9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Ortak Payda Bölge konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Ortak Payda Bölge Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kentimizden geçen akarsu deniz kıyısında bü­yük bir delta ovası oluşturmuştur. Bu ovada hal­kımız çoğunlukla pamuk, turunçgil, incir, sebze ve meyve yetiştirmektedir. Yetiştirilen ürünler fabrikalara götürülerek işlenmekte, ürünlerin bir kısmı da diğer bölgelere pazarlanmaktadır. Bu parçaya göre, sözü edilen kentin aşağıdaki bölgelerden hangisi içerisinde yer aldığı söy­lenemez?

A
Akdeniz iklim bölgesi
B
Turizm bölgesi
C
Sanayi bölgesi
D
Tarım bölgesi
E
Ovalık bölge
Soru 2

-Ruhr Havzası -Orta Doğu -Hazar Denizi Kentimizden geçen akarsu deniz kıyısında bü­yük bir delta ovası oluşturmuştur. Bu ovada hal­kımız çoğunlukla pamuk, bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orman bölgesi olmaları
B
Seyrek nüfuslu olmaları
C
Sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi
D
Deprem riskinin fazla olması
E
Maden bölgesi olmaları
Soru 3

I.Doğal bitki örtüsü II.Topoğrafya özellikleri III.Nüfus yapısı IV.Ulaşım yollarının çeşitliliği Yukarıdakilerden hangilerinin, beşeri ve ekono­mik özelliklere dayanarak oluşturulan bölge sınırlarının belirlenmesinde kullanılması bek­lenmez?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 4

Dünya üzerindeki çeşitli yerler farklı kriterler kul­lanılarak bölgelere ayrılmıştır. Bu kriterlerdeki değişim zamanla bölge sınırlarının da değişme­sine neden olmaktadır. Buna göre, belli özelliklere dayanarak oluştu­rulan aşağıdaki bölgelerden hangisi zamanla değişebilir?  

A
Kıyı bölgeleri
B
Kırsal bölgeler
C
Karstik bölgeler
D
Dağlık bölgeler
E
Çöl bölgeleri
Soru 5

Marmara Bölgesi’nin sınırları içerisinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim bölgeleri ile orman, maki, bozkır bitki örtüsü bölgeleri gibi birbirin­den farklı bölgeler bulunmaktadır. Bu durumdan çıkarılabilecek en iyi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziki özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılabilir.
B
Bölge sınırlarının belirlenmesinde daha çok ekonomik özellikler göz önüne bulundurulur.
C
işlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar.
D
Siyasi bölge sınırları zamanla değişebilir.
E
Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgeler her zaman idari sınırlar ile çakışmaz.
Soru 6

I.Büyük Sahra II.Kongo Havzası III.Himalayalar IV.Grönland yeryüzündeki seyrek nüfuslu bölgelerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere ait iklim bölgelerinden biri değildir?

A
Akdeniz iklimi bölgesi
B
Çöl iklimi bölgesi
C
Dağ iklimi bölgesi
D
Kutup iklimi bölgesi
E
Ekvatoral iklim bölgesi
Soru 7

-İstanbul ile ilgili, -yoğun nüfuslu bölge -liman bölgesi -sanayi bölgesi -turizm bölgesi gibi birçok bölge tanımlaması yapılabilir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini örnek­lendirir?

A
Beşeri özelliklerin değişmesi çok uzun sürede gerçekleşir.
B
Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde beşeri ve ekonomik özellikler tek başına yeterlidir.
C
Bir yörede, birbirinden farklı bölge özellikleri bir arada bulunabilir.
D
il sınırları sadece doğal özelliklere göre belirlenir.
E
Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları her zaman siyasi bölge sınırlarıyla çakışır.
Soru 8

Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde doğal koşul­ların yanında, beşeri ve ekonomik özellikler de belirleyicidir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinin sı­nırlarının belirlenmesinde daha çok doğal un­surlar etkili olmuştur?

A
Antarktika
B
Doğu Asya
C
Kanada
D
Orta Doğu
E
Kuzeybatı Avrupa
Soru 9

Aşağıda bitki örtüsü özelliklerine göre dört böl­ge taranarak gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-61.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir?  

A
Muson ormanları bölgesi
B
Tundra bölgesi
C
Savan bölgesi
D
Kurakçıl ot, kaktüs, çalı bölgesi
E
Maki bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.