9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde doğal koşul­ların yanında, beşeri ve ekonomik özellikler de belirleyicidir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinin sı­nırlarının belirlenmesinde daha çok doğal un­surlar etkili olmuştur?

A
Antarktika
B
Doğu Asya
C
Kuzeybatı Avrupa
D
Orta Doğu
E
Kanada
Soru 2

-İstanbul ile ilgili, -yoğun nüfuslu bölge -liman bölgesi -sanayi bölgesi -turizm bölgesi gibi birçok bölge tanımlaması yapılabilir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini örnek­lendirir?

A
il sınırları sadece doğal özelliklere göre belirlenir.
B
Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde beşeri ve ekonomik özellikler tek başına yeterlidir.
C
Beşeri özelliklerin değişmesi çok uzun sürede gerçekleşir.
D
Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları her zaman siyasi bölge sınırlarıyla çakışır.
E
Bir yörede, birbirinden farklı bölge özellikleri bir arada bulunabilir.
Soru 3

Marmara Bölgesi’nin sınırları içerisinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim bölgeleri ile orman, maki, bozkır bitki örtüsü bölgeleri gibi birbirin­den farklı bölgeler bulunmaktadır. Bu durumdan çıkarılabilecek en iyi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge sınırlarının belirlenmesinde daha çok ekonomik özellikler göz önüne bulundurulur.
B
Siyasi bölge sınırları zamanla değişebilir.
C
Fiziki özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılabilir.
D
işlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar.
E
Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgeler her zaman idari sınırlar ile çakışmaz.
Soru 4

I.Büyük Sahra II.Kongo Havzası III.Himalayalar IV.Grönland yeryüzündeki seyrek nüfuslu bölgelerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere ait iklim bölgelerinden biri değildir?

A
Dağ iklimi bölgesi
B
Akdeniz iklimi bölgesi
C
Ekvatoral iklim bölgesi
D
Kutup iklimi bölgesi
E
Çöl iklimi bölgesi
Soru 5

Dünya üzerindeki çeşitli yerler farklı kriterler kul­lanılarak bölgelere ayrılmıştır. Bu kriterlerdeki değişim zamanla bölge sınırlarının da değişme­sine neden olmaktadır. Buna göre, belli özelliklere dayanarak oluştu­rulan aşağıdaki bölgelerden hangisi zamanla değişebilir?  

A
Çöl bölgeleri
B
Dağlık bölgeler
C
Kırsal bölgeler
D
Kıyı bölgeleri
E
Karstik bölgeler
Soru 6

-Ruhr Havzası -Orta Doğu -Hazar Denizi Kentimizden geçen akarsu deniz kıyısında bü­yük bir delta ovası oluşturmuştur. Bu ovada hal­kımız çoğunlukla pamuk, bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi
B
Seyrek nüfuslu olmaları
C
Orman bölgesi olmaları
D
Deprem riskinin fazla olması
E
Maden bölgesi olmaları
Soru 7

Aşağıda bitki örtüsü özelliklerine göre dört böl­ge taranarak gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-61.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir?  

A
Kurakçıl ot, kaktüs, çalı bölgesi
B
Savan bölgesi
C
Muson ormanları bölgesi
D
Maki bölgesi
E
Tundra bölgesi
Soru 8

Kentimizden geçen akarsu deniz kıyısında bü­yük bir delta ovası oluşturmuştur. Bu ovada hal­kımız çoğunlukla pamuk, turunçgil, incir, sebze ve meyve yetiştirmektedir. Yetiştirilen ürünler fabrikalara götürülerek işlenmekte, ürünlerin bir kısmı da diğer bölgelere pazarlanmaktadır. Bu parçaya göre, sözü edilen kentin aşağıdaki bölgelerden hangisi içerisinde yer aldığı söy­lenemez?

A
Turizm bölgesi
B
Sanayi bölgesi
C
Akdeniz iklim bölgesi
D
Tarım bölgesi
E
Ovalık bölge
Soru 9

I.Doğal bitki örtüsü II.Topoğrafya özellikleri III.Nüfus yapısı IV.Ulaşım yollarının çeşitliliği Yukarıdakilerden hangilerinin, beşeri ve ekono­mik özelliklere dayanarak oluşturulan bölge sınırlarının belirlenmesinde kullanılması bek­lenmez?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.