9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yaşadığım Yerden Ülkeme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük şehirlerimizin yoğun göç almasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüz ölçümlerinin geniş olması
B
İklim koşullarının elverişli olması
C
Konut sayısının fazla olması
D
Yükseltilerinin az olması
E
İş olanaklarının fazla olması
Soru 2

- Güneydoğu Asya’da yaz musonlarının serin­letici, kış musonlarının ılıtıcı etkide bulunması -Deniz meltemlerinin gündüz, kara meltemle­rinin gece esmesi -Aynı enlem üzerinde yer alan denizel ve kara­sal iki merkezin sıcaklıklarının farklı olması Yukarıdaki gözlemler, aşağıdakilerden hangi­sini kanıtlar?

A
- Güneydoğu Asya’da yaz musonlarının serin­letici, kış musonlarının ılıtıcı etkide bulunması -Deniz meltemlerinin gündüz, kara meltemle­rinin gece esmesi -Aynı enlem üzerinde yer alan denizel ve kara­sal iki merkezin sıcaklıklarının farklı olması Yukarıdaki gözlemler, aşağıdakilerden hangi­sini kanıtlar?
B
Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşandığını
C
Güney Yarım Küre’de denizlerin karalardan daha fazla yer kapladığını
D
Yerden yükseldikçe sıcaklığın azaldığını
E
Kara ve denizlerin ısınma ısılarının farklı olduğunu
Soru 3

Aynı enlemlerde, Kanada’nın doğu ve batı kıyıla­rının ortalama sıcaklığı farklılık gösterir. Bu durum, söz konusu kıyıların aşağıdakiler- den hangisi bakımından farklı olmasıyla açık­lanabilir?

A
Uzunluklarının farklı olmasıyla
B
Doğu kıyılarından soğuk, batı kıyılarından sıcak akıntıların geçmesiyle
C
Koy ve körfez sayısınının farklı olmasıyla
D
Farklı boylamlarda yer almasıyla
E
Doğal bitki örtülerinin farklı olmasıyla
Soru 4

İlçemizde sulama olanaklarının gelişmiş olması nedeniyle sebze ve meyve tarımı yaygındır. Söz konusu ilçede fabrika kurmak isteyen bir yatırımcı, fabrikasında aşağıdaki ürünlerden hangisini üretirse hain madde temininde avanta] sağlamış olur?

A
Yem
B
Kâğıt
C
Bitkisel yağ
D
Şeker
E
Konserve
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, planlı şehirlerde gö­rülen özelliklerden biri değildir?

A
Metro, raylı sistem ve diğer ulaşım olanaklarının bulunması
B
Park ve yeşil alanların yaygın olması
C
Sanayi tesislerinin şehir merkezinde bulunması
D
Büyük alışveriş merkezlerinin bulunması
E
Park ve yeşil alanların yaygın olması
Soru 6

Merhaba ben Hakan. Yaşadığım ilçe 1960’lı yıl­larda tek katlı küçük evlerden oluşan 80 haneli bir köymüş. Köy halkı tarlalarını ekip biçerek ge­çimini sağlıyormuş. 1980 yılında köy çevresinde bulunan maden on yıl içinde köyümüzü belde hâline getirmiş. Açılan maden ocaklarında çalış­mak için gelenler beldenin nüfusunu giderek ar­tırmış. Tek katlı evler yerlerini apartmanlara bırak­mış. 1995 yılında nüfusu 40 bini aşan beldemiz il­çe statüsü kazanmış. Çeşitli fabrikalar açılmış. İş olanakları artınca göç almaya devam etmiş. 2020 yılında ilçe nüfusunun 100 bin olması bekleniyor. Parçaya göre, söz konusu yerleşmede 19601» yıllardan bu yana, aşağıdakilerin hangisinde değişiklik olmamıştır?

A
Göçün yönü
B
İdari yapı
C
Konut tipleri
D
Toplam nüfus
E
Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
Soru 7

Bir araştırmacı, Torbalı (İzmir) ilçesi ile Cihanbey­li (Konya) ilçelerindeki çiftçilerin ekonomik durum­larını ve gelir seviyelerini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda, Torbalı’daki çiftçilerin ekonomik du­rumları ile gelir seviyelerinin daha fazla olduğunu gözlemiştir. Buna göre, iki ilçedeki çiftçiler arasında farklı gelir durumunun oluşmasında ilçelerin; I.nüfus miktarı, II.sulu tarım olanakları, III.ulaşım olanakları, IV.yetiştirilen ürünlerin ekonomik değeri özelliklerinden hangileriyle daha çok ilgilidir?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
I ve III
Soru 8

Yatay yönde ilerleyen nemli bir hava kütlesi­nin, geldiği yöne dik olarak uzanan yüksek dağ kütlesine çarparak yamaç boyunca yük­selmesi sonucu bu vamacta aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A
Föhn rüzgârının oluşumunun
B
Hava kütlesinin soğumasının
C
Bulut oluşumunun
D
Bağıl nemin artmasının
E
Yağış oluşumunun
Soru 9

33° doğu boylamındaki Ankara’da yerel saat 08.20 iken, aynı anda yerel saatin 09.00 oldu­ğu merkez aşağıdaki boylamlardan hangisin­de yer alır?

A
39° doğu
B
37° doğu
C
45° doğu
D
41° doğu
E
43° doğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.