9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’ni yöneten halifelerin, din adına yeni kurallar koyma yet­kileri yoktu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yönelik ol­duğu savunulabilir?

A
Halifeliğin babadan oğula geçmesine
B
İslamiyet’in farklı toplumlar arasında yayılmasına
C
Dinin özgün halinin korunmasına
D
Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılmasına
E
Halkın ülke yönetimine katılmasına
Soru 2

Hz. Ali döneminde, I.Müslümanlar arasında Cemel Savaşı’nın yapılması, II.Şam valisi Muaviye’nin halifelik iddiasıyla isyan et­mesi, III.Müslümanların siyasal yönden gruplara ayrılması durumlarından hangileri halife üzerinde anlaşma sağlanamadığını göstermektedir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I,II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ebubekir dönemi ge­lişmelerinden biridir?

A
Bizans İmparatorluğu ile Finike açıklarında yapılan deniz savaşının kazanılması
B
Suriye’de fetihlerin başlaması
C
Müslümanlar arasında ilk defa iç savaşların başlaması
D
Sıffin Savaşı’nın yapılması
E
Kur’an’ın çoğaltılarak büyük merkezlere gönderilmesi
Soru 4

Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicret etme­lerinde, I.Mekke’de can güvenliklerinin olmaması, II.Medine’yi ele geçirmek istemeleri, III.ibadetlerini özgürce yerine getirmek istemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürü­lebilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin, İslam Devleti’nin sı­nırlarının genişlemesine olumlu bir katkısı olduğu savunulamaz?

A
Cemel ve Sıffin savaşlarının yapılmasının
B
Donanma kurulmasının
C
Halifelerin otoritelerini güçlendirmesinin
D
İslamiyeti yaymak için çalışmalar yapılmasının
E
Ordugah şehirlerinin kurulmasının
Soru 6

İslam tarihçilerinden bazıları, Dört Halife Dönemi’ne “Cumhuriyet Devri” adını da vermektedir. Aşağıdakilerden hangisinin bu yargıyı destekledi­ği söylenebilir?

A
Halifeliğin babadan oğula geçmesinin
B
Halifelerin, halka otoritelerini kabul ettirmesinin
C
Halifelerin seçimle işbaşına gelmesinin
D
Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin sağlanmasının
E
Devletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının
Soru 7

İslam Devleti’nde, -Hz. Osman’ın son dönemlerinde akrabalarını önemli devlet görevlerine getirmesi, -Sıffin Savaşı’ndan sonra Hakem Olayı’nın gerçek­leşmesi gelişmelerinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi­ne neden olduğu söylenebilir?

A
İç karışıklıkların yaşanmasına
B
Fetih hareketlerinin yavaşlamasına
C
Devletin eyaletlere ayrılmasına
D
Yeni mezheplerin ortaya çıkmasına
E
Görevden alınanların yeni devletler kurmasına
Soru 8

Hz. Ömer döneminde, -değişik kültürlerle karşılaşılması, -toplumda etnik çeşitliliğin artması, -devlet teşkilatlanmasına önem verilmesi gelişmelerine öncelikle aşağıdakilerden hangisi­nin neden olduğu söylenebilir?

A
Sınırların genişlemesinin
B
Kara ordularının güçlendirilmesinin
C
iç huzursuzlukların başlamasının
D
Donanmaya önem verilmemesinin
E
Halifelerin seçimle belirlenmesinin
Soru 9

Dört Halife Dönemi’nde İslam orduları Arabistan dışın­da fetih hareketlerine başlamış ve kısa bir süre içinde ülke toprakları genişlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları ara­sında gösterilebilir?

A
İslam dininin yayılmasının yavaşlaması
B
Önemli görevlere Arapların getirilmesi
C
Halifeliğin saltanata dönüşmesi
D
Bizans ve Sasani devletleriyle iyi ilişkiler kurulması
E
İslam Devleti’nin çok uluslu hale gelmesi
Soru 10

Dört Halife Dönemi’nde, I.Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi, II.yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması, III.Kafkaslarda Hazarlar ile savaşlar yapılması gelişmelerinden hangileri, Müslümanların toprak­larını genişlettiklerine kanıt gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.