9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Feodal rejimde görülen,
I.merkezi otoritenin zayıf olması,
II.halkın sosyal sınıflara ayrılması,
III.tarımın temel geçim kaynağı olması
özelliklerinden hangileri toplumsal eşitsizli­ğin göstergesidir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 2

Ortaçağ Avrupası’nda, feodalite rejiminin ortaya çıkmasında,
I.Kavimler Göçü’nün olması,
II.Roma İmparatorluğu’nun parçalanması ve eski gücünü kaybetmesi,
III.soylu kişilerin kendi bölgelerinde egemenlik kurması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I,II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

Toprak Ortaçağ Avrupası’nda zenginliğin ölçüsü­dür. Din adamları ve soylular büyük toprak sa­hipleriydi. Burjuvalar ticaretle uğraştığı için önemli bir ekonomik güce sahipti. Bu bilgilere göre feodalite rejimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplumsal eşitlik anlayışı yoktur.
B
Bu dönemde ticaret fazla gelişmemiştir.
C
Din adamları geniş yetkilere sahiptir.
D
Soylular ve din adamları toplumun zenginleridir.
E
Din ve devlet işleri tek elden yürütülmektedir.
Soru 4

Haçlı seferleri sonunda Avrupa’da;
I.teodal beyler,
II.krallar,
III.din adamları
verilen sınıflardan hangilerin güçlerini artır­dıkları söylenebilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi feodal sistemin si­yasal alanda çözülmesinde rol oynayan gelişmelerinden biridir?

A
Mutlak monarşilerin güçlenmesi
B
Şehir devletlerinin kurulması
C
Merkezi krallıkların güçlenmesi
D
Matbaanın kullanılması
E
Katolik Kilisesi’nin gücünü kaybetmesi
Soru 6

Ortaçağ Avrupası’nda kilisenin açtığı okullarda, deney ve gözlem metodu uygulanmazdı. Eğiti­min amacı Hiristiyanlık dinini öğrenmek ve yay­maktı.
Buna göre, Ortaçağ Avrupası’nın eğitim sis­temi ile ilgili olarak,
I.Laik eğitim anlayışı yoktur.
II.Skolastik düşünce hakimdir.
III.Bilimsel gelişmeler artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I, II ve II
Soru 7

Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi’nin si­yasi yönden güç kazanmasında,
I.Papaların krallara taç giydirmesi,
II.eğitimin kilisenin açtığı okullarda yapılması,
III.siyasi yapının bölünmüşlüğü nedeniyle merkezi otoritenin olmaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 8

Yüzyıl savaşlarından sonra Fransa’da zayıfla­yan, derebeyliklerle mücadele edilerek, kuvvetli bir krallık kurulmuştur.
Bu durum Fransa’nın,
I.yönetim,
II.siyasi,
III.kültürel
özelliklerinden hangilerinde öncelikli olarak değişimine neden olmuştur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 9

1215’te  İngiltere’de ilan edilen Magna Charta’nın,
I.kanun önünde herkes eşit sayılacak,
II.kral kimsenin malına el koyamayacak,
III. kral insanları yargılamadan cezalandıramaycak
maddelerinden hangileri kanun üstünlüğünü gösterir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 10

I.Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi’nin,

II.Geniş topraklara sahip olması,

III.para karşılığında endüljans denen af kağıdını vermesi,

IV.Papaların krallara taç giydirmesi

özelliklerinden hangileri siyasi yönden güç­lendiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.