9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-11 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 6 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-11 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-11 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hititlerin yıkılmasında on altı yıl süren Kadeş Savaşı’nın devleti güçsüz düşürmesi, kuraklık ve kıtlığın baş göstermesi etkili olmuştur. Bu bilgilere dayanarak Hititlerin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Valilerin merkezden tayin edilmeye başlanmasının
B
Devletin askeri ve ekonomik yönden zayıflamasının
C
Kadeş Antlaşması’nda Mısırlılarla ittifak yapılması¬nın
D
Pankuş Meclisi’nin, kralların yetkilerini kısıtlamasının
E
Taht kavgalarının çıkmasının
Soru 2

Hitit kanunlarından bazıları şunlardır:

-Kan davalarında davacı, suçlunun öldürülmesini ya da tazminat vermesini isteyebilir.

-Bir köle hür bir kadınla evlenebilir.

-Bir boğa çalan karşılığında on beş boğa geri öde­mek zorundadır.

Bu bilgilere göre Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kralın otoritesinin güçlü olmadığı
B
Çoğunlukla fidye esasına dayalı bir hukuk sisteminin bulunduğu
C
Cezalarda kısas usulünün yer almadığı
D
Toplumsal sınıflar arasında geçişin olmadığı
E
Kanunlarda toplumun ahlak anlayışının etkili olmadığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu uygarlığına kat­kıda bulunmamıştır?

A
Persler
B
Romalılar
C
Asurlular
D
İbraniler
E
Hattiler
Soru 4

I- Babil kralı Hammurabi, Sümerlerin Sami ırkı içerisinde asimile edilmesine çalışmıştır.

II- Ticareti geliştirmeyi amaçlamıştır.

III- Babil dilini Sümerlerin de resmi dili yapmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Babilliierin emperyalist bir politika izlediklerini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 5

Lidyalıların ticarette değerli madenlerden yaptıkları parayı kullanmaya başlamaları altın ve gümüşün yal­nız süs eşyalarında kullanılmasına son vermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gösterge­sidir?

A
Altın ve gümüşün ticarette değişim aracı olarak kullanıldığının
B
Kral Yolu’nun eski önemini kaybettiğinin
C
Lidyalıların ordularını ücretli askerlerden oluşturduklarının
D
Demirden eşya yapımının sona erdiğinin
E
Lidyalıların daha çok tarımsal ürünler satın aldığının
Soru 6

Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılarda orak, çekiç, bıçak ve tahıl öğütme taşlan bulunmuştur. Buna göre Çayönü ile ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tarihi dönemlerin yaşandığı
B
Adalet anlayışının geliştiği
C
Hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu
D
Şehir hayatının görüldüğü
E
Üretken ve yerleşik bir hayatın olduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
6 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.