9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih, insanlığın geçmişi hakkında elde edilen bilgilerin doğru, yanlış; mümkün, inanılmaz; asılsız ya da doğ­rulanması imkansız olanın birbirinden ayırt edilmesi demektir. Buna göre tarihçiler,

I.deney ve gözlem yapma,

II.doğru ve güvenilir kaynaklar kullanma,

III.tarafsız olma

yöntemlerinden hangilerini kullanmalıdır?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırmasına örnektir?

A
Yakın Çağ tarihi
B
Hukuk tarihi
C
Sanat tarihi
D
Tıp tarihi
E
Türkiye tarihi
Soru 3

-Hz. Ömer döneminde hazırlanan Hicri takvim Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine'ye göçünü baş­langıç almıştır.

-Melikşah döneminde hazırlanan Celali takvimin başlangıcı olarak 21 Mart 1079 kabul edilmiştir.

-Julius Ceaser döneminde ise Miladi takvimin baş­langıcı olarak Hz. İsa’nın doğumu kabul edilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak,

I.Milletler farklı takvimler kullanmışlardır.

II.Toplumlar kendileri için önemli saydıkları olayları takvimlerine başlangıç yapmışlardır.

III.Bütün takvimler güneşin hareketlerinden yararla­narak düzenlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin yararlanaca­ğı yazılı kaynaklardan değildir?

A
Fermanlar
B
Yıllıklar
C
Kitabeler
D
Efsaneler
E
Gazeteler
Soru 5

Tarihi olayların özellikleri arasında aşağıdakiler- den hangisi gösterilemez?

A
Yalnızca yazılı belgelerle açıklanır.
B
Bulunan belgeler mevcut bilgileri değiştirebilir.
C
Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi vardır.
D
Belirli bir kanunu ve kuralı yoktur.
E
Geçmişte meydana gelmiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin araştırma yaptığı konular arasında gösterilemez?

A
Devletler arası ilişkiler
B
Siyasi olaylar
C
İklim değişiklilerinin nedenleri
D
Ekonomik gelişmeler
E
Savaşlar ve barışlar
Soru 7

Bazı tarihçiler, geçmişteki olayları incelerken dini ve milli duygularla hareket etmişlerdir.

Bu tutumun,

I.olayların yansız olarak açıklanması,

II.toplumda miîli bir heyecanın uyanması,

III.geçmişte yaşananların bütün yönleriyle aydınlatıl­ması

durumlarından hangilerini engellediği ileri sürüle­bilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 8

Tarih hakkında bize bilgi veren, onu doğru anlayabil­memiz için tanıklık eden her türlü malzemeye kaynak (belge) denir.

Buna göre,

I.yazılı hukuk kuralları,

II.volkan ve kaya kalıntıları,

III.insan ve barınak kalıntıları,

IV.yer ve insan isimleri olgularından

hangileri tarihin kaynaklan arasında gösterilemez?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
III ve IV
E
Yalnız II
Soru 9

Tarihte olaylar ve olgular birbirlerinden etkilenerek or­taya çıkmıştır. Bu durum, tarih araştırmalarında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Olayların günümüz koşullarıyla açıklanmasını
B
Sosyal bilimlerden yararlanılmasını
C
Olayların maddi ve manevi nedenlerinin araştırılmasını
D
Tarihin çağlara ayrılmasını
E
Olaylar arasında neden - sonuç bağlantılarının kurulmasını
Soru 10

Milattan önceki tarihlerde ilk yarıyıl, 99 ile 50 yılları arasını ifade ederken, milattan sonraki tarihlerde ise 0 ile 49 yılları arasını ifade etmektedir.

Bu farklılık,

I.kronoloji biliminin geç dönemlerde gelişmesi,

II.tarih öncesi dönemlerde yaşanan olayların önem­senmemesi,

III.MÖ tarihlerinde, geçmişe doğru,

MS tarihlerde ise ileriye gidildikçe yılların rakamsal değerlerinin art­ması durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.