9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da aşağı­daki devletlerden hangisinin parçalandığı söylenebilir?

A
Frank Krallığı
B
Roma İmparatorluğu
C
Venedik Devleti
D
Avrupu Hun Devleti
E
Endülüs Emevi Devleti
Soru 2

Ortaçağ’da Avrupa’nın genel özellikleri şunlardır:
I.Laik olmayan bir eğitim anlayışı hakimdi
II.Mutlak krallıklar güç kaybetmiştir
III.Feodal beylikler Avrupa’ya egemen olmuş­tur.
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa’da siyasal birliğin bozulmasının nedenlerindendir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 3

Ortaçağ Avrupası’nda;
I.Latince’nin Avrupa’da yaygın yazı dili olarak kullanılması
II.İslam düşünürlerinin yazdıkları eserlerin Av­rupa'da öğrenilmeye başlanması
III.Eğitim kurumlarının kilisenin denetiminde ol­ması
durumlarından hangilerinin, Avrupa toplumlarında ulusal dillerin ve kültürlerin oluşu­munda engelleyici niteliğe sahip olduğu sa­vunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 4

Fodalite rejiminin zayıflamasında ve yıkılma­sında,
I.Haçlı Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanma­sı
II.Barutun ateşli silahlarda kullanılması
III.Coğrafi Keşiflerin yapılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 5

Feodalite rejiminin bazı özellikleri şunlardır;
I.Her derebeylikte ayrı kurallar geçerlidir.
II.Halk farklı sınıflara ayrılmıştır.
III.Merkezi otoriteye karşı gelinmiştir.
IV.Ekonomik faaliyetler bölgelere göre farklılık­lar göstermiştir.
Bu özelliklerden hangilerinin kaynaşmış bir toplum özelliği gösterdiği söylenemez?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I, II, III ve IV
D
Yalnız I
E
II, III ve IV
Soru 6

I.Barutun ateşli silahlarda kullanılması
II.Fransız ihtilalinin çıkması
III.Haçlı seferlerine katılan birçok derebeyin geriye dönememesi
Yukarıda verilen durumlarından hangileri da­ha çok Avrupa’nın siyasi yapısının değişmi­şinde etkili olmuştur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız I
Soru 7

Ortaçağ Avrupası’nda görülen,
I.halkın sınıflara ayrılması,
II.soylular ve din adamlarının vergilerden muaf tutulması,
III.ekonominin tarımsal faaliyetlere dayanması
durumlarından hangileri toplumsal alanda eşitsizliğe dayanan sosyal bir yapının oldu­ğunu gösterir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 8

Haçlı seferlerine katılan çok sayıdaki derebeylerin seferlerden dönmemesi ve dönenlerinde eski güçlerini kaybetmesi.
Avrupa’da,
I.dini anlayışta,
II.kültürel yapıda,
III.siyasi yapıda
verilenlerden hangilerinde değişimin yaşan­masına neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 9

Avrupa’da feodal üretim ilişkilerinin ilk örnekleri Güney Fransa ve İtalya’da ortaya çıkmıştır. İngil­tere’de feodalizmin gerçek anlamda ortaya çık­ması ise daha geç olmuştur. Kavimler Göçü’nün etkileri dikkate alındığın­da feodal üretim ilişkilerinin öncelikle hangi bölgelerde ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Bizans İmparatorluğu’nun egemenlik kurduğu
B
Haçlı Seferleri’nin geçekleştiği
C
Reform Hareketleri’nin ortaya çıktığı
D
İstila hareketlerinin yoğun yaşandığı
E
Avrupa Hun Devleti’nin ele geçirdiği
Soru 10

I.Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması üze­rine bu imparatorluğun toprakları üzerinde kurulmuştur.
II.siyasi birlik yoktur.
III.yaşam etkinlikleri tarıma dayanır.
Yukarıda feodaliteye ait özelliklerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.