9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihe yardımcı bilimlerden coğrafyanın ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumların örf ve adetleri
B
Geçmiş toplumların yazıları
C
Olayların gerçekleşme zamanı
D
Geçmiş toplumların kullandıkları paralar
E
İnsanların yaşadıkları mekanlar
Soru 2

Tarihi olayları işleyen bazı yayınlar, araştırmacılar tara­fından güvenilir bulunmaz. Bu kitapların yazarlarının aşağıdaki tutumlarından hangisinin, güvenilirliklerinin sarsılmasına gerek­çe oluşturduğu söylenemez?

A
Üyesi olduğu milleti yüceltmelerinin
B
Kullandıkları kaynakların eleştirisini yapmamalarının
C
Duygularıyla hareket etmelerinin
D
Farklı kaynaklardan yararlanmalarının
E
Başarısızlıkları yazmaktan kaçınmalarının
Soru 3

Tarih öncesi dönemlerle ilgili kazılar yapan arkeolog­lar, elde ettikleri yeni bulgular ile eski bilgilerin tama­men ya da kısmen değişebildiğini görmüşlerdir. Buna göre, tarih öncesi dönemlerle ilgili bilgilerin kesin olmayan değişebilir bilgiler olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yerleşik bir kültürün benimsenmesinin
B
Tarihi bilgilerin uygarlaşmayı sağlamasının
C
Yeni bilimlerin ortaya çıkmasının
D
Yeni bilgilerin tarafsızlığı artırmasının
E
Yazılı kaynakların olmamasının
Soru 4

Türk İslam devletlerinde adına para bastırmak hü­kümdarlık alameti sayılmıştır. Bu nedenle Türk İslam devletlerinin hükümdarları tahta geçtiklerinde adlarına para bastırmışlardır. Bu bilgiye bakarak bir devletin hükümdarlarının kronolojik listesinin yapılabilmesi için aşağıdaki bilimlerden hangisinin çalışmalarından yararlanı­labilir?

A
Ekoloji
B
Nümizmatik
C
Sanat Tarihi
D
Filoloji
E
Coğrafya
Soru 5

Uluslar arasında yaşanmış ilişkileri inceleyen tarihçile­rin, ulusal ve dinsel kimlikleri, dünya görüşleri, araştır­ma sonuçlarına şüphe ile yaklaşılmasına yol açabilir.

Tarihçilerin,

-olayın gerçekleştiği yeri ve zamanı belirtmesi,

-olayların sonuçlarını yorumlaması,

-araştırma sonuçlarını belgelere dayandırması

çalışmalarından hangilerinin bu şüpheleri doğru­dan yok edeceği savunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve I
E
I ve III
Soru 6

Tarih araştırmalarında deney ve gözlem yöntemleri uygulanamaz.

Bu durum,

I.geçen zamanın tekrar yaşanamaması,

II.tarihçilerin deney yapmaya ilgi göstermemesi,

III.tarihi gelişmelerin laboratuvar ortamına taşınamaması

gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 7

Beşeri bilimlerden her biri, mutlaka insanla ilgili bir ko­nuyu inceler. Aynı konunun değişik yönlerini anlama­ya çalışan bilim dallarının birbirleriyle ilişki içinde ol­ması kadar doğal bir şey düşünülemez.

Buna göre tarihçi,

I.filoloji,

II.psikoloji,

III.sosyoloji

bilimlerinden hangileriyle ilişki içerisinde olmalı­dır?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 8

Tarihi olaylar, geçmiş dönemlerde yaşayan insan top­luluklarından kalan izlerin, belgelerin incelenmesiyle açıklanabilir.

Buna göre tarihçilerin araştırmalarını,

I.arşiv,

II.müze,

III.labaratuvar

gibi yerlerin hangilerinde yapmalarının, tarihi olay­ları aydınlatabilecek belgelere ulaşmalarına katkı­da bulunması beklenebilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 9

Tarihi araştırmalara yardımcı olan kaynaklar içinde en doğru bilgilere devlet arşivlerinden ulaşılabilir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nden kalan,

I.fermanlar,

II.hatıralar,

III.antlaşma

metinleri kaynaklarından hangilerinin daha objektif olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 10

Tanım: Tarih, insanların geçmiş zamanlardaki yaşa­yışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden - sonuç ilişkileri içerisinde incele­yen bir bilimdir.

Durum: Orta Asya’da yaşayan ve geçimlerini hayvan­cılık yaparak sürdüren Türk toplulukları, iklim koşulla­rının değişmesi, komşu devletlerin baskıları gibi ne­denlerin etkisiyle değişik bölgelere göç etmişlerdir.

Verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğeler­den hangisine yer verilmemiştir?

A
Neden - sonuç ilişkisi
B
İnsanların yaşayışları
C
Zaman
D
Toplumlar arası ilişkiler
E
Yer
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.