9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yer’in Şekli konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede fay hat­larının yaygın olduğuna kanıt olarak gösterile­bilir?

A
Tortul tabakaların geniş yer kaplaması
B
Maden rezervlerinin fazla olması
C
Çözünebilen kayaçların yaygın olması
D
Horst ve graben oluşumlarının yaygın olması
E
Ortalama yükseltinin fazla olması
Soru 2

Yer’in yapısı ve katmanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yer kabuğunun altında manto tabakası yer alır.
B
Yeryüzünü şekillendiren iç kuvvetler enerjisini yer kabuğundan alır.
C
Yer’in derinliklerine inildikçe sıcaklık ve yoğunluk artar.
D
Yer kabuğu sial ve sima adı verilen katmanlardan oluşur.
E
Çekirdek, Yer’in en iç kesimini oluşturan katmandır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin geçirdi­ği jeolojik değişim hakkında daha cok bilgi verir?

A
Yer şekilleri
B
Su kaynakları
C
Fosiller
D
Bitki türleri
E
İklim özellikleri
Soru 4

I.Volkanik depremler
II.Çöküntü depremleri
III.Tektonik depremler
Yukarıdaki deprem türlerinden hangilerinin et­ki sahası dar ve şiddeti azdır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 5

Dünya’yı oluşturan katmanların dıştan içe doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sial, sima, çekirdek, manto
B
Sial, sima, manto, çekirdek
C
Manto, sima, sial, çekirdek
D
Çekirdek, manto, sial, sima
E
Sima, sial, manto, çekirdek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın büyük bir iç ısıya sahip olduğunu kanıtlamaz?

A
Çekirdeğin yoğunluğunun mantodan fazla olması
B
Volkanlardan kızgın lav ve kül püskürmesi
C
Mantonun eriyik malzemelerden meydana gelmesi
D
Yerin derinlerinden gelen suyun sıcak olması
E
Derinlere doğru inildikçe her 33 metrede ortalama 1 °C sıcaklığın artması
Soru 7

Yer kabuğuyla ilgili verilen aşağıdaki bilgiler­ den hangisi yanlıştır?

A
Alt kısmına sima veya bazaltik kabuk adı verilir.
B
Sial tabakası dağ altlarında ince, okyanus altlarında daha kalındır.
C
Yer’in en ince olan katmanıdır.
D
Kalınlığı değişmekle beraber 35 - 40 km arasındadır.
E
Yoğunluğu mantoya göre daha azdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü jeolojik za­manda meydana gelen olaylardan biri değil­dir?

A
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması
B
Alp kıvrımlarının meydana gelmesi
C
Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması
D
Etkin yanardağ püskürmelerinin görülmesi
E
Linyit, petrol, tuz ve boraksit yataklarının oluşması
Soru 9

Aşağıdaki Jeolojik dönemlerin hangisinde, özellikle Kuzey Yarim Küre’de buzullaşma gö­rülmüştür?

A
II. zaman
B
IV. zaman
C
İlk zaman
D
III. zaman
E
I. zaman
Soru 10
Dünya üzerinde III. jeolojik zamanda oluşan dağ­ların yükseltileri, I. jeolojik zamanda oluşan dağ­lara göre daha fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi, I. jeolojik zamanda oluşan dağların yükseltilerinin az olmasının temel nedenidir?
A
Aşınmanın uzun yıllar devam etmesi
B
Dağların epirojenez olayının etkisiyle alçalması
C
Jeosenklinallere uygulanan yan basınçların şiddetinin az olması
D
I. jeolojik zamanda oluşan arazilerin birçoğunun sular altında kalması
E
Volkanik faaliyetlerin kısa sürmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.