9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamlık öncesi Türklerde görülen,

I. sanat eserlerinin taşınabilir olması,

II. Köktürklerin sanat eserlerinde hayvansal motifler kullanması,

III. Uygurların mimari eserler inşa etmesi

özelliklerinden hangileri sosyal yaşantının sanat üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I,II ve III
E
I ve II
Soru 2

-Orta Asya Türk sanatında el sanatları, demir işlemeciliği ve dokumacılık gibi sanat eserle­rine dayanmaktadır.

-Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin;

I. mimari eserlerin inşa edilmesi

II. seramik sanatının gelişmesi

III. savaş araç gereçlerinin yapılması

Yukarıda verilen sanat dallarından hangileri­nin gelişmesine ortam hazırladığı savunulur?

A
I ve III
B
I,II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 3
Orta Asya Türk tarihine ait bilgilerin çoğunu Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz.
Bu durum tarih biliminin aşağıda verilen özelliklerinden hangisini olumsuz etkilediği savunulur?
A
İnsan ilişkileri
B
Belgelere dayanma
C
Yansızlık
D
Neden-sonuç
E
Yer-zaman gösterme
Soru 4

Köktürk Hükümdarı’nın Budist tapınağı yaptırma isteğine kurultay şiddetle karşı çıkarak, Budist inançlarının Türkleri pasifleştireceği vurgulan­mıştır.

Buna göre;

I. herkesin özgürce düşüncesini söylediğinin

II. kurultayın ulusal kimliğin korunmasını iste­diğinin

III. devlet yönetiminde kağanın her dediğinin ka­bul edildiğinin

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 5

Sibirler, Sibirya’ya Hazarlar, Hazar Denizi’ne kendi isimlerini vermişlerdir. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Türkler, yaşadıkları bölgelere kendi adlarını vermiştir.
B
Yönetimde son söz hanedan üyelerine aittir.
C
Coğrafi şartlar bölgedeki isimleri belirlemiştir.
D
Göçebe yaşayan Türk toplulukları farklı kültürleri etkilemiştir.
E
Türkler bağımsızlığına bağlı kalmıştır.
Soru 6

İlk Türk devletlerinde,

I. göçebe yaşantının olması,

II. destanların oluşturulması,

III. Orhun Abidelerin dikilmesi

gibi gelişmelerden hangileri yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 7

I. Kurultaya kağanın eşinin de katılması

II. Kurultayda her boyun temsilcisinin olması

III. Kurultayda son kararı kağanın veriyor olma­sı

Yukarıda verilen kurultayın özelliklerinden hangileri “danışma meclisi” olduğunun kanıtı sayılabilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 8

Durum I:

Eski Türklerde tanrı tarafından kut ve­rilenin ancak hükümdar olabileceğine inanılırdı. Kutun kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılırdı.

Durum II:

İslami dönemde bu anlayış halifeden tanrı adına hükmetme yetkisi almak şeklinde uygulama ile birleşti.

I ve II. durumun ortak sonucu aşağıdakilerden hanisidir?

A
Dağınık Türk boylarını bir arada tutmayı kolaylaştırmıştır.
B
Türkler İslamın yayılmasını hızlandırmışlardır.
C
Türklerde kültür tamamen dinle şekillendirilmiştir.
D
Siyasal erklerine dinsel güç katarak yönetimde daha etkin olmuşlardır.
E
Coğrafi gerçeklik böyle bir uygulamayı getirmiştir.
Soru 9

İslamlık öncesi Türk devletlerinde hatunun kurultaya katılması aşağıdakilerinken hangi­sini göstermektedir?

A
Türklerde töre hukuku vardır.
B
Kengeş meclisi askeri meclistir.
C
Türkler kadına ayrımcılık yapmamışlardır.
D
Kurultay danışma meclisi niteliği taşır.
E
Türkler’de demokrasi vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.