9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Antlaşmadan sonra Mekke ticaret kervanlarının Medine’den geçmeye başlaması
B
Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması
C
Antlaşmanın bazı Müslümanlar arasında hoşnutsuzluğa neden olması
D
Mekkelilerle on yıllık barış yapılması
E
Mekkelilerin, Müslümanların varlığını hukuken tanıması
Soru 2

Hz. Muhammed’in, -615 yılında bazı Müslümanların Habeşistan’a göç etmesini istemesi, -622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçla­dığı söylenebilir?

A
Devletin resmen tanınmasını sağlamayı
B
Yeni bölgelere yerleşmeyi
C
Mekkelilerle mücadele etmeyi
D
Müslümanların güvenliğini ve inançlarını özgürce yaşamalarını sağlamayı
E
İslam Devleti’nin sınırlarını genişletmeyi
Soru 3

Hz. Muhammed döneminde, -Kâbe’nin putlardan temizlenmesi, -Mekkelilerinin Müslüman olması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Bedir Savaşı’nın kazanılmasının
B
Hudeybiye Barışı’nın imzalanmasının
C
Taif in teslim olmasının
D
Mekke’nin fethedilmesinin
E
Hayber Kalesi’nin fethedilmesinin
Soru 4

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda, I.merkezi yönetimin bulunmaması, II.köleliğin yaygın olması, III.kadınlara toplumda değer verilmemesi durumlarından hangileri sosyal alanda eşitsizlik olduğunun göstergesidir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 5

Hicretten önce Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri arasında iktidar mücadelesi yaşanmaktaydı. Tarım ile geçinen halk, Yahudi baskısından bunalmıştı. Buna göre Mekke’deki, I.ticaretin gelişmiş olması, II.kabilecilik anlayışının güçlü olması, III.siyasi birliğin olmaması, IV.edebiyatın gelişmiş olması durumlarından hangilerinin Medine için de geçerli olduğu savunulabilir?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 6

Bedir Savaşı’ndan sonra Şam ticaret yolu üzerinde Müslümanların denetimi artmıştır. Bu durum, I.Medine’de ticaret faaliyetlerinin canlanması, II.Medine’deki Yahudilerin sınır dışı edilmesi, III.Mekke’nin ekonomik gelirlerinin azalması gelişmelerinden hangilerinin gerekçesi olarak gös­terilebilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
l ve II
E
Yalnız I
Soru 7

İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez?

A
Siyasal birliğin sağlanması
B
Ticaretin gelişmesi
C
Edebiyatın gelişmesi
D
Kadınlara değer verilmemesi
E
Putperestliğin yaygın olması
Soru 8

İslam dininin yayılması Arap toplumunda bazı değişik­likler meydana getirmiştir. Bu duruma, I.kan davalarının sona ermesi, II.Kâbe’nin kutsal sayılması, III.asayiş ve güvenliğin sağlanması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile­mez?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 9

Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinden kısa bir süre sonra Arabistan’da siyasal birli­ğin sağlanmasında, I.Arabistan’da İslamiyet’in hızla yayılması, II.Arapların kabileler halinde yaşamaları, III.Araplar arasında yalancı peygamberlerin çıkması durumlarından hangilerinin etkili bir faktör olduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 10

Hudeybiye Barışı’nın, I.Taraflar on yıl birbiriyle mücadele etmeyecek. II.Müslümanların Kabe ziyareti gelecek yıla ertelene­cek. III.Velisinin izni olmadan Müslüman olup Medine’ye sığınanlar geriye iade edilecek. maddelerinden hangilerinin İslamiyet’in yayılması­nı engellemeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.