9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi olaylar, geçtiği zamanın sosyal, ekonomik ve siyasi durumları göz önünde tutularak incele­nir.
Bu durum tarih biliminin,
I.araştırmalarda milli duygulara yer verme,
II.olayların geçtiği dönemin koşullarına göre in­celeme
III.olayları günümüz anlayışına göre değerlen­dirme
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A
I ve II
B
Yalnız l
C
II ve III
D
Yalnız lI
E
İ ve III
Soru 2

I. mağara resimlerinin çizilmesi n II. seramik sanatının gelişmesi
II.yerleşik hayata geçilmesi
III.madenlerin işlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ateşin kullanımıyla ilgili olduğu savunulur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
Yalnız II
E
II ve IV
Soru 3

Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda aynı dö­nemde taş, bakır ve tunçtan yapılmış araç ve ge­reçlere rastlanmıştır.
Bu durum,
I.dışardan göçler yaşandığının
II.tarihi çağların sırasıyla yaşanmadığının
III.yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu­nun
gelişmelerinden hangilerinin kanıtı sayılabi­lir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I,I! ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin tarih okumanın faydalarından birisi olduğu söylenemez?

A
Milletlerin dünya kültürüne katkılarının öğrenilmesi
B
Vatan ve millet sevgisinin yerleştirilmesi
C
Kendi ırkının diğer ırklardan üstünlüğünün ortaya konması
D
Medeniyetlerin tarihsel gelişim sürecinin öğrenilmesi
E
Toplumsal birlik bütünlüğün sağlanması
Soru 5

Tarih Öncesi dönemlerde coğrafi şartlar hayat tarzını etkilemiştir.
Buna göre,
I.avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılması,
II.ateşin kullanılması,
III hukuk kurallarının konulması
özelliklerinden hangilerinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 6

Tarih ve dil çalışmalarına önem veren Atatürk "Tarih yazmak, tarih yapmaktan daha zordur. Ya­zan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek­ler, insanlığı şaşırtıcı bir nitelik kazanır." diyerek tarihi araştırmalarda,
I.belgelere bağlı kalmanın gerekliliği,
II.objektif olunması,
III.doğru bilgiye ulaşabilmek için yazılı yazısız kaynaklardan yararlanma
durumlarından hangilerinin önemini vurgu­lanmıştır?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I,II ve III
Soru 7

Tarih bilimi, olayları incelerken özellikle neden- sonuç ilişkisi kurmaya çalışır.
Buna göre, bu yöntemi uygulamakla tarihçiler,
I.olaylara neden olan sosyo-ekonomik neden­lerini bilmek,
II.olaylarda doğru sonuçlara ulaşmak,
III.olayların kronolojik sıralamasını yapmak
durumlarından hangilerini öncelikli olarak amaçladığı savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız III
Soru 8

Yapılan bir araştırmada MÖ 3500 yıllarında ya­şayan iki kavimden birinin Cilalı Taş devrini ya­şarken diğerinin Demir devrini yaşadığı görül­müştür.
Bu durum,
I.toplumsal etkileşimin oldukça fazla olması
II.aynı anda aynı dönemin yaşanmaması
III.Tarih Öncesi dönemin sırasıyla yaşanması
sonuçlarından hangilerini doğrular nitelikte­dir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 9

Tarih araştırmalarında,
I.kullanılan kaynaklar
II.objektif olunması
III.neden-sonuç ilişkileri
doğru bilgilere ulaşılmasında yukarıda veri­lenlerden hangilerinin öncelikle etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Tarih öncesi dönemde,
I.avcılık ve toplayıcılığın yapılması,
II.ticari faaliyetlerin yapılması,
III.yerleşik hayata geçilmesi
gibi gelişmelerden hangileri bu dönemde in­sanların üretici olmadıklarını gösterir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.