9. Sınıf Coğrafya Nemin Yağışa Dönüşümü Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Nemin Yağışa Dönüşümü konulu 8 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Nemin Yağışa Dönüşümü Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Nemin Yağışa Dönüşümü Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hava kütlesi soğudukça yoğunluğu artar ve ya­ğış oluşumu gerçekleşir. Buna göre, kutuplarda sıcaklık düşük olduğu halde yağış oluşumunun az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  

A
Soğuk rüzgârların etkili olması
B
Maksimum nemin az olması
C
Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi
D
Buzulların geniş yer tutması
E
Bitki örtüsünün bulunmaması
Soru 2

9.sinif-cografya-testler-32.

 

Yukarıdaki bulmacada aşağıdakilerden han­gisinin cevabı yanlış verilmiştir?

A
Sıcak ve soğuk iki hava kütlesinin karşılaşması sonucu oluşan yağış tipi
B
Havadaki su buharının 0 °C’nin üzerinde ci¬simler üzerinde yoğunlaşması
C
3000-6000 metre arasındaki yükseltilerde oluşan beyaz renkli bulutlar
D
1 m3 hava içinde bulunan nem miktarı
E
Havadaki su buharının su zerrecikleri veya buz kristallerine dönüşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi havanın taşıyabilece­ği nem miktarının sıcaklığa bağlı olarak değiş­tiğine örnek olarak gösterilemez?

A
Alçalan havanın doyma noktasından uzaklaşması
B
Ekvator çevresinde yağış rejiminin düzenli olması
C
Dağ yamacında yükselen havanın yağış bırakması
D
Isınarak yükselen havanın bulutlanmayı artırması
E
Sabah saatlerinde sis yoğunluğunun öğle vaktinden fazla olması
Soru 4

Buharlaşma şiddeti sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılı 

9.sinif-cografya-testler-30.  

Buna göre, tablodaki merkezlerin hangisinde buharlaşma şiddetinin daha fazla olması bek­lenir?

A
IV
B
II
C
I
D
V
E
III
Soru 5

Bir yörede yağışın başlaması ile, I.bağıl nemin artması II.havanın doyma noktasına ulaşması III.fön rüzgârlarının oluşması IV.sıcaklığın yükselmesi durumlarından hangileri arasında bir ilişki ol­duğu söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
II ve IV
D
I ve II
E
I ve IV
Soru 6

Aşağıda dört hava kütlesinin maksimum ve mut­lak nem miktarları verilmiştir. 

9.sinif-cografya-testler-33. 

Buna göre, sırasıyla hangi hava kütlesinin en az hangisinin en fazla yağış bırakması bekle­nir?  

A
II ve III
B
II ve IV
C
I ve IV
D
I ve III
E
I ve II
Soru 7

9.sinif-cografya-testler-34. 

Yukarıdaki grafikte beş farklı merkezdeki maksi­mum nem ve mutlak nem miktarları gösterilmiştir. Buna göre, bağıl nem oranı kaç °C sıcaklıkta en yüksektir?

A
8
B
9
C
11
D
15
E
5
Soru 8

9.sinif-cografya-testler-31.

A
C
B
D
C
B
D
E
E
A
Soru 9

9.sinif-cografya-testler-29. 

Isınan havanın yükselmesi ile oluşan konveksiyonel (yükselim) yağışlar, yukarıdaki harita­da numaralandırılan yerlerden hangilerinde daha çok görülür? 

A
II ve III
B
I ve V
C
III ve V
D
I ve II
E
I ve IV
Soru 10

Mutlak nem genellikle Ekvatoral bölgeden kutup­lara doğru gidildikçe azalır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu engelle­yen faktörlerden biri değildir?

A
Denize uzaklık
B
Yükselti
C
Bitki örtüsü
D
Hava kütlelerinin hareketi
E
Dağların uzanışı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.