9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yer’in Şekli konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya üzerinde III. jeolojik zamanda oluşan dağ­ların yükseltileri, I. jeolojik zamanda oluşan dağ­lara göre daha fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi, I. jeolojik zamanda oluşan dağların yükseltilerinin az olmasının temel nedenidir?
A
Dağların epirojenez olayının etkisiyle alçalması
B
I. jeolojik zamanda oluşan arazilerin birçoğunun sular altında kalması
C
Jeosenklinallere uygulanan yan basınçların şiddetinin az olması
D
Aşınmanın uzun yıllar devam etmesi
E
Volkanik faaliyetlerin kısa sürmesi
Soru 2

Dünya’yı oluşturan katmanların dıştan içe doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sial, sima, manto, çekirdek
B
Manto, sima, sial, çekirdek
C
Çekirdek, manto, sial, sima
D
Sima, sial, manto, çekirdek
E
Sial, sima, çekirdek, manto
Soru 3

I.Volkanik depremler
II.Çöküntü depremleri
III.Tektonik depremler
Yukarıdaki deprem türlerinden hangilerinin et­ki sahası dar ve şiddeti azdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede fay hat­larının yaygın olduğuna kanıt olarak gösterile­bilir?

A
Horst ve graben oluşumlarının yaygın olması
B
Çözünebilen kayaçların yaygın olması
C
Tortul tabakaların geniş yer kaplaması
D
Ortalama yükseltinin fazla olması
E
Maden rezervlerinin fazla olması
Soru 5

Yer’in yapısı ve katmanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yer’in derinliklerine inildikçe sıcaklık ve yoğunluk artar.
B
Çekirdek, Yer’in en iç kesimini oluşturan katmandır.
C
Yer kabuğu sial ve sima adı verilen katmanlardan oluşur.
D
Yeryüzünü şekillendiren iç kuvvetler enerjisini yer kabuğundan alır.
E
Yer kabuğunun altında manto tabakası yer alır.
Soru 6

Yer kabuğuyla ilgili verilen aşağıdaki bilgiler­ den hangisi yanlıştır?

A
Yer’in en ince olan katmanıdır.
B
Sial tabakası dağ altlarında ince, okyanus altlarında daha kalındır.
C
Kalınlığı değişmekle beraber 35 - 40 km arasındadır.
D
Alt kısmına sima veya bazaltik kabuk adı verilir.
E
Yoğunluğu mantoya göre daha azdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin geçirdi­ği jeolojik değişim hakkında daha cok bilgi verir?

A
Fosiller
B
Bitki türleri
C
Su kaynakları
D
İklim özellikleri
E
Yer şekilleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü jeolojik za­manda meydana gelen olaylardan biri değil­dir?

A
Linyit, petrol, tuz ve boraksit yataklarının oluşması
B
Etkin yanardağ püskürmelerinin görülmesi
C
Alp kıvrımlarının meydana gelmesi
D
Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması
E
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın büyük bir iç ısıya sahip olduğunu kanıtlamaz?

A
Yerin derinlerinden gelen suyun sıcak olması
B
Çekirdeğin yoğunluğunun mantodan fazla olması
C
Derinlere doğru inildikçe her 33 metrede ortalama 1 °C sıcaklığın artması
D
Mantonun eriyik malzemelerden meydana gelmesi
E
Volkanlardan kızgın lav ve kül püskürmesi
Soru 10

Aşağıdaki Jeolojik dönemlerin hangisinde, özellikle Kuzey Yarim Küre’de buzullaşma gö­rülmüştür?

A
I. zaman
B
III. zaman
C
IV. zaman
D
İlk zaman
E
II. zaman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.