9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. değişik medeniyetlerin katkısıyla günümüze kadar gelme
II.ihtiyaçtan ortaya çıkma
III.belli bir başlangıcı olma
Takvimlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri bir çok medeniyetin katkısıyla orta­ya çıktığının göstergesidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 2

Tarih biliminde;

I .Yansız olmaya çalışılmalıdır.
II. Neden-sonuç ilişkisi olmalıdır.
III. Kronolojik olmalıdır.
IV. Olayın yeri ve zamanı bilinmelidir.

bilgilerinden hangileri doğru değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
Yalnız III
E
III ve IV
Soru 3

Tarih Öncesi dönemlerde görülen,
I.avcılık ve toplayıcılığın yapılması
II.mağara duvarlarına resimlerin çizilmesi
III.yerleşik hayata geçilmesi
durumlarından hangilerinin insanların sosyal yaşantılarının değiştiğini gösterir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 4

Türkler tarih boyunca,
I.İslamiyet’ten önce On iki Hayvanlı Türk takvimi
II.İslamiyet'in kabulüyle birlikte Hicri takvimi
III.Osmanlı Devleti döneminde mali işleri dü­zenlemek için Rumi takvimi
IV.Cumhuriyet döneminde ise Avrupa ile kültü­rel ekonomik ve siyasi faaliyetleri geliştirmek için Miladi takvimi kullanmışlardır.
Buna göre Türklerin farklı takvimler kullan­malarında aşağıdaki durumlardan hangileri­nin etkisi olduğu söylenemez?

A
Eğitim faaliyetleri
B
Ekonomik durumlar
C
Toplumsal ilişkiler
D
Dini inanışları
E
Sosyal yaşantıları
Soru 5

Tarihin çağlara ayrılması, olayların daha kolay incelenmesi, olayların önem sırasına göre sıralanması, yazının kullanım alanının genişletilmesi, amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 6

Çağ ayrımlarını yaparken tarihçiler genel itibariy­le farklı olayları esas almışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni­dir?

A
Her ulusun tarihi kendi bakış açısına göre değerlendirmesi
B
Bazı tarihçilerin, objektif olmaması
C
Her ulusun ortak bir tarih etrafında birleşmesi
D
Bazı tarihi olayların tüm toplumlar tarafından kabul görmemesi
E
Tarihi olayların oluş sırasının göz ardı edil¬mesi
Soru 7

Sosyal bir bilim dalı olan tarihin yöntemi gözlem ve deneylere, formüllere, laboratuvar ölçümleri­ne, kurallara dayanan tabii bilimlerden farklıdır.
Buna göre tarih bilimi ile ilgili olarak,
I.Tarihi olaylar tekrarlanamaz.
II.Tarihi olayların her toplumda gelişim süreci ve sonuçları farklıdır.
III.Tarih biliminin kesin kanunları yoktur.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 8

Mezopotamya’da Maden Devri yaşanırken Avru­pa'da Taş devri yaşanmaktadır. Bu durum tarihi devirlerle ilgili aşağıdakiler- den hangisinin daha belirgin kanıtı sayılabi­lir?

A
Avrupa medeniyetinin uygarlıkta çok geri kaldığının
B
Mezopotamya medeniyetlerinin, Avrupa medeniyetinden etkilendiğinin
C
Tarihi devirlerin her yerde aynı anda yaşanmadığının
D
Mezopotamya medeniyeti ile Avrupa medeniyetin etkileşiminin kolay olduğunun
E
Avrupa medeniyetin uygarlık yönünden çok önde olduğunun
Soru 9

İlk çağdan günümüze kadar tarih çağlarının sü­relerinin giderek kısaldığı görülür. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir gös­tergesidir?

A
Medeniyetlerin gelişim sürecini tamamladığının
B
Toplumları etkileyen evrensel olayların ve etkileşimin arttığının
C
Önemli olayların gerçekleşme sürelerinin kısaldığının
D
Çağ kavramının önemli olmadığının
E
Önemli olayların, çağ ayrımında önemli olmadığının
Soru 10

I.ticari hayatın başlaması,
II.ateşin bulunması,
III.Yazının kullanılması,
gelişmelerden hangileri toplumlararası ilişki­lerin artmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.