9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir sınıfta öğretmen öğrencilere Türkiye’deki beş kentin adını vererek, bu kentler arasında hangisi­nin yerel saatinin daha geri olduğunu sormuştur. Bu soruyu öğrencilerin doğru olarak cevaplayabilmeleri için, öğrenmeleri gereken zorunlu bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentlerin ortalama yükseltileri
B
Türkiye’nin matematik konumu
C
Kentlerin yüz ölçümleri
D
Kentlerin boylam dereceleri
E
Kentlerin enlem dereceleri
Soru 2

Dünya’da nüfus arttıkça irili ufaklı devletler ortaya çıkmış, bu devletlerin bir yönetim merkezi olmuş­tur. Yani idari kentler ortaya çıkmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi idari kentler arasında gösterilemez?

A
Brüksel
B
Ankara
C
Cannes
D
Roma
E
Atina
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, bir depremin zarar derecesini etkilemez?

A
Arazinin yapısı
B
Depremin şiddeti
C
Depremin süresi
D
Bakı durumu
E
Dış merkeze uzaklık
Soru 4

Bir yerin iz düşüm alanı, arazideki engebeler dik­kate alınmadan her yer düz kabul edilerek yapı­lan ölçümler sonucu elde edilir. Gerçek alan ise yükseklikler ve çukurluklar hesaba katılarak he­saplanır. Bu yüzden yer şekillerinin engebesi art­tıkça bu iki alan arasındaki fark artar. Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin ger­çek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark en fazladır?

A
Rize
B
Edirne
C
Şanlıurfa
D
Konya
E
İstanbul
Soru 5

Dağ oluşumu esnasında yer yer parçalanmalar da meydana gelir. Sert kütlelerin olduğu sahalar kırık hatları boyunca parçalanır ve bloklar hâlinde çöker. Böyle sahalarda yüksekte kalan kütlelere veri­len isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senklinal
B
Horst
C
Jeosenklinal
D
Antiklinal
E
Graben
Soru 6

Sıcaklığın yeryüzüne dağılışı incelendiğinde, en­lem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşen bir­çok durum gözlenir. Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıyı destekle­yecek örneklerden biri olamaz?

A
Ekvatoral bölgedeki dağların yüksek kesimlerinde kalıcı karların bulunması
B
Karadeniz Bölgesi kıyılarındaki kış sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi’nden yüksek olması
C
Yüksek enlemlerde yer almasına rağmen Norveç’in Atlas Okyanusu kıyılarında ılıman okyanus ikliminin görülmesi
D
Türkiye’nin Ege kıyılarının sıcaklık ortalamasının İç Anadolu’dakinden yüksek olması
E
Kanada’nın doğu kıyılarının sıcaklık ortalamalarının, batı kıyılarından düşük olması
Soru 7

Yalnızca enlem derecelerine bakarak, bîr böl­genin ya da ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini öğrenmek olanaklı değildir?

A
Kutup noktalarına olan uzaklığı
B
En kuzeyi ile güneyi arasındaki mesafe
C
Dönencelere olan uzaklığı
D
Ekvatora göre yeri
E
Kullanılan ortak saat sayısı
Soru 8

37° doğu meridyeni üzerinde yer alan Sivas’ta yerel saat 13.20 iken, yerel saati 13.40 olan Si­irt hangi boylam üzerinde yer alır?

A
38° doğu
B
42° doğu
C
45° doğu
D
32° doğu
E
48° doğu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde sıcaklı­ğın yükseltiye bağlı olarak değiştiğine bir ör­nektir?

A
Bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması
B
Havanın taşıyabileceği nem miktarının kıştan yaza geçildiğinde artması
C
Ekvator çevresinde bitkilerin geniş yapraklı olması
D
Kalıcı karların kutuplara yakın bölgelerde daha fazla olması
E
Bir dağın kuzey yamacının güney yamacından daha az ısınması
Soru 10

Ekvatoral bölgelerin bol yağış alması, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Yer şekillerinin elverişli olmasının
B
Bitki örtüsünün oldukça gür olmasının
C
Dünya’nın dönüş hızının fazla olmasının
D
Yükselici hava hareketlerinin olmasının
E
Denizlerin karalardan daha fazla yer tutmasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.