9. Sınıf Coğrafya Yer altı Suları Buzullar Dalgalar ve Oluşturdukları Şekiller Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yer altı Suları Buzullar Dalgalar ve Oluşturdukları Şekiller konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yer altı Suları Buzullar Dalgalar ve Oluşturdukları Şekiller Testleri (Test Çöz -

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yer altı Suları Buzullar Dalgalar ve Oluşturdukları Şekiller Testleri (Test Çöz - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Buzullar, kutuplara yakın bölgeler ile dağların yüksek kesimlerinde aşınım ve birikim şekilleri oluştururlar. Matematik konumları ve yüzey şekilleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangi­sinin şekillenmesinde buzulların etkisinin da­ha az olduğu söylenebilir?

A
İsveç
B
İsviçre
C
Kanada
D
İtalya
E
Norveç
Soru 2

Aşağıda verilen dış kuvvet ve oluşturduğu şe­kil eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 9.sinif-cografya-testler-45.

A
C
B
D
C
A
D
B
E
E
Soru 3

I. Lapya II.Sarkıt III.Sütun IV.Polye Yukarıdaki karstik şekillerden hangileri yer al­tında oluşmuştur?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalker, kaya tuzu, jips gibi kalsiyum karbonatlı kayaçların en belirgin özelliğidir?

A
Sıcak iklim bölgelerinde görülmeleri
B
Fosil bulundurma olasılıklarının fazla olması
C
Yağışlı yörelerde yaygın olmaları
D
Volkanik kökenli olmaları
E
Suda kolay çözünebilmeleri
Soru 5

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşu­munda dalga biriktirmesi etkili olmuştur?

A
Hörgüçkaya
B
Lapya
C
Dikit
D
Lagün
E
Falez
Soru 6

Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesi ile meydana gelen çukurlardır. Ta­banlarında suların birikmesiyle göller meydana gelir. Yukarıda oluşum özellikleri verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menderes
B
Traverten
C
Lapya
D
Obruk
E
Düden
Soru 7

Aşağıda, dalga biriktirmesiyle oluşan tombolo ve kıyı oku gösterilmiştir. 

9.sinif-cografya-testler-47. 

Buna göre, tombolo ve kıyı oku oluşumunun yaygın olduğu kıyılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Koy ve körfez sayısı fazladır.
B
Akdeniz iklim koşulları yaşanır.
C
Dağlar kıyıya paralel uzanır.
D
Kıta sahanlığı dardır.
E
Girinti ve çıkıntı azdır.
Soru 8

9.sinif-cografya-testler-49. 

Yukarıdaki şekillerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oluşumlarında rüzgârın etkisi vardır.
B
Akarsular tarafından oluşturulmuşlardır.
C
Aşınma sonucu oluşmuşlardır.
D
Volkanik arazilerde yaygındırlar.
E
Kurak ve yarı kurak alanlarda görülürler.
Soru 9

9.sinif-cografya-testler-46. 

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös­terilen yerlerden hangilerinde buzulların etki alanı daha geniştir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
II ve III
E
I ve II
Soru 10

Aşağıdaki şekillerde kalıcı kar sınırının Ekvator’dan kutuplara doğru değişimi gösterilmiştir.

 9.sinif-cografya-testler-50. 

Buna göre, kalıcı kar sınırının değişimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Sürekli rüzgârların etkisiyle
B
Güneş ışınlarının düşme açısıyla
C
Dağların oluşum şekliyle
D
Nem oranının değişmesiyle
E
Dağların yükseltilerinin farklı olmasıyla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.