9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Akdeniz iklim bölgesinde yer alır?

A
Hindistan
B
İtalya
C
İngiltere
D
Brezilya
E
Japonya
Soru 2

Yeryüzünde nüfus yapısı, dil, din, kültür, siyasi ve askeri özellikler gibi beşerî özelliklere bağlı olarak farklı bölgeler oluşturulabilir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin oluşturulmasında, askeri özellikler göz önünde bulundurulmuştur?

A
İskandinav ülkeleri
B
OPEC
C
Türk Dünyası
D
NATO
E
Karadeniz Ekonomik ve İş Birliği Teşkilatı
Soru 3

I.Alpler
II.Himalayalar
III.İskandinav Yarımadası
IV.Sina Yarımadası
Yukarıdaki bölgelerden hangileri, Avrupa Kıta­sında yer alır?

A
II ve III
B
II ve IV
C
I ve III
D
III ve IV
E
I ve II
Soru 4

I.Jeotermal bölgeler
II.Kaplıca ve ılıca alanları
III.Çöller
IV.Yoğun nüfuslu bölgeler
Yukarıdaki yerlerin hangilerinin coğrafi dağı­lışları birbirleriyle daha çok paralellik göste­rir?

A
III ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 5

I. Amazon Havzası
II.Kongo Havzası
III.Orta Asya
IV.Büyük Sahra
Yukarıdakilerden hangileri, yeryüzünün or­manlık bölgeleri olarak nitelenebilir?

A
II ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 6

I. Kızıldeniz
II.Arap Yarımadası
III.And Dağları
IV.Labrador Yarımadası
Yukarıdaki bölgelerden hangileri, birbiriyle komşudur?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisine göre oluşturulan bölgelerin sınırları daha çok değişme göste­rir?

A
Akarsu havzaları
B
Sıradağlar
C
Siyasi antlaşmalar
D
İklim koşulları
E
Fay hatları
Soru 8

-Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ülkeleri -Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO) bölgesi -Avrupa Birliği bölgesi -Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Yukarıda verilen bölgelerin ortak özellikleri ara­sında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Sınırlarının zaman içinde genişleyip daralabilmesi
B
Sınırların daha çok antlaşmalara bağlı olarak oluşturulması
C
Sınırların oluşturulmasında doğal koşulların etkisinin de olması
D
Bölge sınırlarının daha çok ülke sınırlarını takip etmesi
E
Siyasi özelliklere göre oluşturulmaları
Soru 9

Dünya üzerinde bir yerin özelliklerinden söz edi­lirken bölge kavramı sık kullanılır. Bu kavram kul­lanılırken tarif edilen yerin çeşitli özellikleri göz önünde bulundurulur. Aşağıdakilerden hangisi, bu özelliklerden biri değildir?

A
İklim özellikleri
B
Akarsu ve göl durumu
C
Boylam değerleri
D
Nüfus özellikleri
E
Yer şekli özellikleri
Soru 10

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, çöl iklim bölge­sinde yer alır?

A
Türkiye
B
Portekiz
C
İngiltere
D
Tunus
E
İtalya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.