9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlkçağ medeniyetleri arasında etkileşimin olmasında,
I.yazılı kültürün gelişmesi,
II.ticari faaliyetlerin artması,
III.ulaşımın kolaylaşması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 2

Eski çağlarda Anadoluda, coğrafi konumu, iklimi ve tarıma elverişli olmasından dolayı bir çok medeniyet kurulmuştur. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Anadolu’da Tarih Öncesi dönemler sırasıyla yaşanmıştır.
B
Anadolu'ya istilalar yapılmıştır.
C
Anadolu ticaret yolları üzerindedir.
D
Anadolu tarımsal üretime elverişlidir.
E
Anadolu iklimi yaşama uygundur.
Soru 3

Eskiçağ medeniyetlerinden Mısır’da, nom adı verilen şehir devletleri MÖ 3000'lerde merkezi bir krallık çatısı altında toplanmıştır.
Bu durum,
I.hukuk,
II.yönetim,
III.inanç
gibi alanlardan hangilerinde doğrudan bir de­ğişim olduğunun göstergesidir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 4

Mezopotamya, Medeniyeti’nde İlk yazı, ilk yazılı kanun, ilk anayasa, ilk mutlak krallık, ilk kütüpha­ne ve ilk daimi ve düzenli ordu gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Siyasi ve askeri gücün artırılmaya çalışıldığı
B
Tarihi devirlerin başladığı
C
Çevre kültürlerin etkisiyle ortaya çıktığı
D
Kültürel yönden gelişmiş olduğu
E
Hukukun geliştiği
Soru 5

İlkçağ uygarlıklarından Sümerlerin Çivi yazı­sını kullanmaları, aşağıdakilerin hangisi üze­rinde etkili olmamıştır?

A
Dünya edebiyatı ve kültürünün gelişmesi
B
Tarihi çağların başlaması
C
Yazılı kanunların oluşturulması
D
Yazılı edebiyatın gelişmesi
E
12 Hayvanlı Takvim’in kullanılması
Soru 6

Anadolu’nun,
I.önemli göç yolları üzerinde olması,
II.Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi yap­ması,
III.iklim şartlarının elverişli olması
gibi özelliklerinden hangileri burada yüksek bir uygarlığın kurulmasında etkili olmuştur?

A
I II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 7

I.Musevilik inanışı
II.Hıristiyanlık inanışı
III.Çok tanrılı inanış
Yukarıda verilen inanç sistemlerinden hangi­lerinin diğerlerine göre ilk çağ'da daha az ya­yıldığı savunulabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 8

Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı hukuk ku­rallarında kanunlar kısas-kısas esasına dayanır. Kanunlarda insanların sosyal yaşantılarını dü­zenleyen kanunlar vardır.
Buna göre Babillerde,
I.laik devlet anlayışı,
II.demokrasi anlayışı,
III.mutlak monarşi anlayışı
yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9

Aşağıdaki kültürlerden hangisinin Anadolu kültür medeniyetine daha az katkısı olduğu söylenebilir?

A
Persler
B
Romalılar
C
Türkler
D
Hititler
E
Bizanslılar
Soru 10

İlk Çağ'da;
-Yunanlıların tanrıları adına olimpiyatlar dü­zenlemeleri,
-Mısırların ölülerini mumyalayarak piramit adı verilen anıt mezarlar yapmaları,
görülen bu gelişmelerin ortak nedeninin aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenebilir?

A
Hukuka önem vermeleri
B
Demokrasiyi geliştirmeleri
C
Bilimsel gelişmeleri desteklemeleri
D
Dini inanışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkması
E
Değişik toplumlardan etkilenmeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.