9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-10 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-10 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-10 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ana yurttan Balkanlara ve Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından bazılarının, yeni yerleştikleri bölgeler­de eski kültürel özelliklerini devam ettiremedikleri gö­rülmüştür.

Göç eden Türk topluluklarının,

I.Hıristiyanlığı benimsemeleri,

II.devlet işlerini Kurultay’da görüşmeleri,

III.Slav kültüründen etkilenmeleri

özelliklerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 2

İslam öncesi Türk devletlerinde ülke hükümdar ailesi­nin ortak malı sayılırdı.

Bu durumun,

I.taht kavgalarının yaşanması,

II.devletin kısa sürede yıkılması,

III.fetihlerin artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulamaz?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 3

Türk hükümdarlarının başlıca görevleri arasında dağı­nık boyları toplamak, halkı doyurmak ve giydirmek gelirdi.

Yalnız bu bilgiye göre

Türk devletlerinde,

I.siyasi birlik,

II.sosyal devlet,

III.kültürel etkileşim

anlayışlarından hangilerinin önemsendiği söyle­nebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 4

Avrupa Hun İmparatorluğu hakkında araştırma ya­pan bir tarihçi daha eok aşağıda verilen hangi dev­letin kaynaklarından yararlanır?

A
Arap
B
Bizans
C
İran
D
Çin
E
İran
Soru 5

Hazarların hakim oldukları bölgelerde ticari güvenliği sağlamaları ülkenin çeşitli bölgelerinin milletlerarası pazar durumuna gelmesine ortam hazırlamıştır.

Bu durumun

Hazarlarda,

I.değişik inanç ve kültürlerin tanınması,

II.halkın ekonomik gelirlerinin artması,

III.demokrasi anlayışının güçlenmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı ileri sürülebilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 6

Kök Türk Devleti’nde,

I. Türk boylarının hakimiyet altına alınması,

II. ülkenin doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yöne­tilmesi,

III. boyların Kurultay’da temsil edilmesi,

IV. ipek Yolu’na egemen olma mücadelesi verilmesi

uygulamalarından hangilerinin demokrasi anlayışı ile bağdaştığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
III ve IV
Soru 7

Uygurların güçlendiği dönemde Çin’de asiller sınıfı yönetimi ele geçirmişlerdi. Çin’in içinde bulunduğu bu dönemde en çok yardım yine Türklerden gelmiş, çıkan bazı isyanlar Türklerin yardımıyla bastırılmıştır.

Buna göre

Çin’de,

I. kültür birliği,

II. toplumsal birlik,

III. merkezi otorite alanlarının

hangilerinde bozulmaların görüldüğü söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8

Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayvancılıkla uğ­raşmasının,

I. halkın göçebe bir hayat tarzı sürmesi,

II.bozkır kültürünün gelişmesi,

III.dış ticaretin gelişmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 9

Türklerin Orta Asya’da dağınık bir şekilde yaşama­larının,

I. tarım faaliyetlerinin gelişmesi,

II. Türk siyasi birliğinin sağlanması,

III. Orta Asya Türk tarihinin belirli bir zaman kesimin­de bir bütün halinde incelenmesinin zorlaşması

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu sa­vunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Soru 10

Eski Türk devletlerinde hükümdarın Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılır, hükümdar ve soyundan gelen erkeklerin kanı kutsal sayılırdı. Bu durum aşağıdakilerden daha çok hangisinin güçlenmesini sağlamıştır?

A
Ülkenin ekonomik durumunun
B
Boylar arasındaki birliğin
C
Askeri teşkilatın
D
Hükümdarın otoritesinin
E
Töre hükümlerinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.