9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan ve toplumların yaşadıkları coğrafi bölgenin koşulları, uğraş alanlarını belirlemiştir.
Buna göre Mezopotamya medeniyetlerinde görülen,
I.Kerpiç evlerin yapılması
II.Tarım hayatına erken geçilmesi
III.Sulama kanallarının yapılması
gelişmelerinden hangileri bu yargıyı doğrula­maktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 2

İlkçağdaki medeniyetlerde,
I.askeri yapıya önem verilmesi,
II.şehirlerin etrafının sularla çevrilmesi,
III.Hukuk kurallarının hazırlanması
durumlarından hangileri “ülke savunması” ile ilgili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 3

I. Mısırlıların piramitleri inşa etmeleri
II.Çin seddi’nin yapılması
III.Urartular’ın ölüleri değerli eşyalarla gömmesi
Yukarıda verilen gelişmelerin hangilerinin di­ni inancın etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 4

Sümerlerde kralların,
I.başyargıç,
II.baş komutan,
III.baş rahip
gibi ünvanlardan hangilerini kullanmaları yö­netimde teokratik bir anlayış olduğunun doğ­rudan kanıtı sayılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 5

Hititlerde görülen,
I.Çivi ve Hiyeroglif yazılarının kullanılması,
II.ele geçirdikleri ülkelerin tanrılarına inanılma­sı
III.Tarih yazıcılığının başlaması durumlarından hangileri Hititlerin kültürel
etkileşime açık olduklarını gösterir?

A
I,II ve III
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 6

İlk Çağ’da kolonicilik faaliyetleri yapılmasının,
I.ekonomik yönden kalkınma
II.ülke dışına göçler yapma
III.kültürel, dini ve siyasi olarak yayılma
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I ve II
Soru 7

Lidyalıların,
I.Ordularında paralı askerlere yer vermişlerdir.
II.Koloniler kurmuşlardır.
III.Tüccarlara devlet işlerinde söz hakkı vermiş­lerdir.
yukarıda verilen özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

A
Yönetim
B
Ekonomi
C
Sosyal
D
Sanat
E
Dini inanış
Soru 8

Hint medeniyetinde kast sisteminin,
I.Sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır.
II.Sınıfsal özellikler babadan oğla geçer.
III.Herkesin bir mesleği vardı ve kimse işsiz de­ğildi.
özelliklerinden hangileri, toplumsal eşitlik ol­madığının kanıtı olarak gösterilebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 9

İlkçağda toplumsal alanda sınıf farklılıkları­nın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi et­kili olmamıştır?

A
Köleliliğin ortaya çıkması
B
Ekonomik zenginliğin elde edilmesi
C
Dini taassupların görülmesi
D
Gelir dağılımının eşit olmaması
E
Kanunların yapılması
Soru 10

Yunanlıların İlk Çağ’da tanrıları adına olimpiyatlar düzenlemesinin,
I.toplumda etkileşimin yaşanması,
II.kültürel birliğin sağlanması,
III.tarımda gelişmenin yaşanması
sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasın­da etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.