9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi gelişmeler araştırmacılar tarafından zamanları­na, mekanlarına ve konularına göre ayrılmıştır.

Bu yolla,

I.milli bir tarih bilincinin oluşmasını sağlama,

II.geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkarma,

III.olayların incelenmesini ve araştırılmasını kolaylaş­tırma

hedeflerinden hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı sa­vunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2

Tarih araştırmalarında,

I.kaynak taraması yapma,

II.belgeleri tahlil ve tenkit etme,

III.verileri sınıflandırma

yöntemlerinden hangileri kullanılmaktadır?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 3

İnsanların, yaşadıkları deneyimleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma ihtiyacı tarih yazıcığının or­taya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarih yazıcılığına örnek olarak gösterilemez?

A
Rusların her yılın olayları arka arkaya sıraladığı kronikler
B
Osmanlıların siyasi gelişmeleri kayıt altına aldırdık¬ları vakayinameler
C
Hitit krallarının zaferlerini ve başarısızlıklarını kayıt altına aldırdıkları anallar (yıllıklar)
D
Kök Türklerin bağımsızlık mücadelelerini anlatan kitabeler
E
İskitler ile iranlılar arasındaki mücadeleleri anlatan destanlar
Soru 4

-Hz. Ömer döneminde hazırlanan Hicri takvim Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine'ye göçünü baş­langıç almıştır.

-Melikşah döneminde hazırlanan Celali takvimin başlangıcı olarak 21 Mart 1079 kabul edilmiştir.

-Julius Ceaser döneminde ise Miladi takvimin baş­langıcı olarak Hz. İsa’nın doğumu kabul edilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak,

I.Milletler farklı takvimler kullanmışlardır.

II.Toplumlar kendileri için önemli saydıkları olayları takvimlerine başlangıç yapmışlardır.

III.Bütün takvimler güneşin hareketlerinden yararla­narak düzenlenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 5
Öğretici tarih anlayışında, geçmişteki olaylardan ders­ler çıkarılarak topluma fayda sağlamak amaçlanmış, zaferler ve kahramanlar ilgi çekecek şekilde anlatıl­mıştır.

Buna göre öğretici tarih anlayışının temel hedefi­nin aşağıdakilerden hangisi olduğu ileri sürülebi­lir?

A
Toplumlarda millî birlik ve ahlakî değerlerin geliştirilmesi
B
Yeni kahramanların ortaya çıkarılması
C
Tarihin bir bilim dalı haline getirilmesi
D
Savaşların kısa sürede sonuçlandırılması
E
Devletin uygulamalarına yönelik, sonradan ortaya çıkabilecek iddiaları geçersiz hale getirme düşüncesi
Soru 6

Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda, hiyeroglif yazısının kullanıldığı gümüş paralar ile yazılı antlaşma metinleri bulunmuştur. Bu belgelerden yararlanılarak o devir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler dikkate alındığında araştırmacıların aşa­ğıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlandığı söylenemez?

A
Nümizmatik
B
Paleografya
C
Antropoloji
D
Diplomatik
E
Arkeoloji
Soru 7

Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği Türk Tarih Kuru­mu aşağıdaki sorulara cevap aramıştır:

-Türkiye’nin en eski yerli halkları kimlerdir?

-Anadolu uygarlıkları nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur?

-Türklerin dünya tarihindeki yeri nedir?

-Türklerin İslam tarihinde rolü ne olmuştur?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun temel hedefidir?

A
Toplumun kültürel değerlerinin korunması
B
Anadolu ve Türk Tarihi ile ilgili gerçeklerin gün ışığına çıkarılması
C
Osmanlı tarihinin araştırılmasına duyulan ihtiyacın azaltılması
D
Gençlere tarih bilincinin kazandırılması
E
Tarih yazıcılığının geliştirilmesi
Soru 8

Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin öne­mini diğerlerine göre daha çok artırmıştır?

A
Filoloji
B
Diplomatik
C
Epigrafi
D
Paleografya
E
Arkeoloji
Soru 9

Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında, I.paleografya, II.diplomatik, arkeoloji bilimlerinin hangilerinden yararlanılamaz?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 10

Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği Türk Tarih Kuru­mu aşağıdaki sorulara cevap aramıştır:

-Türkiye’nin en eski yerli halkları kimlerdir?

-Anadolu uygarlıkları nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur?

-Türklerin dünya tarihindeki yeri nedir?

-Türklerin İslam tarihinde rolü ne olmuştur?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun temel hedefidir?

A
Osmanlı tarihinin araştırılmasına duyulan ihtiyacın azaltılması
B
Toplumun kültürel değerlerinin korunması
C
Tarih yazıcılığının geliştirilmesi
D
Anadolu ve Türk Tarihi ile ilgili gerçeklerin gün ışığına çıkarılması
E
Gençlere tarih bilincinin kazandırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.