
III.Ekvatoral
IV.Ilıman okyanus
V.Orta kuşak karasal
Asya Kıtası’nda, yukarıdaki iklim tiplerinden hangisinin etki alanı daha geniştir?

A
II
B
III
C
V
D
I
E
IV
Soru 7

I. Avrupa
II.Afrika
III.Antarktika
IV.Güney Amerika
Dünya siyasi haritasına bakıldığında, Ekvator’un yukarıdaki kıtalardan hangilerinin üzerinden geçtiği söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerîn hangisinde orojenez olayının etkisi en büyüktür?

A
Kıta oluşumunda
B
Obruk oluşumunda
C
Haliçli kıyılarına oluşumunda
D
Taşların oluşumunda
E
Sıradağ oluşumunda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.