9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük ve küçük ölçekli haritalar bîrbîrleriyle karşılaştırıldığında; I.gösterdikleri alan, II.ölçekli çizilmeleri, III.ayrıntıları gösterme gücü, IV.coğrafi koordinatları gösterme özelliklerinden hangileri bakımından farklılık­lar gösterir?

A
III ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 2

I. Moren setleri
II.İklim özellikleri
III.Gelgit oluşumu
IV.Kıyı şekillenmesi
Okyanus akıntıları, yukarıdakilerin hangilerin­de etkili değildir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
II ve III
E
I ve II
Soru 3

Bir akarsuda, aşağıdaki durumların hangisinde biriktirme artar?

A
Yatak içinde derine doğru aşındırma arttığında
B
Yatak eğimi azaldığında
C
Akarsuya yeni bir kol katıldığında
D
Akım değeri yükseldiğinde
E
Yıllık yağış beklenenden fazla olduğunda
Soru 4

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birli­ğinin öncülüğünde NATO’ya karşı kurulan, daha sonra işlevini yitirerek ortadan kalkan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varşova Paktı
B
Sadabat Paktı
C
Greenpeace
D
Birleşmiş Milletler
E
Karadeniz Ekonomik İş Birliği
Soru 5

-Deprem bölgeleri
-Volkanik bölgeler
-Fay hatları bölgeleri
-Sıcak su kaynakları bölgesi
Yukarıda verilen bölgelerin ortak özellikleri ara­sında, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Beşerî ve ekonomik özelliklere göre oluşturulmuş bölgeler içinde yer almaları
B
Yeryüzünün hareket hâlindeki bölgeleri olması
C
Eskiden oluşmuş yaşlı bölgelerde görülmeleri
D
Nüfus miktarı bakımından yoğun olmaları
E
Dağlık bölgeler içinde yer almaları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, genel olarak bölge sınırlarını oluştururken dikkate alınan beşerî coğrafya özelliklerinden biridir?

A
İklim özellikleri
B
Bitki örtüsü
C
Yer altı kaynakları
D
Yerleşim özellikleri
E
Yeryüzü şekilleri
Soru 7

Aşağıdaki kıyılardan hangisinin şekillenme­sinde gelgit, akıntılar ve akarsular birlikte et­kili olmuştur?

A
Fiyort kıyıları
B
Enine kıyılar
C
Boyuna kıyılar
D
Dalmaçya kıyıları
E
Haliçli kıyılar
Soru 8

Alçak ovaların ve vadilerin bulunduğu kıyıların sular altında kalmasıyla oluşmuş, her biri doğal liman olan birçok körfezin bulunduğu kıyılara manii kıyılar denir Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde  manii kıyılar daha yaygındır?

A
Ukrayna
B
Japonya
C
Norveç
D
Finlandiya
E
İsveç
Soru 9

Norveç, Japonya ve Danimarka yeryüzünde aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortak olarak yer alır?

A
Hidroelektrik üretimin fazla olduğu bölgeler
B
Sık nüfuslu bölgeler
C
Balıkçılık bölgeleri
D
Petrol bölgeleri
E
Tarım bölgeleri
Soru 10

Dünya doğal, beşerî ve ekonomik özelliklere gö­re bölgelere ayrılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bir yerin beşerî özellikleri vurgulanmamıstır?

A
Brezilya’da okuryazar oranı düşüktür.
B
Cezayir’in kırsal kesimlerinde kerpiç türü yapılar yaygın olarak görülür.
C
Kanada’nın kuzey kesimlerinde nüfus yoğunluğu çok seyrektir.
D
Japonya’da kentsel nüfus oranı çok yüksektir.
E
Finlandiya’da binlerce buzul gölü bulunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.