9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yabancı kavimlerle yaptıkları mücadelelerde başarısız olan Türk toplulukları başka devletlerin egemenliği al­tına girmektense vatanlarını terk etmeyi tercih etmiş­lerdir. Bu durum Türklerini aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine doğrudan kanıt olarak gösterilebi­lir?

A
Dış ilişkilerin geliştirilmesine
B
Göçebe yaşamın sürdürülmesine
C
Ordunun güçlü tutulmasına
D
Bağımsızlığın korunmasına
E
Yeni ülkelerin egemenlik altına alınmasına
Soru 2

Aşağıdakilerden hangileri hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır?

A
Macarlar - Uygurlar
B
Peçenekler - Kök Türkler
C
Avarlar - Hunlar
D
Hazarlar - Kırgızlar
E
Kök Türkler - Uygurlar
Soru 3

Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malı kabul edilmektedir. Bundan dolayı hanedan üyelerinin tamamının hakan olma hakkı vardı, ileride hakan olması muhtemel hanedan üyelerinin devlet işlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmesi istenilirdi. Bu isteği gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Hanedan üyeleri sürekli başkentte tutulmuşlardır.
B
Hanedan üyeleri için özel okul açılmıştır.
C
Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
D
Hanedan üyeleri ülkenin çeşitli yerlerine yönetici olarak gönderilmişlerdir.
E
Ülke sorunları Kurultay’da görüşülmüştür.
Soru 4

Hazar Devleti ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A
Türk tarihinde ilk kez para bastırmışlardır.
B
Ticaret sayesinde zenginleşmişlerdir.
C
VIII. ve IX. yüzyıllarda Doğu Avrupa’nın en güçlü devleti olmuşlardır.
D
Müslümanlarla mücadele etmişlerdir.
E
Dini alanda hoşgörülü olmuşlardır.
Soru 5

I. Mani inancını resmi din olarak kabul etmişlerdir.

II. Kendi alfabeleri vardır.

III. Çinliler tarafından yıkılmışlardır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri, Kök Türk ve Uy­gur devletlerinden her ikisi için de geçerlidir?

 

A
I,II ve III
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 6

Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda iler­leyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Avarlar
C
Karluklar
D
Kök Türkler
E
Uygurlar
Soru 7

Akhunları yenilgiye uğratarak İpek Yolu na egemen olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızlar
B
Kök Türkler
C
Hazarlar
D
Uygurlar
E
Hunlar
Soru 8

-En parlak dönemleri Bilge Kağan dönemidir.

-Başkentleri Ötüken’dir.

-Karluk, Basmil ve Uygurların saldırıları ile yıkılmış­lardır.

Bu özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangi­siyle ilgilidir?

A
Uygurlar
B
Kök Türkler
C
Hunlar
D
Peçenekler
E
Avarlar
Soru 9

Yöneticilerin Museviliği kabul ettiği Hazar ülkesinde farklı dinlere inananlar ibadet ve ayinlerini serbestçe yapabilmişlerdir. Bu durum Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangi­sini gösterir?

A
Mimari alanında ilerlediklerini
B
Halk arasında inanç birliğini sağladıklarını
C
Ticaret alanında geliştiklerini
D
Dini yaşantıya müdahale etmediklerini
E
Museviliği kabul edenlere ayrıcalık tanıdıklarını
Soru 10

Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maniheizm
B
İslamiyet
C
Hristiyanlık
D
Musevilik
E
Budizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.