9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Motorlu araçlar için zorunludur.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 2

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Benzin
B
Antifriz
C
Asitli su
D
Motorin
Soru 3

Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A
Kurtarıcı
B
Treyler
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 4

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Ülke ekonomisini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 5

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
B
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
C
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Soru 6

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

A
Diğer şoförlere bağırmak
B
Hız yapmak
C
Derin nefes almak
D
Kırmızı ışıkta geçmek
Soru 7

Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A
El frenini çekmek
B
Vitesi boşa almak
C
Debriyaj pedalına basmak
D
Fren pedalına basmak
Soru 8

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Hızlarını artırarak geçmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A
Kalp
B
Kan damarları
C
Eklemler
D
Kan
Soru 10

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
B
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
C
Trafikten süresiz men
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 11

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
B
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
C
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
D
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Baş-çene pozisyonu verilmesi
D
Dilin geriye kaçması
Soru 13

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 14

Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yağ filtresi
B
Enjektör
C
Yakıt filtresi
D
Hava filtresi
Soru 15

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yol yüzeyi arızalıdır.
B
Yolda tümsek vardır.
C
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D
Yolda yapım çalışması vardır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
D
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

A
Karşı şeridi ihlal etmek
B
Aşırı yük yüklemek
C
Fazla yolcu almak
D
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
Soru 19

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A
Periyodik bakım kartının doldurulması
B
Muayenesinin yaptırılmamış olması
C
Kayıt ve tescilinin onaylanması
D
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

A
Yakıt pompası
B
Yakıt filtresi
C
Yakıt borusu
D
Enjektör
Soru 21

Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 23

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 24

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A
Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
B
Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
C
En sol şeride geçmeli
D
2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
Soru 25

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 26

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Sindirim sistemini
B
Solunum sistemini
C
Dolaşım sistemini
D
Hareket sistemini
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A
Kasların gevşemesi
B
Soğuk terleme
C
Yüzün kızarması
D
Ani bilinç kaybı
Soru 28

Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

A
6 Ay
B
3 Ay
C
1 Yıl
D
1 Ay
Soru 29

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını artırarak kavşağa girmesi
B
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
C
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 30

I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 32

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Lastik basınçları düşüktür.
B
Yakıt bitmiştir.
C
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
D
Batarya zayıflamıştır.
Soru 33

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
C
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru 34

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
Soru 35

Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 36

Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
50
B
20
C
40
D
30
Soru 37

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
B
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
C
Kamyon ile kamyoneti çekmek
D
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
Soru 38

Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
B
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
C
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
D
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
Soru 39

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

A
Kırmızı ile birlikte sarı
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Sarı
Soru 40

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A
Marş motoru arızalanır.
B
Motor daha iyi soğur.
C
Motor hemen durur.
D
Motor hararet yapar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.