9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Moğol egemenliği altına giren ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygurlar
B
Kırgızlar
C
Kimekler
D
Sabirler
E
Başkurtlar
Soru 2

Uygurlar Dönemi’nde,

I. mimari alanda önemli eserlerin verilmesi,

II. Beşbalık ve Ordubalık gibi şehirlerin kurulması,

III. İran ve Hint kültürüyle etkileşim kurulması

gelişmelerinden hangilerinin, yerleşik hayatın bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

-Türk toplulukları değişik nedenlerle birçok bölge­ye göç etmiş ve bu bölgelerdeki toplulukları özellikle devlet teşkilatı alanında etkilemişlerdir.

-Türkler bağımsızlıklarına düşkün oldukları için bir Türk devleti yıkıldığında kısa sürede yenisi kurula­bilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türkler teşkilatçı bir millettir.
B
Çin baskısı sonucunda batıya yönelik Türk göçleri artmıştır.
C
Türkler tek tanrılı inanca sahiptir.
D
Kut anlayışı devletin otoritesini güçlendirmiştir.
E
Türkler diğer kültürlerden de etkilenmiştir.
Soru 4

Uygur hakanı Bögü Kağan Çin seferinden dönerken dört Mani rahibini de yanında getirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam ha­zırladığı söylenebilir?

A
Orta Asya’da Çin etkisinin artmasına
B
Uygurların Türk kültüründen uzaklaşmalarına
C
Orta Asya’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına
D
Uygurların Çin üzerindeki baskısının artmasına
E
Uygur halkının Mani inancını tanımasına
Soru 5

Kök Türklerin İpek Yolu’nu denetimleri altına al­mak istemelerinde,

I. ekonomik gelirleri artırma,

II. kendisi aleyhine yapılan ittifakları bozma,

III. halkın yaşantısını daha iyi duruma getirme

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 6

Hazarlarda davalara ikisi Müslüman, ikisi Hristiyan iki­si Musevi ve biri Şamanist olmak üzere yedi kişilik Ha­kimler Kurulu bakardı.

Buna göre

Hazarlarla ilgili,

I. Yargı bağımsızlığını sağlamaya çalışmışlardır.

II. Ülkede değişik inançlara mensup insanlar yaşa­maktadır.

III. Hükümdar, yargılama yetkisine sahip olmuştur.

Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 7

Kök Türkler Dönemi’nde ulusçu bir politika takip edil­miştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında,

I. Bizans ve Sasanilerle ittifak kurulması,

II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,

III. uzun süre Çin esareti altında kalınması

olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 8

I. Orta Asya’da Türk birliğini sağlamaları

II. Bir süre Uygurlara bağlı olarak yaşamaları

III. Çin’e karşı bağımsızlık mücadelesi yapmaları

Yukarıdakilerden hangileri Kök Türklerle ilgili de­ğildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 9

Uygurlar aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle Kök Türklerden ayrılmaktadır?

A
Mimari alanda ilerlemeleriyle
B
Kendilerine ait alfabe kullanmalarıyla
C
Orta Asya Türk kültürüne ait eserler vermeleriyle
D
Çin ile ticaret yapmalarıyla
E
Kut anlayışına sahip olmalarıyla
Soru 10

I. Kıpçaklar

II. Peçenekler

III. Uygurlar

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri Ruslar ile mücadele etmiştir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.