9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yaşadığım Yerden Ülkeme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarım arazilerinin geniş yer kapladığı yöremizde bun­dan 20-30 yıl öncesine kadar tarım en yaygın ekono­mik faaliyetti. Pamuk, zeytin, üzüm, turunçgiller ve tü­tün en çok yetiştirilen ürünlerdi. Yöreye pamuk ve tü­tün işleyen fabrikaların kurulması, değişikliğin baş­langıcı oldu. Çekirdeksiz üzümün kurutularak yurt dı­şına satılması ihracatın önünü açtı. Organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla yöremizde geri dönülemez bir değişim süreci başlamış oldu. Parçaya göre, yörede yetiştirilen tarım ürün­lerinden yararlanılarak, yörenin, I.doğal bitki örtüsü II.bulunduğu yarım küre III.iklim tipi IV.su kaynakları özelliklerinden hangileri ile ilgili yorum yapı­labilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Soru 2

Güzel ülkemizin her köşesi geçmişimizden izler aşıyor. Dantel gibi işlenmiş minareler, kervansaraylar, medreseler, köprüler, su bentleri, şifahaneler, kaleler, şehir kalıntıları... Neredeyse Ana­dolu’nun her karış toprağında bir tarihi esere rastlamak mümkün. Bu parçaya göre, Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Geçmiş medeniyetlere ev sahipliği yaptığı
B
Köklü bir geçmişe sahip olduğu
C
Geçmişte farklı uygarlıkların yaşadığı önemli bir yerleşim merkezi olduğu
D
Kültürel turizm potansiyelinin yüksek olduğu
E
Tarihi ve kültürel mirasın hiçbir tahribe uğra¬madan günümüze kadar ulaştığı
Soru 3

Aşağıdaki haritada Antalya’nın yakınından geçen enlem ve boylam dereceleri verilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-57.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Antalya’nın   matematik konumu ile ilgili değildir? 

A
Kar yağışlı gün sayısının az olması
B
Yerel saatinin başlangıç boylamına göre ileri olması
C
Temmuz ayında bağıl nemin ocak ayından düşük olması
D
Mağara ve şelale gibi doğal şekillerin yaygın olması
E
Yaz süresinin uzun olması
Soru 4

Aşağıdaki haritada gösterilen taralı bölgeler­den hangileri,

9.sinif-cografya-testler-60. 

I.petrol rafinerisi,   II.gelişmiş ihracat limanı,   III.çeşitli turizm olanakları   bulunan, yoğun nüfuslu bir kenti içine alır?  

A
III ve IV
B
II ve V
C
II ve III
D
IV ve V
E
I ve II
Soru 5

Aşağıda, haritada beş yöre gösterilmiş, bu yöre­lerden dördüne ait özellikler verilmiştir.
9.sinif-cografya-testler-59.
-Yükselti ve engebesi fazla, dağlık
-Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık
-Buharlaşma şiddeti fazla, yaz sıcaklığı er yüksek
-Bitki örtüsünden yoksun, kurak
Buna göre, yukarıda kaç numarayla gösteri­len yörenin özelliği yoktur?

A
II
B
IV
C
V
D
III
E
I
Soru 6

Aşağıda, bir yöreye ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
9.sinif-cografya-testler-58.
Grafikteki bilgilerden yararlanılarak yöre ile il­gili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
En yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki farka
B
Yıllık yağış toplamına
C
Yağış miktarının en yüksek olduğu mevsime
D
Yörenin enlem derecesine
E
Yörenin bulunduğu yarım küreye
Soru 7

Türkiye 36°-42° kuzey enlemleri ve 26°-45° doğu boylamları arasındadır. Türkiye’nin enlem ve boylam derecelerinin bilinmesi, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi vermez?

A
Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığa etkisi
B
Mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri
C
Yetiştirilen tarım ürünleri
D
Orman alanlarının genişliği
E
Gece ve gündüzlerin uzamaya başladığı tarihler
Soru 8

-Türkiye’de sıcaklık genel olarak batıdan do­ğuya doğru azalır. -Yazın en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. -Kışın Akdeniz kıyıları Marmara Denizi kıyıla­rından daha ılıktır. -Torosların güney yamaçları kuzey yamaçla­rından daha sıcaktır. Yukarıda, Türkiye iklimini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgili örnek yoktur?

A
Yükselti
B
Enlem
C
Karasallık
D
Bakı
E
Dağların uzanışı
Soru 9

Tarım arazilerinin geniş yer kapladığı yöremizde bun­dan 20-30 yıl öncesine kadar tarım en yaygın ekono­mik faaliyetti. Pamuk, zeytin, üzüm, turunçgiller ve tü­tün en çok yetiştirilen ürünlerdi. Yöreye pamuk ve tü­tün işleyen fabrikaların kurulması, değişikliğin baş­langıcı oldu. Çekirdeksiz üzümün kurutularak yurt dı­şına satılması ihracatın önünü açtı. Organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla yöremizde geri dönülemez bir değişim süreci başlamış oldu. Parçaya göre, yörede aşağıdaki değişimlerden hangisinin yaşandığı söylenemez?

A
Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği
B
Yerleşim alanlarının genişlediği
C
Nüfus yoğunluğunun arttığı
D
Çevre illere yapılan göçlerin arttığı
E
Ulaşım imkânlarının geliştiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.