9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamlık öncesi Türklerde görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi bilimsel çalışmalar ya­pıldığının göstergesidir?

A
Oniki hayvanlı Türk takviminin hazırlanması
B
Kut inancının görülmesi
C
Ahiret inancının var olması
D
Göçebe olarak yaşamaları
E
Yazılı hukukun gelişmemesi
Soru 2
İslamlık öncesi Türk devletlerinde görülen,

I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıl­ması,

II. Ülke yönetimi ile ilgili kararların kurultayda görüşülmesi,.

III. Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılarak yö­netilmesi,

uygulamalarından hangileri devletlerin kısa sürede yıkılmasında etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
I ve III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Orta Asya Türk Devletlerinde görülen,

I. taht kavgalarının yaşanması,

II. devletin yıkılması,

III. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayıl­ması

durumların etki oluşumu aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

A
I, II, III
B
III, I, II
C
I, III, II
D
II, III, I
E
II, I, III
Soru 4

Orta Asya Türk devletlerinde görülen kurulta­yın,

I. kağanın eşininde katılması,

II. devlet işlerinin görüşülmesi,

III. son kararı kağanın vermesi

özelliklerden hangisi kurultayın “danışma meclisi” olduğunu gösterir?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
E
Yalnız III
Soru 5

Uygurlar döneminde ticari antlaşmazlıkları çöz­mek için kanunlar hazırlanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?

A
Uygurların yerleşik hayata geçmesi hukuksal gelişmeleri engellemiştir.
B
Ticaret hukukunun gelişmesi sağlanmıştır.
C
Demokrasi gelişmiştir.
D
Töre hukukunun temeli atılmıştır.
E
Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
Soru 6

Orhun kitabelerinde Köktürk Kağanı “Yoksulla' doyurduğunu, çıplakları giydirdiğini ve halkının mutluluğu için çalıştığım” belirtmiştir.

Buna göre, Köktürk Devleti’nde,

I. sosyal devlet, anlayışı,

II. göçebe kültür,

III. teokratik yönetim

kavramlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 7

Asya Hunlarında görülen,

I. sulama kanallarının yapılması,

II. göçebe yaşam şeklinin devam etmesi,

III. orak ve saban gibi tarım aletlerinin yapılması

durumlarından hangileri tarımsal faaliyetlerin yapıldığının kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 8

I. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları

II. Çeşitli dinlere inanmaları

III. Atı evcilleştirmiş olmaları

IV. Tekerleği kullanmaları

gibi özelliklerden hangileri Türklerin uzak bölgelere gitmelerini kolaylaştıran etkinler­den değildir?

A
Yalnız II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 9

Türklerin savaşlarda ölen yiğitler için,

I. Kağanın ve tüm halkın katılımıyla yuğ tören­leri düzenlemeleri,

II. ölenlerin kişisel eşyalarla gömülmeleri,

III. balbal denen mezar taşları dikmeleri düzenledikleri

faaliyetlerden hangilerinin toplumsal dayanışmayı artırdığı söylenebi­lir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 10

İslamlık öncesi Türklerde yazılı hukukun ge­lişmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Adalet sisteminin olmaması
B
Kut anlayışının olması
C
Yerleşik hayata geçilmesi
D
Törelerin uygulanması
E
Sözlü edebiyata önem verilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.