9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçuklular ve Gazneliler, Türkler tarafından kurul­muş, yöneticileri ve ordularının büyük kısmı Türk olan devletlerdir. Bununla birlikte egemen oldukları toprak­lardaki nüfusun büyük çoğunluğu Türk olmayan ulus­lardan oluşmuştur. Bu durumun,

I.Türklerin farklı kültürlerden etkilenmeleri,

II.ülkede birlik ve düzenin sağlanmasının güçleşmesi,

III.ekonomik sorunların artması

sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylene­bilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 2

İlk Türk İslam devletlerinden olan Tolunoğulları ve İhşidler, uzun ömürlü olmamışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A
Ticaret yolu üzerinde kurulmaları
B
Saltanatla yönetilmeleri
C
Halkın Araplardan oluşması
D
Abbasi Devleti ile komşu olmaları
E
Ordularının Türklerden oluşması
Soru 3

Selçukluların Nişabur’u almasından sonra Gazneli Mesut, büyük bir ordu hazırlayarak Selçuklular üzerine yürüdü. Tuğrul ve Çağrı Beyler meydan savaşı yap­mak yerine, geri çekilerek vur - kaç taktiği uyguladı. Tuğrul ve Çağrı Beylerin bu politikasının Selçuklula­rın hangi özelliğinden kaynaklandığı savunulabilir?

A
Merkeziyetçi yönetim anlayışının zayıf olmasından
B
Yeterli savaş gücüne sahip olmamalarından
C
Boylar halinde yaşamalarından
D
Anadolu’yu yurt edinmek istemelerinden
E
Göçebe yaşam tarzına sahip olmalarından
Soru 4

Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın ölümünden sonra Suriye, Anadolu, Kirman, Irak ve Horasan Selçuklula­rı merkezden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişler­dir. Selçukluların,

I.ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları,

II.devlet yönetiminde İranlılara görev vermeleri,

III.Anadolu’ya yerleşmeye yönelik ilk akınları başlat­maları

uygulamalarından hangilerinin bu durumun ortaya çıkmasına yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 5

Türk İslam devletlerinde,

-Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması,

-Bizans’ın İslam dünyasındaki baskısının azalması,

-Türklerin yeni bir vatana kavuşması gelişmelerine,

I.Katvan,

II.Malazgirt,

III.Dandanakan

savaşlarından hangilerinin katkıda bulunduğu sa­vunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 6

-Kervansaraylar inşa etmişlerdir.

-Minyatür sanatını geliştirip İslam dünyasında yaygınlaştırmışlardır.

-Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmişler, Uygur al­fabesini kullanmışlardır.

Karahanlilarla ilgili bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türk İslâm kültürünü geliştirdikleri
B
Hint kültürünün etkisinde kaldıkları
C
Ticarete önem verdikleri
D
Milli kültürlerini korudukları
E
Türkçe’ye önem verdikleri
Soru 7

I.Denizciliğin gelişmemiş olması

II.“Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışının benim­senmesi

III.Abbasilerin egemenliğinde yaşanması Yukarıdakilerden hangilerinin,

Karahanlı ve Gazneli devletlerinden her ikisi için de geçerli olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 8

Abbasi halifesi 1055 yılında Tuğrul Bey’e, ’’doğunun ve batının sultam” unvanını vermiştir.

Bu durumun,

I.İslam dünyasının Selçukluları siyasi alanda lider kabul etmesi,

II.Selçukluların İslam dünyasının bilim ve kültür ön­cüsü haline gelmesi,

III.Selçuklu şehzadeleri arasında taht kavgalarının başlaması

gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
Soru 9

I.Harzemşahlar

II.Büyük Selçuklular

III.Anadolu Selçukluları

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin yıkılmasında Batınilerin ve atabeylerin olumsuz çalışmaları etki­li olmuştur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 10

Gazneli Mahmut, giderek güçlenen Selçukluların lide­ri Arslan Yabgu’yu hapsettirmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Selçukluların halife tarafından tanındığının
B
Gaznelilerin İslamiyet’i yaydığının
C
Türk veraset anlayışının uygulandığının
D
Gaznelilerin yükselme dönemini yaşadığının
E
Gaznelilerin Selçuklulardan çekindiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.