9. Sınıf Coğrafya Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Jeolojik Zamanlar Testleri (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Jeolojik Zamanlar konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Jeolojik Zamanlar Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Jeolojik Zamanlar Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kıtaların üzerinde yer aldığı kıtasal kabuk, aşa­ğıdaki yer şekillerinin hangisinin altında da­ha incedir?

A
Nil Deltası
B
Tibet Platosu
C
Büyük Okyanus
D
Baykal Gölü
E
Himalaya Dağları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir?

A
Deniz seviyesinin alçalması
B
Dev bitki türünden ormanların gelişmesi
C
İlk insanların yaşamaya başlaması
D
Egeid karasının çökmesiyle Ege Denizi’nin oluşması
E
Kuzey Yarım Küre’de şiddetli soğumanın görülmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yer’in katmanlarından olan çekirdeğe ait bir özellik değildir?

A
Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek katı haldedir.
B
İç ve dış çekirdek olmak üzere iki katmandan oluşur.
C
Katılaşmış kayaçlardan oluşur
D
Yer’in merkezindedir.
E
Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
Soru 4

Mantodaki yatay ve dikey hareketler sırasında levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirlerine çarpar veya birbirlerini sıyırırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlilik so­nucunda meydana gelmez?

A
Depremler
B
Sıradağlar
C
Yeni kıtalar
D
Volkanik faaliyetler
E
Akarsu vadileri
Soru 5

-Alp kıvrımları oluşmuştur. -Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir. -Bugünkü bitki ve hayvan türleri ortaya çık­mıştır. Yukarıdaki olaylar aşağıdaki jeolojik devirle­rin hangisinde meydana gelmiştir?

A
İlk Zaman
B
Tersiyer
C
Paleozoik
D
Kuaterner
E
Mezozoik
Soru 6

Yer kabuğunun üst katmanı olan kıtasal kabuk mantoya gömülmüş durumdadır.

 9.sinif-cografya-testler-40.

 

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen kıta­lardan hangisinin manto üzerindeki ağırlığının daha az olduğu savunulabilir?

A
Asya
B
Güney Amerika
C
Kuzey Amerika
D
Afrika
E
Okyanusya
Soru 7

I.İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması II. Dinozorların ortaya çıkması III.Denizlerin günümüzdeki seviyesine ulaşması IV Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağlarının oluş­ması Yukarıdaki olaylardan hangileri aynı jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

A
I ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 8

I.Yer kabuğu ile çekirdek arasındaki mantonun yer kabuğuna yakın kısmıdır. II.Kıtalar akışkan olan bu katman üzerinde ha­reket halindedir. III.Bu katmandaki yatay ve dikey akımlar iç kuv­vetlerin oluşumunda etkendir. Yukarıda özellikleri verilen Yerküre katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Astenosfer
B
Çekirdek
C
Okyanusal kabuk
D
Yer kabuğu
E
Kıtasal kabuk
Soru 9

Bilimsel bulgular, ilk insanların jeolojik zamanların sonuncusu olan Senozoik’te yaşadığını göster­mektedir. Dünya’nın oluşumundan, ilk insanların yaşadığı döneme kadar geçen süre 4 milyar yıl­dan fazladır. Bu süre içerisinde gerçekleşen olayların tah­min edilmesinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanıldığı söylenemez?

A
Kayaçlar
B
Fosiller
C
Fırtınalar
D
Madenler
E
Buzullar
Soru 10

Günümüzde Yer’in ancak 10 kilometrelik derin­liğine kadar sondaj kuyusu açılabilmiştir. Yer’in yarıçapının 6378 kilometre olduğu göz önüne alındığında, Yer’in iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz?

A
Deprem dalgalarının izlediği yoldan
B
Rüzgârlarla taşınıp biriktirilen maddelerden
C
Taşların kimyasal yapısından
D
Volkanik patlamalarla yüzeye çıkan madde¬lerden
E
Deprem dalgalarının hızından
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.