9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamiyet’i kabul eden milletler, İslam dinini öğ­renmek ve kutsal kitaplarını okumak için Arap­ça’yı öğrenmişlerdir.
Bu durumun,
I.Arapça’nın yaygınlaşmasına,
II.bazı toplumların zamanla Arap kültürünün et­kisinde kalmasına
III.devlet gelirlerinin artmasına
sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 2

İslam devletlerinin düzenli ve güçlü ordular kurmalarının,
I.ülke sınırlarının genişlemesi,
II.İslamiyet’in yayılması,
III.değişik kültürlerle etkileşime girilmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

İslam tarihinde görülen,
I.Hz. Osman’ın halife olmasından sonra önemli görevlere yakınlarını getirmesi üzeri­ne öldürülmesi
II.Hz. Ali’nin halifeliğini tanımayanlarla Cemel ve Sıffin savaşlarını yapması
III.Emevilerde halifeliğin babadan oğula geç­mesine karşı olanların Kerbela’da öldürülme­si
gelişmelerinden hangilerinin yönetim ve hali­felik için yapıldığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 4

İslam tarihinde,
I.Mısır,
II.Anadolu,
III.İspanya
gibi yerlerden hangilerinin fethedilmesinde donanmadan faydalanmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 5

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda,
I.birçok devletlerin olması,
II.kabileler arası savaşların yaşanması,
III.kan davalarının olması
gelişmelerinden hangileri siyasi birliğin ol­madığının göstergesidir?

A
I,II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6

Dört Halife döneminin Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmasında,
I.divan teşkilatının kurulması,
II.İslamiyet’in hızla yayılması,
III.halifelerin seçimle belirlenmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

İslam Devleti’nde sınırların genişlemesinin,
I.Yeni yönetim birimlerinin kurulması,
II.vergi çeşitliliğinin artması,
III.İslamiyetin yayılması
sonuçlarından hangilerine neden olduğa söylenebilir?

A
I,II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 8

Hz. Osman döneminde başlayan sorunlar Hz. Ali döneminde iç mücadeleye dönmüştür.
Bu mücadelelerin,
I.devletin eski gücünü kaybetmesine,
II.inançsal alanda bölünmelerin yaşanmasına,
III.toplumsal birlik ve bütünlüğün bozulmasına
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
I,II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 9

İslam medeniyetinin,
I.vezirlik makamının kurulması,
II.geniş bir coğrafyaya yayılması,
III.değişik etnik gruplarla tanışması
gibi özelliklerinden hangileri değişik kültürler­den etkilenmesine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I,II ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.