9. Sınıf Coğrafya Şeffaf Küre Atmosfer Hava Durumu ve İklim Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Şeffaf Küre Atmosfer Hava Durumu ve İklim konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Şeffaf Küre Atmosfer Hava Durumu ve İklim Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Şeffaf Küre Atmosfer Hava Durumu ve İklim Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Uzmanlar, vatandaşları 12:00 ve 15:00 saat­leri arasında zorda kalmadıkça sokağa çık­mamaları konusunda uyardılar.
II.Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çık­ması orman yangını riskini artırmaktadır.
III.Her yıl kasım ayı gibi yağan kar, yaklaşık 6 ay yerde kalıyor.
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde hava du­rumu özelliklerinden bahsedilmiştir?

A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iklimin doğal çevre üzerindeki etkisi ile açıklanamaz?

A
Çöllerdeki fiziksel ayrışma
B
Tropikal bölgelerde gür ormanların varlığı
C
Ticari faaliyetlerin çeşitliliği
D
Denizlerin tuzluluk oranlarının farklılığı
E
Kırgıbayır oluşumu
Soru 3

Hava tahmini yapmak amacıyla alman bir uy­du görüntüsünde bulutların daha çok Kara­deniz çevresinde yoğunlaşması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A
Fön rüzgârlarının oluştuğunun
B
Yoğunlaşmanın arttığının
C
Havadaki nem miktarının arttığının
D
Yağmurun oluşabileceğinin
E
Bağıl nemin yükseldiğinin
Soru 4

Dünya’yı saran bir atmosferin bulunması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A
Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı
B
Hava olaylarının oluşması
C
Gölgede kalan yerlerin aydınlanması
D
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları
E
Zararlı ışınların tutulması
Soru 5

I. Sabah saatlerinde oluşan sis deniz ulaşımını aksattı.
II.Yazların sıcak olması burada yaz turizmini ge­liştirmiştir.
III.Aniden bastıran sağanak ve dolu, meyve bahçelerine büyük zarar verdi.
Yukarıdakilerden hangileri üzerinde hava du­rumunun etkisi yoktur?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 6

Dünya’yı çepeçevre saran bir atmosfer taba­kası bulunurken, Ay’ın etrafında atmosferin olmaması Ay’ın aşağıdaki özelliklerinden han­gisi ile açıklanabilir?

A
Canlıların yaşayamamasıyla
B
Sıcaklık farklarının yüksek olmasıyla
C
Yer çekiminin az olmasıyla
D
Hava olaylarının oluşmamasıyla
E
Gölge yerlerin karanlık olmasıyla
Soru 7

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır?

A
Azot
B
Oksijen
C
Helyum
D
Argon
E
Karbondioksit
Soru 8

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde hava olaylarının etkisi diğerlerinden azdır?

A
Deniz turizmi
B
Hava yolu ulaşımı
C
Demir-çelik üretimi
D
Buğday tarımı
E
Küçükbaş hayvancılık
Soru 9

I. Hava olayları meydana gelir.
II.Yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 °C azalır.
III.Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
IV.Gazlar, hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tropos­fer katmanında gerçekleşir?

A
II ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 10

I. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde fın­dık tarımının yaygın olması II.Ege kıyılarında denizden esen rüzgârların de­niz ulaşımını aksatması III.Akdeniz Bölgesi’nde seracılığın maliyetinin dü­şük olması IV.Çoruh Nehri’nde su sporlarının gelişmesi Yukarıdakilerden hangileri, bir bölgenin iklim özelliklerini yansıtır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve II
E
I ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.