9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Mani inancını resmi din olarak kabul etmişlerdir.

II. Kendi alfabeleri vardır.

III. Çinliler tarafından yıkılmışlardır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri, Kök Türk ve Uy­gur devletlerinden her ikisi için de geçerlidir?

 

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız II
Soru 2

Akhunları yenilgiye uğratarak İpek Yolu na egemen olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Hunlar
C
Kırgızlar
D
Uygurlar
E
Kök Türkler
Soru 3

-En parlak dönemleri Bilge Kağan dönemidir.

-Başkentleri Ötüken’dir.

-Karluk, Basmil ve Uygurların saldırıları ile yıkılmış­lardır.

Bu özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangi­siyle ilgilidir?

A
Kök Türkler
B
Uygurlar
C
Peçenekler
D
Hunlar
E
Avarlar
Soru 4

Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maniheizm
B
Hristiyanlık
C
Budizm
D
Musevilik
E
İslamiyet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangileri hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır?

A
Peçenekler - Kök Türkler
B
Kök Türkler - Uygurlar
C
Avarlar - Hunlar
D
Hazarlar - Kırgızlar
E
Macarlar - Uygurlar
Soru 6

Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda iler­leyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karluklar
B
Hazarlar
C
Kök Türkler
D
Avarlar
E
Uygurlar
Soru 7

Yöneticilerin Museviliği kabul ettiği Hazar ülkesinde farklı dinlere inananlar ibadet ve ayinlerini serbestçe yapabilmişlerdir. Bu durum Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangi­sini gösterir?

A
Mimari alanında ilerlediklerini
B
Dini yaşantıya müdahale etmediklerini
C
Ticaret alanında geliştiklerini
D
Halk arasında inanç birliğini sağladıklarını
E
Museviliği kabul edenlere ayrıcalık tanıdıklarını
Soru 8

Yabancı kavimlerle yaptıkları mücadelelerde başarısız olan Türk toplulukları başka devletlerin egemenliği al­tına girmektense vatanlarını terk etmeyi tercih etmiş­lerdir. Bu durum Türklerini aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine doğrudan kanıt olarak gösterilebi­lir?

A
Bağımsızlığın korunmasına
B
Dış ilişkilerin geliştirilmesine
C
Yeni ülkelerin egemenlik altına alınmasına
D
Ordunun güçlü tutulmasına
E
Göçebe yaşamın sürdürülmesine
Soru 9

Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malı kabul edilmektedir. Bundan dolayı hanedan üyelerinin tamamının hakan olma hakkı vardı, ileride hakan olması muhtemel hanedan üyelerinin devlet işlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmesi istenilirdi. Bu isteği gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Hanedan üyeleri için özel okul açılmıştır.
B
Hanedan üyeleri sürekli başkentte tutulmuşlardır.
C
Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
D
Hanedan üyeleri ülkenin çeşitli yerlerine yönetici olarak gönderilmişlerdir.
E
Ülke sorunları Kurultay’da görüşülmüştür.
Soru 10

Hazar Devleti ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A
Müslümanlarla mücadele etmişlerdir.
B
Türk tarihinde ilk kez para bastırmışlardır.
C
VIII. ve IX. yüzyıllarda Doğu Avrupa’nın en güçlü devleti olmuşlardır.
D
Dini alanda hoşgörülü olmuşlardır.
E
Ticaret sayesinde zenginleşmişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.