9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Lidyalıların kendi ulusal orduları yerine ya­bancılardan oluşan paralı askerlerden ordu­lar kurmalarının,
I.yönetimin kolaylaşmasına,
II.ticari faaliyetlerin hızlanmasına,
III.devletin siyasi varlığının kısa sürmesine
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 2

İlkçağ'da Mısır'da krallar kendilerini Tanrı-kral, Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlerde de krallar kendilerini Rahip-kral olarak nitelendir­mişlerdir.
Buna göre kralların bu unvanları kullanmala­rı,
I.ekonomiyi geliştirmeye
II.hukukun üstünlüğünü sağlamaya
III.siyasi güçlerini artırmaya
yargılarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 3

Mısır’da takvimin kullanılması ve piramitlerin yapılmasında,
I.ekonomik uğraşlar,
II.dışardan gelen göçler,
III.dini inanışlar
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I,II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 4

I.Mısır'da Pramitlerin inşa edilmesi
II.Sümerlerde "rahip kral" anlayışının olması
III.Fenikelilerin kolonicilik yapması
Yukarıda verilenlerden hangilerinde ekono­mik gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 5

İlkçağ'da görülen,
I.pramitlerin yapılması,
II.takvimin bulunarak geliştirilmesi,
III.yazının kullanımının yaygınlaşması
gelişmelerinden hangileri kültürel ve bilimsel gelişmeler olduğunu gösterir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I,II ve III
D
Yalnızca III
E
Yalnız I
Soru 6

Yeni belge ve buluntuların ortaya çıkması,
I.doğru bilinen bazı bilgilerin değişmesini
II.bazı tarihi bilgilerin değişebileceğini
III.kaynaklara olan güveninin sarsılmasını
tarih biliminde durumlarından hangilerine neden olmuştur?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 7

Sümer medeniyetin’deki,
I.İlk yazılı hukuk kurallarını düzenlemeleri
II.Site denilen şehir devletleri halinde yaşa­maları
III.Çok amaçlı Ziggurat denilen yapılar inşa et­meleri
durumlarından hangileri siyasi birliğin olma­dığının göstergesidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 8

İlkçağda Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaş­masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A
Avrupalıların Haçlı Seferlerini yapmaları
B
Fenikelilerin kolonicilik yapmaları
C
Lidyalıların Kral Yolu'nun yapmaları
D
Büyük İskenderin Asya Seferi’ne çıkması
E
Asurların Anadolu'da ticaret kolonilerini kur¬maları
Soru 9

Mısır medeniyetinde;
-illere valilerin atanması
-kral'a yardımcı vezirlerin olması
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?

A
Merkezi otoritenin zayıfladığı
B
Hukuk üstünlüğünün geliştiği
C
Devlet yönetiminde bürokrasinin olduğu
D
Laik yönetim anlayışının olduğu
E
Özel mülkiyet kavramının güçlendiği
Soru 10

İlkçağ’da Anadolu’da hazırlanan,
I.kişilere karşı işlenen cezaların hafif olması,
II.ölüm cezasının yalnızca ayaklanmalarda kul­lanılması,
III.Kralın otoritesinin korunması
hukuk kurallardan hangileri devlet otoritesini korumaya yöneliktir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.