9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 9 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
50
B
20
C
40
D
30
Soru 2

Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A
Debriyaj pedalına basmak
B
Fren pedalına basmak
C
Vitesi boşa almak
D
El frenini çekmek
Soru 3

I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 4

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

A
Trafik yoğunluğunun artmasına
B
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 5

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
C
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
Soru 6

Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
B
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
C
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
D
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 8

Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

A
5
B
10
C
20
D
15
Soru 9

Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enjektör
B
Hava filtresi
C
Yağ filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 10

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Antifriz
B
Motorin
C
Benzin
D
Asitli su
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

A
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B
Karşı şeridi ihlal etmek
C
Fazla yolcu almak
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 13

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Solunum sistemini
Soru 14

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
C
Hızlarını artırarak geçmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 15

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A
Motor hararet yapar.
B
Marş motoru arızalanır.
C
Motor hemen durur.
D
Motor daha iyi soğur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Soru 17

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
Soru 18

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Lastik basınçları düşüktür.
B
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
C
Batarya zayıflamıştır.
D
Yakıt bitmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

A
Yakıt filtresi
B
Yakıt pompası
C
Yakıt borusu
D
Enjektör
Soru 20

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A
Kasko sigortasının önemini
B
Ülke ekonomisini
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A
Soğuk terleme
B
Yüzün kızarması
C
Kasların gevşemesi
D
Ani bilinç kaybı
Soru 22

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A
2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
B
Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
C
Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
D
En sol şeride geçmeli
Soru 23

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
B
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
C
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
D
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
Soru 25

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yolda yapım çalışması vardır.
B
Yol yüzeyi arızalıdır.
C
Yolda tümsek vardır.
D
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
Soru 26

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
C
Hızını artırarak kavşağa girmesi
D
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
Soru 27

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
B
Trafikten süresiz men
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 28

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

A
Sarı
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Kırmızı ile birlikte sarı
Soru 29

Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 30

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

A
Diğer şoförlere bağırmak
B
Kırmızı ışıkta geçmek
C
Derin nefes almak
D
Hız yapmak
Soru 31

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 32

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
B
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
C
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
D
Kamyon ile kamyoneti çekmek
Soru 33

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 34

Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

A
1 Yıl
B
6 Ay
C
1 Ay
D
3 Ay
Soru 35

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A
Periyodik bakım kartının doldurulması
B
Muayenesinin yaptırılmamış olması
C
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
D
Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A
Ulaştırma Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A
Kan damarları
B
Eklemler
C
Kalp
D
Kan
Soru 38

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 39

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Soru 40

Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A
Kamyon
B
Treyler
C
Çekici
D
Kurtarıcı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.