9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Moren setleri
II.İklim özellikleri
III.Gelgit oluşumu
IV.Kıyı şekillenmesi
Okyanus akıntıları, yukarıdakilerin hangilerin­de etkili değildir?

A
III ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 2

-Deprem bölgeleri
-Volkanik bölgeler
-Fay hatları bölgeleri
-Sıcak su kaynakları bölgesi
Yukarıda verilen bölgelerin ortak özellikleri ara­sında, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Dağlık bölgeler içinde yer almaları
B
Nüfus miktarı bakımından yoğun olmaları
C
Eskiden oluşmuş yaşlı bölgelerde görülmeleri
D
Yeryüzünün hareket hâlindeki bölgeleri olması
E
Beşerî ve ekonomik özelliklere göre oluşturulmuş bölgeler içinde yer almaları
Soru 3

Alçak ovaların ve vadilerin bulunduğu kıyıların sular altında kalmasıyla oluşmuş, her biri doğal liman olan birçok körfezin bulunduğu kıyılara manii kıyılar denir Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde  manii kıyılar daha yaygındır?

A
İsveç
B
Ukrayna
C
Japonya
D
Norveç
E
Finlandiya
Soru 4

Dünya doğal, beşerî ve ekonomik özelliklere gö­re bölgelere ayrılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bir yerin beşerî özellikleri vurgulanmamıstır?

A
Brezilya’da okuryazar oranı düşüktür.
B
Kanada’nın kuzey kesimlerinde nüfus yoğunluğu çok seyrektir.
C
Japonya’da kentsel nüfus oranı çok yüksektir.
D
Finlandiya’da binlerce buzul gölü bulunur.
E
Cezayir’in kırsal kesimlerinde kerpiç türü yapılar yaygın olarak görülür.
Soru 5

Aşağıdaki kıyılardan hangisinin şekillenme­sinde gelgit, akıntılar ve akarsular birlikte et­kili olmuştur?

A
Dalmaçya kıyıları
B
Boyuna kıyılar
C
Fiyort kıyıları
D
Enine kıyılar
E
Haliçli kıyılar
Soru 6

Norveç, Japonya ve Danimarka yeryüzünde aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortak olarak yer alır?

A
Sık nüfuslu bölgeler
B
Hidroelektrik üretimin fazla olduğu bölgeler
C
Tarım bölgeleri
D
Petrol bölgeleri
E
Balıkçılık bölgeleri
Soru 7

Büyük ve küçük ölçekli haritalar bîrbîrleriyle karşılaştırıldığında; I.gösterdikleri alan, II.ölçekli çizilmeleri, III.ayrıntıları gösterme gücü, IV.coğrafi koordinatları gösterme özelliklerinden hangileri bakımından farklılık­lar gösterir?

A
II ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 8

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birli­ğinin öncülüğünde NATO’ya karşı kurulan, daha sonra işlevini yitirerek ortadan kalkan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler
B
Karadeniz Ekonomik İş Birliği
C
Varşova Paktı
D
Greenpeace
E
Sadabat Paktı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, genel olarak bölge sınırlarını oluştururken dikkate alınan beşerî coğrafya özelliklerinden biridir?

A
İklim özellikleri
B
Yer altı kaynakları
C
Bitki örtüsü
D
Yeryüzü şekilleri
E
Yerleşim özellikleri
Soru 10

Bir akarsuda, aşağıdaki durumların hangisinde biriktirme artar?

A
Yatak eğimi azaldığında
B
Akım değeri yükseldiğinde
C
Yıllık yağış beklenenden fazla olduğunda
D
Yatak içinde derine doğru aşındırma arttığında
E
Akarsuya yeni bir kol katıldığında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.