9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıları halkının çoğunluğu Türklerden oluşmuştur. Türk kültürüne büyük önem verilmiş ve Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır.

-Büyük Selçuklular' da halkın çoğunluğu Arap ve İranlılardan oluştuğu için, Arapça ve Fars­ça yaygın olarak kullanılmıştır.

Buna göre,

I.Karahanlılar ulusçu bir anlayışa hâkimdir

II.Etnik yapı, devletin kültür ve dil yapılarını et­kilemiştir.

II.Selçuklular milli değerlerine önem vermişler­dir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 2

Dandanakan Savaşı’nın,

I.Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir.

II.Anadolu'ya yapılacak Selçuklu akınları hızlanmıştır.

III.Horasan ve çevresi tamamen Selçuklu hâki­miyetine girmiştir.

Sonuçlarından hangilerinin Selçukluların kuruluşunu kolaylaştırmıştır?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 3

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklu sultanı Alparslan Türkmen beylerine Anadolu'da Fetih yapma ve fethettikleri toprakları mülk edin­me hakkı verilmiştir.

Sultan Alparslan'ın bu tutumu,

I.sınırları genişletmeye,

II.bölgeyi Türkleştirmeye,

III.Bizans’la ittifak yapmaya

yargılarından hangisine yöneliktir?

A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 4

Batinilik mezhebini kurdular. Bunların en ünlüsü Haşan Sabbah’tır. Batiniler düzenledikleri bir sui­kast sonucu Nizamül Mülk’ü öldürdüler.

Buna göre,

I.Fatimiler Selçuklulardaki terör faaliyetlerini desteklemişlerdir.

II.Fatimiler Selçuklularda inançsa! birliği boz­maya çalışmışlardır.

III.Batinilik Mezhebi’nin kurulması ve faaliyetle­ri Selçukluları siyasi yönden zayıflatmıştır

Yargılarından hangilerin ulaşılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 5

Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın,

I.Batinilerle mücadele etmesi,

II.amcası Kavurd’n isyanını bastırması,

III.Nizamiye medreselerini yaygınlaştırması

faaliyetlerinden hangileri merkezi otoriteyi ve toplumsal huzuru korumaya yöneliktir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 6

Türkler Müslüman olmadan önce İslam devletle­riyle birçok ilişkide bulunmuşlardı. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin Türklerin İslamiyet'e girişini geciktirdiği savunulur?

A
Hz. Osman döneminde Türklerle ilk savaşların yapılması
B
Hz. Ömer'in döneminde Türklerle komşu olunması
C
Türklerin Abbasi Devleti’nin hizmetinde bulunması
D
Talaş savaşında Türklerin Müslüman Araplara yardım etmeleri
E
Emevilerin milliyetçi bir politika izlemeleri
Soru 7

Selçuklular’da yargı yetkisini elinde bulunduran kadıların üzerinde yönetimin herhangi bir etkisi ve baskısı olmazdı. Kadıların kararları kes- olup bozulamazdı. Kadılar hakkındaki şikayetle' diğer kadılar tarafından İncelenirdi. Buna göre bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Devlet yöneticilerin aynı zamanda kadı ço¬ğuna
B
Yargının bağımsızlığına önem verildiğine
C
Kadılardan üstün bir güç olmadığına
D
Kadılar arasında rekabet olduğuna
E
Yargıda ikilemelerin yaşandığına
Soru 8

İlk Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karahanlılar
B
Gazneliler
C
Büyük Selçuklular
D
İskitler
E
Memluklular
Soru 9

Büyük Selçuklu Devleti'nin,

I.çeşitli alanlarda Türkçe, Arapça ve Farsçayı kullanmaları,

II.nizamiye medreselerini açmaları,

III.kut anlayışını benimsemeleri

özelliklerinden hangilerinin İslamlık öncesi Türklerde de olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 10

Büyük Selçuklu İmparatorluğu İran’da yerleşik İran kültürü üzerinde kurulmuştur. Küçük yaşta toplanan İranlı çocuklar yetiştirilip, yeteneklileri vezirlik ve valilik gibi önemli görevlere getirilmiş­tir.

Bu uygulamanın;

I.İran halkının yönetimini kolaylaştırmak

II.Devlet ile bu halkı yakınlaştırmak

III.İran halkını Türkleştirmeye çalışmak

gibi amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
I,II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.