9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özellikle­rinden değildir?

A
Onlu sisteme göre teşkilâtlandırılmıştır.
B
Savaştan önce keşif ve yıpratma seferleri yapmıştır.
C
Ücretli askerlerden oluşmuştur.
D
Genellikle süvarilerden oluşmuştur.
E
Süreklidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletle­rinin büyük bir kısmında görülen göçebe yaşantı­nın sonuçları arasında gösterilemez?

A
Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden yapılması
B
Toprağa bağlı aristokrat bir sınıfın olmaması
C
Çinlilerin etkisi altında kalınması
D
Tarımdan elde edilen gelirlerin fazla olmaması
E
Uzun süreli hapis cezalarının verilmemesi
Soru 3

Türklerde töreye uymamak en büyük suç sayılırdı.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

A
Ülke topraklarının genişletilmesine
B
Sosyal yaşamda düzenin korunmasına
C
Hazine gelirlerinin artırılmasına
D
Hükümdarın yetkilerinin kısıtlanmasına
E
Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurulmasına
Soru 4

Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde etkili olan,

I. nüfusun artması,

II. tarım alanlarının daralması,

III. başka devletin egemenliğine girilmek istenmemesi

nedenlerinden hangilerinin ekonomik nedenler­den kaynaklandığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Türklerin yaşadıkları toprakların doğal sınırlarla korun­maması her zaman dış tehlikelerle karşı karşıya kalma­larına neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak Türklerde aşağıdaki alanların hangisinde gelişme olması beklenebilir?

A
Sosyal
B
Bilimsel
C
Askeri
D
Ticari
E
Dini
Soru 6

Uygurların,

I. Çin ile ticari ilişkilerde bulunmaları,

II. Maniheizm ve Budizm’i benimsemeleri,

III. İpek Yolu’na hakim olmaları,

IV. Karabalgasun Yazıtlarını yapmaları

özelliklerinden hangileri değişime açık olduklarının göstergesidir?

A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 7

İlk Türk devletlerinde yaylak ve otlakların devlet malı sayılması aşağıdakilerden hangisini engelle­miştir?

A
Yerleşik hayata geçilmesini
B
Hayvancılığın gelişmesini
C
Kişilerin büyük toprak sahibi olmasını
D
Tarım ürünlerinden alınan verginin azalmasını
E
Halkın göçebe yaşamasını
Soru 8

İlk Türk devletlerinde, idareyi elinde bulunduran ha­nedan mensupları ülkeyi ikiye ayırarak idare ederler­di. Bu bölünmede güçlü olan hükümdarlığa geçer ve doğu kanadını idare ederdi. Batı kanadını yöneten ha­nedan mensubu da onun hükümdarlığını kabul ede­rek iç işlerinde serbest hareket ederdi. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Merkeziyetçi yönetim anlayışının yerleşmemesine
B
Hükümdarın yetkilerinin genişlemesine
C
Çin ile yapılan savaşlarda olumsuzluklar yaşanmasına
D
Kurultay’ın daha etkili hale gelmesine
E
Göçebe hayat tarzının benimsenmesine
Soru 9

Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisi olan kutun hükümdarın bütün erkek çocuklarına geçtiğine inanıl­mıştır. Bu anlayışın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?

A
Orta Asya’da Türk birliğinin sağlanmasına
B
Taht kavgalarının yaşanmasına
C
Hükümdarın sorumluluklarının artmasına
D
Türk devletlerinin uzun süre yaşamasına
E
Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesine
Soru 10

Orhun Kitabeleri’nde Bilge Kağan, “Ey Türk Milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe ilini (devletini), töreni kim bozabilir!” demektedir.

Buna göre Türklerde aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapıldığı savunulabilir?

A
Çin baskılarına karşı tedbir alınmasına
B
Boylar halinde yaşama alışkanlığına
C
Göçebe hayat anlayışına
D
Bağımsızlık duygusuna
E
Demokrasinin yerleştirilmesine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.