9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Konya Çatalhöyük’te kazılarda ortaya çıkan,
I.orak, saban ve tahıl öğütme taşları,
II.sulama kanalları,
III.tahıl saklama kapları
buluntulardan hangilerinin “ilk üretim merkezi’’ sayılmasında etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 2

Paleolitik dönemde insanlar,
-Göçebe yaşamışlardır.
-Tüketicidirler.
-Mağara duvarlarına resimler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir gelişme olduğu söylenemez?

A
Sanat anlayışı
B
Ticari faaliyetleri
C
Yaşam tarzları
D
Geçim kaynakları
E
Barınma şartları
Soru 3

Atatürk’ün tarih anlayışı belgelere dayanır. O kendi devrini bizzat belgeleriyle ortaya koyarak, yazan bir tarih yazarıdır. Büyük Nutuk, onun bu yönünü ortaya koyar.
Buna göre,
I.Nutuk’un birinci el kaynak olması,
II.Atatürk’ün doğru tarih yazımına önem ver­mesi,
III.olayları belgelere dayandırması
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I.II ve III
Soru 4

Tarih araştırmalarında deney ve gözlem meto­dunun kullanılmamasında tarih biliminin aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Tarih biliminin belgelere dayanması
B
Objektifliğin sağlanmasının amaçlanması
C
Tarihi olayların neden-sonuç ilişkisinde ortaya çıkması
D
Tarih araştırmalarında sınıflandırılmanın yapılması
E
Tarihi olayların tekrarlanmaması
Soru 5

Bir olayın evrensel olmasında,
I.tarihi çağların içinde olması
II.bir çok toplum üzerinde etkisinin olması
III.deney ve gözlem metodunun uygulanması
verilenlerden hangisine uygun olmasının ge­rekli olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 6

Neolitik devirde, havaların iyileşmesiyle insanlar mağaralardan çıkıp su kenarlarına ve vadilere yerleşmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?

A
Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
B
Sanatsal faaliyetler başlamıştır.
C
Tarihi çağlar başlamıştır.
D
Coğrafi şartlar insan yaşantısına etki etmemiştir.
E
Göçebe hayat tarzı benimsenmiştir.
Soru 7

Tarihite meydana gelen bir olay hakkında doğru bilgilere ulaşmak için aşağıdaki kural­lardan hangisine bağlı kalınmasına gerek ol­duğu söylenemez?

A
Belgelerin doğruluğu araştırılmalıdır.
B
Tarihçiler tarafından yazılmalıdır.
C
Yer ve zaman olgularının bilinmesi gereklidir.
D
Önceki ve sonraki olaylarla ilişkisi belirtilmelidir.
E
Nesnel kaynaklara dayanarak açıklanmalıdır.
Soru 8

Tarih Öncesi devirleri kronolojik sürece uy­gun olarak yaşayan bir yerleşim merkezinde yapılan kazılarda;
I.Cilaiı taş devrinde tarımsal üretime geçildiği
II.ilk işlenen madenin demir olduğu
III.dışardan fazla göçler almadığı
bulgularından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içerisine girmez?

A
Truva savaşlarının yapılması
B
Teokratik yönetimlerin oluşturulması
C
Güneş yılı esaslı takvimin yapılması
D
Şehir devletlerinin kurulması
E
Depremlerin oluşması
Soru 10

İnsanların tarımsal faaliyetlere başlaması zaman­la üretim fazlası ürünlerin ortaya çıkmasına ne­den olmuştur.
Bu durumun,
I.ticaret faaliyetlerinin başlaması,
II.insanların ihtiyaçlarının karşılanması,
III.madenlerin işlenmesi
sonuçlarından hangilerine etki ettiği savunu­labilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
İ ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.